2007-12-13

Om krig och kön

Kvinnliga soldater i den svenska utlandsstyrkan Nordic Battle Group har klagat på sitt förbandstecken - ett lejon med snopp - till EU-domstolen. Konsekvensen har blivit att försvaret tagit bort snoppen från lejonet. (Bilderna på lejonet med och utan snopp kan beskådas här.)

Det manliga könet har ofta fått stå som symbol för mod och handlingskraft. Ur det perspektivet har det varit en lämplig symbol för soldater med uppgift att i krig riskera sitt eget liv och dessutom inte tveka att döda andra soldater om situationen så kräver. Men kvinnliga soldater med manliga könsorgan som symbol för mod och handlingskraft demaskerar könsmaktsordningen. Varför är det mannens könsorgan och inte kvinnans som tillåts symbolisera mod och handlingskraft?

Samtidigt blir försvarets försök att hantera situationen genom att kastrera lejonet ett misslyckande. Heraldikern Vladimir A Sagerlund berättar i Göteborgs-Posten att vapensköldar med lejon utan genitalier förr gavs till dem som förrått Kronan.

Jag tänker osökt på Cecilia Åses doktorsavhandling Makten att se. Om kropp och kvinnlighet i lagens namn (Liber, 2000) om hur kropp och kvinnlighet kommer till uttryck i svenskt polisväsende. Cecilia Åse studerar bl a manliga och kvinnliga polisuniformer och stannar i en intressant pasage upp vid bröstfickan på polisskjortan. Såväl manliga som kvinnliga polisskjortor har bröstficka. Men den kvinnliga polisskjortans bröstficka är falsk. Den är bara en markör och går inte att använda. Tanken bakom den falska fickan är att om kvinnliga poliser använde bröstfickan till att förvara pennor eller andra föremål i så skulle manliga blickar riskera att dras till den kvinnliga polisens bröst. Därigenom skulle uniformsutstyrseln bidra till en olycklig sexualisering av kvinnliga poliser. (Djävulen sitter som bekant i detaljerna.)

Det finns ett samband mellan kön och våld. Män begår betydligt oftare våldshandlingar än vad kvinnor gör. Varför det är så finns det däremot skilda meningar om. Själv diskuterar jag problematiken i boken Kön och politiskt våld (Gidlunds, 1998).

5 kommentarer:

Gärningsmannen sa...

Hur är det med lejonet på märket för IFK Göteborg? Dags för ändring?

G. Tikotzinsky sa...

Vad hjälper det att ta bort snoppen från lejonhanen när manen sitter kvar!?

Kanske Sverige bör titta till Israel eller USA som föregångsländer vad gäller integrering av kvinnor i stridande förband? Inga problem där, varken med förbandsinsignia eller bröstfickor. Soldaterna har annat att syssla med.

Alex sa...

Mycket roligt och mycket avslöjande - i flera avseenden. Sen G.Tikotzinsky om att Israel och USA är föregångsländer - till att ta bort snopp och även man på lejonen! Till och med bröst på kvinnliga stridande - om jag får lov att hårddra det lite.
Skämt åsido, erkänner Sveriges ÖB idag (via kvinnlig sekretetare) att det var fel i uppgiften från 12 nov att våra soldater ska stanna i Afghanistan till 2015!
Det riktiga felet - att inte ta hem nu!
Ta hem dem nu!

Anonym sa...

Intressant att notera är att lejonet på Göteborgs stadsvapen är snöpt, medan garnisonens vapen fortfarande har den sk mandomen i behåll.

Men det går att föra en vidare intressant diskussion om det här även i feministiska termer. En queer tänkare som Judith Butler hade nog inte haft samma problem med en fallos som den - tydligen - radikalfeministiska (nåja, okej, men tillåt mig överdriften) generalstaben...

Johannes sa...

Läste just att Vladimir Sagerlund på det svenska Riksheraldikerämbetet påpekat att ett avsnoppat lejon förr gavs som symbol till förrädare.
Undrar om de kvinnliga soldaterna i Nordic Battlegroup nu är nöjda med det avsnoppade lejon de tvingat fram som förbandstecken.