2014-08-02

Tar liberala Venstre i Danmark ett steg i främlingsfientlig riktning?

Jag har alltid tyckt om att vara i Danmark. Sannolikt är jag präglad av ljusa minnen från barn- och ungdomsår, med familjeresor med tåg och hotellövernattningar till Köpenhamn och Tivoli samt tonårstidens "turande" på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. I Danmark finns en - måhända skenbar - chosefrihet och antiauktoritär inställning som jag uppskattar djupt.

Just nu är jag i Köpenhamn där jag besökt Cafe Sorgenfri och jagat Thåström-känsla på Sönder Boulevard. Men verkligheten tränger sig på när jag läser i Politiken om hur det danska liberala partiet Venstre sviker alla liberala ideal och nu diskuterar att lämna de internationella konventioner som försvårar för Danmark att föra en än mer restriktiv invandringspolitik. I rapporten "Et åbent Danmark - for dem der kan og vil!" argumenterar bl a Venstres tidigare integrationsminister Sören Pind för ett sådant förhållningssätt.

Politiken berättar att Venstre tidigare konsekvent deklarerat att Danmark skall "respektere" avtal som till exempel "den europeiske menneskerettighedskonventionen og FN:s konventioner om f. eks börn, flygtninge og statslöse". Men den inställningen är nu på väg att förändras. I stället säger Venstres Sören Pind: "Vi bör kaste et betydeligt mere kritisk blik på dele av de internationale konventioner, og kan vi ikke få dem lavet om i overensstemmelse med almindelig retfaerdighedssans efter danske forhold, så skall vi sige dem op".

Läs gärna den formuleringen igen. Danmark skall alltså kräva omförhandling av ett antal internationella konventioner som världssamfundet med stor möda enats kring, så att dessa konventioner bättre stämmer överens med en "allmän rättskänsla efter danska förhållanden". Om Danmark inte får gehör för sina krav så skall man lämna konventionen.

I Danmark är det främlingsfientliga Dansk Folkeparti inte oväntat mycket positiva till liberala Venstres kursändring. Dansk Folkepartis invandringspolitiske talesperson Martin Henriksen beskriver Venstres förslag som "glimrende".

Förslaget är än så länge bara ett förslag. Själklart finns det många goda liberaler i Venstre som protesterar och vi vet ännu inte om förslaget blir formell Venstre-politik. Jag hoppas att alla goda liberaler i Sverige gör vad de kan för att övertyga sina danska partivänner om att de mäler sig ur en liberal gemenskap om förslaget blir verklighet.

I dag sommartalar Jimmie Åkesson i Sölvesborg. Hittills har allianspartierna och de rödgröna partierna gjort gemensam sak i att inte ge Sverigedemokraterna något inflytande i svensk politik. Den danska utvecklingen har i Sverige använts som ett avskräckande exempel. Låt oss hoppas att den inställningen får vägleda svensk politik även efter valet i september.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hoppas du har rätt. Naturligtvis skall inte politiker bry sig om den majoritet som enligt SOM undersökningen vill ha en minskad flyktinvandring. Tror dom att vi har demokrati eller..

Lars sa...

"Den danska utvecklingen har i Sverige använts som ett avskräckande exempel. Låt oss hoppas att den inställningen får vägleda svensk politik även efter valet i september."

I sak har väl den danska utvecklingen lett till minskade kostnader och förbättrad integration, medan det "superhumana" Sverige håller på att ta på sig "utmaningar" som trotsar all beskrivning. För det är ju så, att om de övriga partierna med framgång ska kunna isolera SD fortsatt, så måste tydliga och hållbara svar på folks oro kring invandringen fram. Det räcker inte längre med floskler då de så uppenbart alltmer krockar med den brutala verkligheten i de "utsatta områdena". Inom högern har viss tydlighet börjat växa fram med vad jag vill kalla kåkstadsliberalerna. De försvarar fri invandring utifrån ett globalt perspektiv, där svenska folket visserligen kan stå som stora förlorare, men där det vägs upp av den lilla standardförbättring invandrare kan få genom att komma till Sverige, även om det innebär framväxten av stora kåkstäder här. Vad är vänsterns svar?

Anonym sa...

Bjereld är ju statsvetare. Ändå
överanvänder han begrepp utan att
definiera dem. Vi börjar med
främlingsfientlighet. Vad är det?
Betyder det mer än att alla människor i alla kulturer förhåller
sig avvaktande till främlingar, i sht om de kommer från en annan
kultur?