2007-12-29

Socialdemokratin inför 2008

2008 blir ett avgörande år för socialdemokratin.

Ur det kortsiktiga perspektivet gäller det att försöka bibehålla merparten av det smått otroliga opinionsförsprång som vänsterblocket har i förhållande till de borgerliga partierna. Om merparten av försprånget kan bibehållas under 2008 kommer socialdemokratin med all sannolikhet att år 2009 göra sitt överlägset bästa resultat i valen till Europaparlamentet. (Hittills bästa valresultat för socialdemokraterna är blygsamma 28.1 procent från 1995...) Den valframgången kommer i sin tur att ge partiet en medvind som bär långt även i 2010 års svenska valrörelse. Kort sagt: det ser bra ut.

Men kortsiktiga framgångar kan stå i vägen för de långsiktiga. Partiets rådslag pågår som bäst. Själv finns jag med på ett hörn genom att ingå i arbetsgruppen "Socialdemokratins värderingar i en gränslös värld", en undergrupp till rådslagsgruppen "Vår värld". Min artikel på DN Debatt den 23 december är en produkt av den rådslagsprocessen, även om jag själv ansvarar för innehållet i artikeln.

Hittills har rådslagsdebatten om socialdemokratins förnyelse och framtida politik varit öppen och förutsättningslös. Men under 2008 skall denna mångsidiga debatt stramas upp för att kunna ta form i texter om ideologi och konkret politik. Denna politik skall sedan i sin tur underställas partikongressen 2009 och utgöra grunden för socialdemokraternas valplattform 2010. Om förnyelsen skall bli reell och gå på djupet måste grundarbetet göras 2008. Det som inte görs 2008 kan inte på något trovärdigt sätt göras 2009 eller 2010.

Att förnya betyder inte att gå åt höger. Förnyelsen måste vila på socialdemokratins grundläggande värderingar kring frihet, jämlikhet och solidaritet. Men den konkreta politiken måste utformas på ett sätt så att den blir tillämplig på ett samhälle där arbetarklassens andel av befolkningen kontinuerligt minskar och individualiseringen bl a tar sig uttryck i att allt färre personer identifierar sig själv med någon särskild samhällsklass.

De strålande opinionssiffrorna riskerar att försvåra förnyelseprocessen. Varför ändra politik när folket älskar oss och allt går så bra? Men efter valsegern 2010 kan besvikelsen snabbt stå för dörren. Målsättningen för socialdemokratin kan inte begränsas till att vinna 2010 års val. Målsättningen måste vara att socialdemokratin skall spela en lika avgörande roll i det politiska livet i Sverige (och i världen också, förstås) under 2000-talet som under 1900-talet.

Valet 2010 är bara ett steg på vägen. Då duger det inte att låta sig bländas av skimrande opinionssiffror. Hårt politiskt arbete väntar. Rådslaget under är 2008 en central del av detta arbete. Således: Till verket, kamrater!

Bloggens läsare önskas samtidigt ett riktigt Gott Nytt År!

4 kommentarer:

Farmorgun sa...

Tror att du har rätt i dina farnhågor. Jag tillhörde själv entusiasterna under några årtionden, men tyvärr blev makten viktigare än politiken och så gick ledarna för det stora partiet vilse. Rådslag - det är väl bara till för att inge skarorna en känsla av att deras uppfattningar betyder något medan man på toppen sysslar med annat?!

Ulf Bjereld sa...

Till farmorgun: Rådslaget är uppriktigt menat. Men det finns alltid tröga strukturer i politiken som stretar emot när man försöker förändra. Varför inte komma tillbaka till politiken och försöka skjuta på i rätt riktning?

Egon sa...

Partiets grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet måste förvisso vara ledstjärnan inför det kommande rådslaget. Inte minst inom utrikespolitiken gäller det att skjuta på i rätt riktning.En blivande socialdemokratisk statsminister måste framförallt noga välja sina rådgivare och inte göra om samma misstag som Göran Persson gjorde sig skyldig till i bl.a mellanösternpolitiken.Hans naiva och enögda agerande förstörde mycket av den goodwill Sverige redan skaffat sig.
En lämplig kandidat till utrikesministerposten bör vara en statsvetare från Göteborg !!

A-K Roth sa...

Att Sverige skaffar sig goodwill i utrikespolitiken hos grupper som bara vill oliktänkande illa är väl ingenting att sträva efter? Illwill, ren illvilja, finns det nog av.