2014-08-04

Från islam till islamism. Har Jimmie Åkesson bytt fiendebild?

Den 19 oktober 2009 publicerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en artikel på Aftonbladets debattsida som fick stor uppmärksamhet. I artikeln utpekas islams tillväxt i Sverige och muslimernas ökade andel av den svenska befolkningen som "vårt största utländska hot sedan andra världskriget".

I artikeln vecklade Jimmie Åkesson in sig i formuleringar om förutsättningarna för att "tämja islam", att "Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap" och att islam aktivt "avvisat upplysningen och humanismen". Sammantaget var Jimmie Åkessons artikel en hård attack på islam och på islams påverkan på det svenska samhället.

I sitt sommartal i Sölvesborg i lördags var tongångarna annorlunda. Nu var det inte längre "islam" utan "islamismen" som var huvudfienden och som utgjorde ett hot mot Sverige och mot världen. Visserligen citerade Jimmie Åkesson vid ett par tillfällen snarast lite pliktskyldigt Samuel Huntingtons tes om "Islams blodiga gränser", men det var i princip enda gångerna som ordet "islam" förekom i talet. I stället var det "islamismen" som utgjorde "det största globala hot vi känner till mot fred, säkerhet, demokrati, mot fred och mänskliga rättigheter". Åkesson talade om "islamismens illdåd" och om islamismen som "vår tids nazism och kommunism".

Varför har då Jimmie Åkesson valt att byta retorik? Tycker han inte längre att islam och dess tillväxt är det största utrikespolitiska hotet sedan andra världskriget? I så fall borde han säga det eller åtminstone borde någon uppmärksam journalist fråga honom om hans förändrade ordval.

Jag tror att det ligger till så här. Framgångarna för Islamiska staten (Is) i Syrien och i Irak och även fokuseringen på Hamas i samband med Gaza-kriget har riktat fokus mot en form av militant fundamentalistisk islamism som i princip alla svenskar tycker hjärtligt illa om. Samtidigt är Sverige ett öppet och liberalt land där religionsfriheten och tron på alla människors lika värde har en oerhört stark ställning i debatt och opinion. I stället för att då attackera islam som religion är det mer strategiskt lönsamt att rikta in sig på extrema politiska uttryck som den islamism som Islamiska Staten företräder.

I botten av Jimmie Åkessons argumentation finns fortfarande en insinuation om att islam som religion är "farlig" och "främmande". På så sätt kan han samtidigt vända sig till islamhatarna i sitt eget parti och till vanligt, hyggligt folk som inte funderar särskilt mycket över islam eller muslimer men som med avsky tar del av det som nu pågår i Syrien och i Irak.
 
När det gäller muslimer delade Jimmie Åkesson i sitt sommartal in dem i två grupper: "fredliga muslimer" respektive "bokstavstroende muslimer", varav de förra var goda och de senare farliga. Sättet att tänka och kategorisera är ett uttryck för den främlingsfientlighet som impregnerar Sverigedemokraterna som parti. Undrar vilka tankeluckor som öppnas om vi börjar applicera samma logik på Sverigedemokraterna? Kanske "fredliga Sverigedemokrater" vs "järnrörsviftande Sverigedemokrater"? Eller "fredliga Sverigedemokrater" vs "rasistiska Sverigedemokrater"?

40 kommentarer:

Lars sa...

"Tycker han inte längre att islam och dess tillväxt är det största utrikespolitiska hotet sedan andra världskriget?"

Det tror jag nog. För det var ju det svenska samhällets anpassning till den snabbt växande muslimska minoriteten han såg som det stora hotet; ett hot som knappast försvunnit. Dock kanske han blivit något lugnad på den punkten efter sossarnas Mustafa-affär och därför nu väljer att mer fokusera på den militanta islamism som gör sådan skada i världen.

Anonym sa...

