2007-03-20

Carl Bildt och kriget i Irak

I stort sett alla seriösa bedömare av kriget i Irak är överens om tre saker:

1. Kriget tillkom på felaktig grund. Varken de massförstörelsevapen eller de band mellan Irak och al Qaida som USA åberopade som grund för sin intervention visade sig existera i sinnevärlden.

2. Beslutet att försöka bygga en västvänlig, stabil, demokratisk stat i Irak genom att med militärt våld och utan FN-mandat störta tyrannen Saddam Hussein var en av modern tids mest monumentala politiska felbedömningar.

3. Hundratusentals civila irakier har dött som en följd av kriget och få ljuspunkter är i sikte för det irakiska folket.

Carl Bildt var en av dem som gav sitt entydiga stöd åt USA:s beslut att gå in i Irak. Bildt menade säkert väl och det är mänskligt att då och då göra felaktiga bedömningar, även i viktiga frågor.

Men det är trist att se hur Carl Bildt på sin blogg försöker smita undan sitt politiska ansvar genom konstruerade resonemang om att det sannolikt hade varit ännu värre i Irak i dag om kriget aldrig ägt rum

Carl Bildt stöd åt USA:s krig i Irak är en fläck på hans mantel. Hans undanflykter leder bara till att fläcken växer sig starkare.

Inga kommentarer: