2010-09-21

Miljöpartiet och Alliansregeringen - samarbete eller ej?

Kommer Miljöpartiet att ingå någon form av organiserat samarbete med alliansregeringen? Jag tror inte det, åtminstone inte under den närmaste tiden.

Miljöpartiet har investerat en hel del politisk kraft och politiskt förtroendekapital i det rödgröna samarbetet. Ett organiserat samarbete mellan Miljöpartiet och Alliansen skulle inte vara möjligt att genomföra parallellt med det rödgröna samarbetet, och på kort sikt har inget av de tre rödgröna partierna något intresse av att avsluta sitt inbördes samarbete. Enligt såväl VALU som en opinionsundersökning beställd av Aftonbladet (jag kommenterar den senare här) säger en majoritet av Miljöpartiets väljare också nej till ett samarbete med Alliansen.

Jag delar också professor Mikael Gilljams uppfattning som han framförde i Studio Ett i dag att Fredrik Reinfeldt egentligen inte vill ha något samarbete. Om Reinfeldt önskat ett samarbete hade han inte framfört inviten till Miljöpartiet via media och inte heller i ett skede när valretoriken fortfarande dominerar det politiska fältet. Fredrik Reinfeldt vill sannolikt regera som minoritetsregering, en inställning jag delar.

Jag kommenterar det sköra politiska läget för TT: Tidigare socialdemokratiska minoritetsregeringar hade oftast en grundtrygghet i vetskapen att Vänsterpartiet aldrig skulle fälla en S-regering. Sverigedemokraternas framtida agerande i riksdagen är i det avseendet betydligt mer osäkert. Men de rödgröna skulle också tveka att fälla en Alliansregering genom hjälp av Sverigedemokraterna.

En alliansregering kan välja att anpassa sin politik så att något av de rödgröna partierna kan stödja den. Men alliansregeringen kan också välja att köra på, förlora en del omröstningar och få igenom en del förslag med hjälp av Sverigedemokraterna. De rödgröna och alliansregeringen har snarlika problem: Alliansen vill inte få igenom sina förslag med hjälp av SD och de rödgröna vill inte fälla regeringens förslag med hjälp av SD. I enskilda sakområden kan alliansregeringen försöka åstadkomma breda lösningar.

Jag ser ingen större fråga som under de närmaste månaderna riskerar att fälla regeringen. Men sådana frågor kommer med stor sannolikhet att dyka upp under mandatperioden. Upprepade nederlag i enskilda frågor kan också urholka regeringsdugligheten och leda till nyval.

3 kommentarer:

Sven J-son sa...

Detta skrivs nu innan räkningen av de numera riksbekanta utjämningsmandaten (för övrigt förhörde jag en dotter på riksdagskunskap i samhällskunskap dagarna före valet. Jag sa då att utjämningsmandat kan hon strunta i för det är inte viktigt. Vad man kan bedra sig!)

Jag tror inte heller att Mp så gärna skulle vilja inleda ett organiserat samarbete med Alliansen. Åtminstone inte direkt. problemet är ju bara att alternativet är att Sd ges möjlighet till inflytande. Om man nu utgår från att S och V inte heller så gärna vill samarbeta med regeringen.

Känns som att Mp plötsligt sitter med Svartepetter: Antingen samarbeta med regeringen och bryta rödgröna koalitionen ELLER vara det parti som tydligast ger Sd möjlighet till inflytande.

Observera att Alliansen knappast kan läggas till last om Sd skulle rösta på deras förslag utan att kontakter har tagits med dem

A-K Roth sa...

Massa retoriska frågor om bl.a. riksdagsbeslut. Kanske du kan svara nån av dem, Ulf? Måste mp nödvändigtvis vara ett vänsterparti? Namnbyte på gång: Miljöpartiet De Röda? Var det inte sagt i början att mp inte skulle ta politisk sida? Och varför måste mp besluta just nu? Kan inte mp-riksdagsrepresentanter rösta med alliansen ibland när det känns rätt, utan att anmäla det i förväg? Måste oppositionspartier varje gång rösta mot? Om mp inte röstar MOT ett alliansförslag, kommer de då att få besök av nån vänstermaffia???

Sven J-son sa...

Apropå samarbete.

Ett gott råd till de rödgröna och ett till regeringen:

Om de rödgröna vill fortsätt det rödgröna samarbetet under mandatperioden ska de förstås göra det. Men de borde ge varandra frihet att göra upp med regeringen i för respektive parti fördelaktiga frågor. På så sätt kan ju deras väljare se att de faktiskt får ut något av sin oppositionstid. Och så kan de ju förvarna om att ett år före valet intensifieras samarbetet igen.

Till regeringen kommer ju rådet att förbereda sina förslag så väl att de vet om att de kan få stöd för dem. Dessutom borde den genast nominera en socialdemokrat som talman för att visa god vilja.