Problemet är väl att gränsen ofta är så luddig - vilka 'vanliga' muslimer som plötsligt visar sig vara våldsdyrkande islamister är nästan omöjligt att förutsäga. Visst är det tråkigt att det inte går att vara säker och de finns förstås muslimer som blir orättvist misstänkliggjorda. Men delvis ligger det ju i muslimers eget intresse att tydligt kommunicera var de står, och att de tar avstånd etc. Som t ex de muslimska lärde som kraftfullt tog avstånd från ISs förföljelse av kristna i Syrien. De muslimer som man känner att man kan vara lugn över är de moderna, närmast sekulära muslimerna, vilka i sin tur tenderar att vara oerhört islamist- och islamkritiska själva, och inte sena att påtala det. Muslimer är inblandade i 9 av 10 oroshärdar i världen, och de är mycket aggressiva och våldsbenägna i dessa konflikter (har du missat alla halshuggningar t ex?), attentat i väst inte inräknat. Det är klart att det ger avtryck i hur man upplever gruppens potential som helhet, utan att det för den skull är rasism. 7% av alla muslimer är jihadister. Det låter inte mycket, men det blir ändå 130 miljoner individer (!) eftersom gruppen är så stor. Kan du gå i god för vilka vi kan lita på? Jag tror knappast det. Vi ska förstås stödja och välkomna fredliga och kritiskt tänkande muslimer till Sverige, men de har ocks själva ett ansvar att vara tydliga.

Anonym sa...

"fredliga Sverigedemokrater" vs "rasistiska Sverigedemokrater"
Någon som tror att samma logik inte kan appliceras på samtliga partier är naiv.

Anonym sa...

Självklart finns det moderata muslimer men islam är inte moderat. Den som läser Koranen och letar efter tolerans lär inte hitta någon.

Unknown sa...

Åkesson har inte läst gamla testamentet. Hade han gjort det skulle han ha mött mera våld där än i koranen (sic!)

Urbaann sa...

Anonym 9:59 em skriver:

"Men delvis ligger det ju i muslimers eget intresse att tydligt kommunicera var de står, och att de tar avstånd etc. Som t ex de muslimska lärde som kraftfullt tog avstånd från ISs förföljelse av kristna i Syrien."

Gäller denna typ av "klargörande" även judiska församlingen i Malmö och hela den svenska pingströrelsen (Herrens befrielsearmé)? Eller för den delen Folkpartiet (USAs kringsföring)?

Anonym sa...

Kent Eklind

Du har alltså läst GT och Koranen och ser ingen skillnad mellan en historia och uppmaningar till mord, vilket praktiseras bokstavligt i dagens läge?
EL

Anonym sa...

Bjereld avskyr islamism men
gillar vanlig islam. Då köper
han islams familjerätt och synen
på kvinnan? Har inte Åkesson rätt
att både kritisera sharialag
och varna för den militanta islam-
ismen? Hur kan man som Bjereld
kalla politiker i Danmark, Norge
och Finland främlingsfientliga
bara därför att de tar avstånd från den svenska invandrings-politiken?
De tillvaratar endast sina länders
intressen medan svenska politiker
skaffar sig en helt ny befolk-ingsstruktur

Anonym sa...

Men med din logik blir det ju omöjligt att kritisera islamism? Man kan ju ha en bakomliggande agenda. Jag tycker det är oroväckande att man ska misstänkliggöras för rasist om man uppmärksammar den extrema form av extremism som vinner mark framför allt i Mellanöstern och beslagtar religionen.

Anonym sa...

Urbaan! nej det gäller enbart anhängare av den religion vars företrädare är inblandade i 90% av dagens krig och terror

Urbaann sa...

Anonym 2:18, så med din procentsatslogik kan man alltså med fog säga att alla judiska stater de senaste 2000 åren har legat i konflikt med sina grannar? Ja, det kanske det finns anledning att ta avstånd då...

Allvarligt, ditt sätt att peka ut islam som avgörande krigsorsak är tafflig och saknar historisk substans. Men för all del, kör du ditt SD-tjat. Ni verkar ju gå igång på det där.

Unknown sa...

Kent Eklind, en icke försumbar skillnad är att Gamla Testamentet har följts av ett Nya Testamentet. Du rundade av för tidigt där. Kanske var det inte oavsiktligt.

Anonym sa...

Samtidigt är det väldigt tragiskt att dessa sagor (som ju religionerna i grunden är) orsakar så mycket lidande och elände.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Kjell Eriksson, samma lär gälla politik Kanske borde sådant förbjudas.

Religion har orsakat mycket elände. Hur nettoeffekten är säger du ingenting om. Det brukar annars räknas.

Anonym sa...

Urbaann

Anonym 2:18 har kanske fel. Det är nog mer än 90%. Men ge oss gärna en lista på oroshärder idag där Islam inte är inblandad. Kan inte ta lång tid;-)
EL

Anonym sa...

