2007-12-05

Bordellhärvor och ursäkter

Två av de minderåriga flickor som utnyttjades under den s k Bordellhärvan i början av 1970-talet träder i dag fram och kräver skadestånd samt en ursäkt från den svenska staten. Bordellhärvan är en varböld i svensk politisk historia. Den vägrar läka ut och det räcker med att man trycker lite på den så väller det obehagliga innehållet ut och blir synligt.

Det är otvivelaktigt så att de två flickorna utsattes för en behandling som var grym och som satt negativa spår i deras möjligheter att leva ett gott liv. Media spekulerar nu - igen - om olika kända politiker som påståtts ha tillhört kundkretsen. Bortsett från dåvarande justitieminister Lennart Geijer tror jag inte på de uppgifterna. (Lyssna gärna på Leif GW Perssons kloka argumentatioin i just den frågan i Studio Ett i dag.)

Bakgrunden till dagens presskonferens tycks mig dunkel. Varför och på vems initiativ framträder de båda kvinnorna just nu? Varför är det så angeläget att återigen namnge och anklaga döda kända personer som inte kan försvara sig? Någonting ger mig dålig smak i munnen.

Med all respekt för de båda flickornas lidande och fylld av förakt över den behandling de utsatts för tycker jag ändå inte att staten bör be om ursäkt. Jag har överhuvudtaget svårt för den ursäkts-våg som nu går över världen. Vilken funktion skall ursäkten fylla? Skall offret ta emot ursäkten och säga vad fint att du bad om ursäkt - jag förlåter dig och nu är allting bra? Det vore ju absurt.

En ogärning bli inte mindre för att ogärningsmannens efterföljare ber om ursäkt. Offret blir inte mindre offer av en ursäkt. Brott skall beivras och bestraffas. Skadestånd skall utbetalas när juridisk grund föreligger. För att reglera denna process har vi lagar och rättsväsende. Men relationen mellan brottsoffer och gärningsman får inte blir personlig och än mindre privat. Ursäktsmentaliteten luckrar upp den gränsen och bör därför motarbetas.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Palme och Geijer - Nixons lakejer! Det verkar som om de båda herrarna hade andra laster också. Åtminstone en av dem.

Om Bjereld anser att 10 år bör vara max-straff för överlagt mord, vad är då en rimlig straffsats för samlag med minderåriga flickor? Någon månads samhällstjänst? Kanske i riksdagshuset när det rör sig om en minister. På en sådan relativ skala kan en offentlig ursäkt vara ganska mycket.

/GT/

Castor sa...

Du skriver att det är "otvivelaktigt" att flickorna utsatts för grym behandling. Är det verkligen det? Och är det i så fall säkert att den är kopplad till den s k bordellhärvan?

Får man tro LGWP kan det sättas en del frågetecken för berättelsen.

A-K Roth sa...

Inte så dumt med en sorts ursäkt och upprättelse till människor som blivit utnyttjade, misshandlats eller värre pga statens eller dess representanters agerande. Det handlar om att ta ansvar. Många har fått leva länge med skuldkänslor de inte borde ha haft och efterföljande livslång förnedrande behandling från omvärlden. Jag tänker nu inte på de svenska småflickorna utan på de tusentals kvinnor i Asien som tvingades vara "comfort women" till japanska soldater under WWII. På senare år kunde det bli en sorts upprättelse och mycket av det satt i att de ville ha en ursäkt, ett erkännande att de utnyttjats, inte hade något val. Om vi kallar det också en varböld, men av helt andra proportioner, så kan ett officiellt erkännande och skadestånd kanske läka? Jag kan tänka mig det.

Fallet småflickorna i Bordellhärvan är naturligtvis annorlunda - jag känner inte till detaljerna - men jag skulle tro att en ursäkt skulle kunna läka även en sån varböld både flickornas personliga och samhällets varbölder. Bara en tanke.

Ulf Bjereld sa...

Till Castor: Jag har uppfattat det som att det är belagt att dessa båda kvinnor fungerade som unga prostituerade i samband med bordellhärvan.

Till A-K: Bortsett från min principiella skepsis till ursäkt som kompensation eller medel för upprättelse så ser jag en risk i att vi skulle översvämmas av ursäkter. Historien är full av oförätter, där den förfördelade parten i så fall skulle ha "rätt" till en ursäkt. I så fall urholkas ursäktens värde och den blir mindre värd även i de fall där den skulle kunna fylla en funktion.

A-K Roth sa...

Om man med en ursäkt för fram att man erkänner statens/regeringsmedlemmars ansvar snarare än att kasta skuld så kan det kanske ha en plats.

Ulf Bjereld sa...

Till- A-K: Jag har inget emot ett erkännande av ansvar eller tagande av ansvar. Tvärtom. Men jag tror inte att ursäkten är den bästa formen för ett sådant ansvarstagande.

Johannes sa...

Det som förtar lite av offerbilden av kvinnorna är det skadeståndskrav på 1 miljon som deras juridiske rådgivare driver.
Jag förstår inte heller varför det skall grävas i en 30 år gammal historia i vilken säkra belägg för vad den ene eller den andre politikern haft för sig, aldrig kommer att kunna fås fram.
F.ö., Varför var de båda kvinnorna, exklusivt, offer och utnyttjade?
Ingen känner väl till deras motiv att prostituera sig.

A-K Roth sa...

Ulf, jag tycker som du att ansvarstagande kan ta olika former. Men det som kommer först till hands är väl den grovt underskattade ursäkten. Att säga, "jag är ledsen", "vi är ledsna", att detta hände dig gör väl inte ont? Om man inte tror sig vara felfri förstås.

Sedan tror jag inte medborgare kan stämma staten, men kan ha fel. Jag är absolut emot alla frivolösa stämningar, speciellt det som görs i USA.

A-K Roth sa...

Johannes, för att de var minderåriga och för att vuxna inte ska utnyttja minderåriga.

dennis töllborg sa...

men varför utredde inte säkerhetstjänstkommissionen denna fråga, ens berör den. eller buggningshistorierna i slutet på åttiotalet. Eller Corell och Bergenstrand?

Vad är mao detta svaret på?

Ulf Bjereld sa...

Till A-K: Instämmer helt i din beskrivning av vari övergreppet på flickorna bestod.

Till Dennis: Säkerhetstjänstkommissionen får svara för sig själv. Men kommissionens uppdrag var väl att granska de svenska säkerhetstjänsternas kartläggning av svenska politiska ytterlighetsorgansiationer och gruperingar som har bedömts utgöra eller komma att utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det är inte precis solklart hur Bordellhärvan går ihop med det uppdraget.

dennis töllborg sa...

"Uppdraget är avsett att resultera i ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande av säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet under tiden från andra världskriget fram till dess kommissionens arbete är slutfört", Regeringskansliets faktablad Ju 99.13, december 1999, mina kursiveringar

Johannes sa...

Brottet är preskiberat för 20 år sedan.
Kräva ursäkter, medborgarkomissioner och miljonkronorskadestånd idag är är inte trovärdigt.
Frågan har rimligen inte samma dignitet som de om Raol Wallenberg, DC3:an och Catalinan.