2007-03-29

Mager socialdemokratisk valanalys

Den socialdemokratiska valanalysgruppens rapport blev tyvärr en mager produkt. Inte till sin omfattning (157 sidor samt 58 tabeller eller figurer), men väl till sitt innehåll.

Rapporten lyfter fram tre avgörande orsaker till den socialdemokratiska valförlusten: 1) Väljarnas förtroende för socialdemokratins förmåga att klara jobben sviktade. 2) Socialdemokraterna ”glömde bort” att gå i opposition. 3) Borgerligheten var mer enad än tidigare.

Problemet är att just dessa tre förklaringar fick genomslag i debatten redan dagarna efter valet. Analysgruppen bekräftar därför bara något som redan hunnit bli en allmän sanning.

I stället borde gruppen ha kunnat samla sig till en analys av följande tre frågor: 1) Varför förlorade socialdemokraterna kampen om jobbfrågan till borgerligheten? 2) Varför valde socialdemokraterna bort samhällskritiken i valrörelsen? 3) Varför misslyckade socialdemokraterna med att utforma en strategi som var effektiv mot den borgerliga enigheten? Det hade blivit en valanalys värd namnet och något för medlemmarna att ta med sig i den kommande interna debatten.

Nu blev det i stället en hastprodukt. Tabeller och diagram staplas osmälta på varandra. Stort och smått blandas samman. Den avklarnade analysen saknas. Osökt kommer jag att tänka på August Strindberg (jag tror det var han) som avslutade ett brev till en vän med orden: Ursäkta, bäste bror, att detta brev blev så långt. Men jag hade så ont om tid.

Glöm aldrig: Less is more.

1 kommentar:

G. Tikotzinsky sa...

"Varför valde socialdemokraterna bort samhällskritiken i valrörelsen?"

Hade det inte varit lite magstarkt att gå till vals med samhällskritik när socialdemokraterna själva utformat och regerat det svenska samhället i över ett halvsekel? Naturligtvis hade ödmjuk självkritik varit på sin plats, men tror du verkligen Ulf att det skulle bidra till fler röster?

Utöver det, så anser jag regimskiften vara sunda för sin egen skull. Hegels dialektala historiefilosfi är ju en av grundstenarna i socialismen - och hur skulle Sverige komma vidare till nästa historiska nivå utan en anti-tes till socialdemokraternas regim?