Kjell

Vi vet vilken religion som orsakar mest problem idag.

Urbaann sa...

EL: Är du säker på att det är religionen som det är huvudorsaken till oroligheterna i dagens värld?

Var det också religionen huvudorsaken till 1600-talens krig Europa, och om så var, hur har den då kunnat bli fredlig? Det är ju trots allt samma bibel då som nu?

Hur förklarar du att staten Israel ständigt expanderar sina anspråk, har det med religion att göra?

Du har ett grundläggande systemfel i din aversion mot islam. Tyvärr. Eller ska man säga lyckligtvis.

Anonym sa...

Urbaann

Var har jag skrivit att religionen är "huvudorsaken"?? Men om du skulle vara ärlig så kan du själv konstatera fakta.

Unknown sa...

Skulle världen vara bättre eller sämre utan religion? Eller: utan en religion där sådan som har "fel" religion avrättas med hänvisning till sin urkund?

Hur mycket längre skulle slaveriet ha varat om inte de kristna hade avskaffat slaveriet?

Urbaann sa...

EL, du (och andra) har betonat en enda sak nämligen att islam genererar konflikter. Därav behöver man inte vara schaman för att se vad du tycker är huvudorsak till de konflikter som finns i dagens värld. Men om du med din världsbild ser andra, mer avgörande faktorer, så får du gärna framföra dessa. Jag har idel öra.

Anonym sa...

Hans

Det finns fortfarande slaveri i världen. Tom i Europa, sk sexslavar. Det finns muslimska länder som forfarande behandlar mãnniskor som slavar. Det finns illegala invandrare som utnyttjas praktiskt taget som slavar. En hel del som borde avskaffas.

Unknown sa...

Anonym, det ligger en del i det du säger. Jag tänkte närmast på det man traditionellt menar med slaveriets avskaffande.

Vad som kan tänks hända i länder där man har en islamistisk inställning ska vi ju inte ha någon uttalad uppfattning om, som jag har uppfattat det, så jag avstår från att kommentera den delen.

Anonym sa...

1861 avskaffades livegenskapen i Ryssland
1865 avskaffades slaveriet i USA.
1945 avslutades andra världskriget

Vad detta betyder kan alltid diskuteras.
T.ex. skriver Henry Kissinger i sina memoarer att "historiens lärdomar är analogier, inte principer", och vidare att "historien känner inga viloplatser".

Det skapas nya problem. Det kommer helt andra förutsättningar som gör att gamla lärdomar inte är tillämpliga. Det är säkert sant att avskaffas religionerna så är det något annat som dyker upp. Ändå vidhåller jag att krig p.g.a. "sagor" (=religion) är tragiskt.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Ska lärdomen att krig p g a "sagor" är tragiskt klassificeras som analogier eller som uttryck för något du inte säger klart ut?

Det är klart att krig är tragiskt när det sker på grund av något. När två stammar krigar mot varandra får vi veta att det handlar om ett stamkrig. Andas någon att stammarna har olika religioner så pågår ett religionskrig.

När ett oljeberoende land är i konflikt med ett oljeproducerande så är det också en religionskonflikt, om de båda länderna har olika religioner.

Så har i det som inte går att komma runt: en världsreligion har starka inslag av våldsförhärligande, där oliktänkande ska bekämpas och där de som offrar sina liv ser fram emot paradiset. Men, som sagt, det finns mycket att säga om det men än större skäl att inte göra det.

Anonym sa...

Jag tror inte jag klarar av att vara tydligare. Du (Hans G. Eriksson) har nog tolkat det jag skrivet alldeles korrekt. Men jag är inte säker på att du förstått min poäng..... Det finns givetvis anledningen att ibland nyttja militärt våld. Men att starta ett krig pga religion, är som att starta ett krig, och tvista om rödluvan blev uppäten av vargen, eller inte.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Kjell Eriksson, en poäng med att "starta krig på grund av religion" är att anledningen i de flesta fall är en annan än religion.

Men visst förstår jag din poäng. Om religiösa får samma klarhet som du i att de bara håller på med sagor, så blir det inga krig. Fast där är jag benägen att tro mer på Rödluvan.

Anonym sa...

Bra. Överens.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Kjell Eriksson, i så fall har du ändrat åsikt.

Unknown sa...

Absolut inte!

Anonym sa...

