2013-03-07

Den digitala revolutionens betydelse för demokratirevolterna i Mellanöstern

I dag skriver jag på Ajour om den digitala revolutionens betydelse för den Arabiska våren. Ett utdrag ur texten kan läsas nedan. Hela texten kan läsas här.

Frågan om Twitters och Facebooks betydelse för demokratirevolterna i Mellanöstern väcker starka känslor. Min egen uppfattning har jag tidigare redovisat här. För ett par dagar sedan offentliggjordes studien Digital Uprising: The Internet Revolution in the Middle East (Kevin M. Wagner & Jason Gainous, Journal of Information Technology & Politics, 2013). Författarna har undersökt om internetanvändning påverkat medborgarnas politiska kunskaper, politiska deltagande, attityder till demokrati och tillit till den egna regeringen i ett antal arabiska stater åren innan demokratirevolterna bröt ut.

1.) Flitiga internetanvändare hade mer politisk kunskap, var mer politiskt aktiva och hade mindre tillit till den egna regeringen. Sambanden kvarstod även efter beaktande av ett antal bakgrundsfaktorer som kön, ålder, utbildning, religiositet och politiskt intresse.

2.) Sambanden mellan internetanvändning och demokratiska dygder fanns inte i de stater där regimen på olika sätt filtrerade medborgarnas nätanvändning (främst Kuwait och Qatar). I de stater där regimerna inte filtrerade nätanvändningen var däremot sambanden som starkast (främst Algeriet och Libanon).

Internetanvändningen i de arabiska staterna hängde således ihop med ett antal demokratiska dygder, vilket måste ses som befrämjande för upproren mot de auktoritära regimerna. Den dåliga nyheten är att de auktoritära regimernas olika former av filtrering av nätet var effektiv, i det att nätanvändarna i dessa stater inte hade mer politiskt kunskap, inte var mer politiskt aktiva och inte hade mindre tillit till den auktoritära regimen.

Även om filtrering av nätet var en effektiv strategi för några år sedan börjar kryphålen, till exempel genom så kallade VPN-tunnlar, bli allt fler. Filtrering är en daterad strategi. De auktoritära regimerna lever på lånad tid.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det stämmer, den arabiska våren hade tydlig koppling till internetgenerationen, men... tyvärr!
Nu ser vi att det moderna projektet med bäring på demokrati, frihet, etc, inte håller. Den arabiska våren fryser snabbt till is, nu väntar tyvärr arabisk permafrost i form av islamism. Från diktatur till teokrati. Från problem till katastrof.

Anonym sa...

Revolterna i arabvärlden var/är inte demokratiska utan styrda av islamister i islamfundamentalistisk riktning med eller utan Internet.

sven sa...

När det gäller arabvärlden så kommer man att tänka på de europeiska upplysningsmännens skeptiska hållning till demokratin.Upplysnings männen var rädda att med demokratin skulle det bli pöbelvälde.De förordade istället den upplyste despoten.
Ja en hel del av de svenska statsvetarna i början på förra sekelskiftet var skeptiska till demokratin.
När det gäller mellan-östern.Det enda landet där som det har genomförts sekulära moderniseringsrefomer och förbättringar för kvinnorna är i Turkiet.Den som genomförde de reformerna var den upplyste despoten Kemal Ataturk på 1920-30-talet.
Hade det istället genomförts allmäna val där så hade folket i Turkiet röstat fram islamistiska partier och inga förbättringar hade genomförts.

Anonym sa...

De e nog så att Ulf e den som håller liv i mustafa grejen, Du som e proffesor borde väl förstå att arbetare inte vill ha ha in en hårt troende muslim i toppen, sverige e rasitiskt o de kommer man inte undan.Bara för du e troende socialdemokrat så bara måste du skapa drama kring partiet o göra så fler väljare går över till nåt annat, om du e sosse så kan du väl visa lite tillhörighet! Ja skäms över dig! De e så j viktigt att s tar över nästa år så då behöver man varken dig eller omar! Kram