Nja, de må så vara. Jag tänkte snarast på den tolkning som du till viss del bekräftade. Inget annat. För min del avslutas just nu denna diskussion i alla fall.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Jag lovade inga fler inlägg, men jag måste ändå fråga dig Hans G Eriksson. Vilken är din åsikt? Är det att religionerna bara är täckmantel för något annat när länder krigar....? Eller är det att det alltid är ett religionskrig när två länder med olika religioner krigar. Och avslutningsvis: om religiösa får samma klarhet som jag, så blir det inga krig...

Kjell Eriksson

Unknown sa...

Religionerna är inte täckmantel för krig. Jag tror inte det jag sagt är så komplicerat. Krig startas av olika orsaker, kanske också på grund av religiösa motsättningar. Med de exempel jag tog ville jag visa att krig kan ha olika orsaker men att religionen ändå får "skulden" i de fall de krigande "råkar" ha olika religioner.

Om religiösa inbillar sig förekomsten av en Gud och ett liv efter detta tycker jag inte detta ska avfärdas som "sagor". För de som tror är det inga sagor. Och det är väl detta som är verkligheten, eller?

Om du tror att krigen skulle försvinna med religionerna så har jag lättare för att tro på Rödluvan än på din uppfattning.
Det var bara det jag sa.

Anonym sa...

Ok. Vilken är poängen? Jag tror inte att krigen skulle försvinna med religionerna. Jag hoppas jag var tydlig med att religionerna (i de fall det är så) är en dålig orsak till att starta krig.
(I min värld finns det bättre och sämre sagor. Och visst är Rödluvan en bättre saga än religionerna. )

Men jag är naturvetare och har höga krav på vad vi skall kalla verklighet. Inte är det "tro" i alla fall. Om krig startas pga religion, så orsakar det i alla fall en hel del lidande och död för något som egentligen är grundat på helt felaktiga premisser. Det har jag oerhört svårt för.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Så skönt att vi är överens om att krig inte är bra.

En positiv religion är som jag ser det en religion som förebygger och förhindrar krigshandlingar. I och för sig skulle det innebära att den typen av pacifism bygger på helt felaktiga premisser för den som är övertygad om, att mina tårar när jag hör Puccini emanerar i ett naturvetenskapligt fantasteri kallat Big bang.

Anonym sa...

Den kristna värdegrunden (i dess bästa forner) har jag inget emot. Det är trots allt lite skillnad på att "alska sin nästa" och "döda sin nästa". Tack för mig.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Det gamla testamentet gäller fortfarande. Jesus sa själv att man inte ska strunta i gamla testamentets lagar. En apostel sa dock det motsatta, men visst väger väl ändå Jesus ord mer än en apostels ord?

Anonym sa...

Ukraina är ju inte ett muslimskt land. Sen kan jag tycka det är lite märkligt att du påstår att just islam skulle vara en ofredlig religion bara för att det idag krigas i ett fåtal muslimska länder.

Man behöver inte gå långt bak i tiden för att hitta krig där islam inte medverkat. Bara att läsa lite krigshistoria så förstår du nog vad jag menar. :-)

Dessutom så begås väldigt få terrorattacker i Europa utav islamister. Större delen begås av högerextrema, vänsterextrema, nationalister och separatister. Någon som minns Nordirländska IRA?

Islamistiska terrorister begår mest sina dåd i Mellanöstern där offren till största del är andra, men oftast helt oskyldiga muslimer.

Anonym sa...

Det är inte islam som orsakar problemen, det är islamistiska extremister som orsakar problemen i Mellanöstern och deras offer är oftast oskyldiga muslimer. Bland inte ihop islam med islamism! Det är som att blanda ihop Kristendomen med Westboro Baptist Church.

Islamister är Mellanösterns nazister och dom har, precis som nazisterna här i Europa, börjat vinna mark och det känns väldigt obehagligt.

Unknown sa...

Anonym 2:42, Jo men visst finns det en mening med ett Nya Testamentet?

Däremot har jag svårt att se meningen i att uppfylla det Gamla och Nya med det gamla. Det är rimligen med det Nya Förbundets metoder det gamla ska uppfyllas.

Unknown sa...

Anonym 3:03, nej det är inte som att blanda ihop Kristendomen med Westboro Baptist Church!

Du gör det alldeles för lätt för dig med den jämförelsen.