2007-03-03

Chicagobilder II

Hissen på hotellet är försedd med TV. Det har jag aldrig upplevt förut. Ibland behövs det så lite för att jag skall känna mig upprymd.

Det kan behövas. Tidningarna berättar att amerikanska barn som drabbas av allvarliga hjärnskador och som saknar sjukförsäkring löper 50 procents större risk att dö på sjukhuset än barn med motsvarande skador som har sjukförsäkring. Ändå förväntas sjukhusens akutavdelningar behandla alla svårt skadade människor lika – oavsett om de skadade har sjukförsäkring eller ej. I USA saknar 9 miljoner barn sjukförsäkring. Det är uppenbart att systemet inte fungerar. I Sverige vill den borgerliga regeringen tillåta utförsäljning av storsjukhusen. Spåren från USA borde förskräcka.

Jag är här på en internationell statsvetarkongress (International Studies Association – ISA) med 3 300 deltagare, de allra flesta amerikaner. Ett återkommande tema på kongressen är hur säkerhetstänkandet impregnerar vardagsliv och samhällsliv. En kollega från Lancaster visar upp en affisch som sitter anslagen på Lancasters samtliga busskurer. Affischen påpekar att det är förbjudet att spotta på busskurens väggar och varnar presumtiva förövare för att överträda förbudet. Eventuella spottloskor kommer nämligen att DNA-testas och spottloskans upphovsman därför för alltid att finnas representerad i DNA-registret.

7 kommentarer:

A-K Roth sa...

Hej! Du är alltså bara tre timmars bilresa från mitt hem nu.

Jag undrar om du har länk till artikeln om barn med hjärnskador på sjukhus, med vs utan sjukförsäkring. Gällde det ett visst sjukhus, en viss stat eller var det en studie som sträckte sig över hela USA? Det är ju så att systemen varierar mellan delstaterna. Hawaii ska t.ex. ha sjukförsäkring för alla.

I min stat har alla barn rätt till (del)statlig försäkring. Ett telefonsamtal räcker för att få igång processen.

http://www.in.gov/fssa/maternal/hoosier_healthwise/

Ulf Bjereld sa...

Hej,

Tyvärr ingen länk. Men undersökningen var genomförd av en organisation som heter "Families USA" och omfattar över 30 000 skadade barn. Artikeln var införd i USA Today i fredags och tidningen skriver att tidigare studier genomförda av bl a "Institute of Medicine" samt "the American College of Physicans-American Society of Internal Medicine" och "The Commonwealth Fund" har kommit till liknande resultat.

A-K Roth sa...

Tack, Ulf!

Det torde då handla om mer än en institution men jag undrar ändå om det är regionalt, om det involverar statliga sjukhus, kyrkliga eller andra privata sjukhus. Med din information kan jag hitta artikeln.

A-K

A-K Roth sa...

Hej!

Jag hittade artikeln i sin helhet i pdf file. Som jag förstod det var "the conclusion" att alla stater måste agera mer aggressivt för att ge alla barn hälsoförsäkring och att kongressen måste agera för "funding" till detta nu när det kommer upp.

Artikeln säger att det är utanför undersökningens "scope" att ta in alla faktorer som påverkar vården och verkar allmänt prisa läkare och sjukhus. Fokus ligger på det faktum att många barn saknar försäkring och att det måste åtgärdas. Bra syfte.

I Sverige finns inte detta problem om försäkring, så vilka som driver sjukhusen, staten eller andra, torde väl inte ha större betydelse annat än att det naturligtvis finns bra och dåliga ledare inom både staten och det privata.

Landstingen driver väl sjukhusen i Sverige nu och det har väl kommit en del kritik om hur det görs? Vården varierar ju också regionalt i Sverige. Var man bor har betydelse för hur man behandlas om man får kancer, har man skrivit på senare år.

Anonym sa...

Varför skulle driften av sjukhus och befolkningens rätt till sjukförsäkring hänga ihop? Nu är du väl ändå ute och cyklar. För att citera ett tidigare svar: "I Sverige finns inte detta problem om försäkring, så vilka som driver sjukhusen, staten eller andra, torde väl inte ha större betydelse annat än att det naturligtvis finns bra och dåliga ledare inom både staten och det privata."

Gärningsmannen sa...

Sjukförsäkringssystemet är en intrikat fråga. Vilket borgerligt parti vill införa ett amerikanskt sjukförsäkringssystem i Sverige?

Sjukförsäkringssystemet i USA är dock än värre än vad antalet oförsäkrade ger intryck av. Det finns många olika sorters försäkringar som kostar olika mycket och täcker olika sorters behandling. Även personer med försäkring kan finna sig stå utan behandling om den som de har köpt är en billig och dålig.

I Sverige ligger kostnaden för behandling på sjukhusen (d v s landstinget), vilket gör att varje vårdande patient är en kostnad som de gärna vill bli av med. I USA är de försäkrade patienterna istället en inkomst där de skall "för säkerhets skull" genomföra så många undersökningar som möjligt för att få kostnadsteckning på alla dyrt inköpta apparater. Inga ideala system något av dem, även om alla medborgare skulle vara försäkrade.

A-K Roth sa...

Gärningsmannen har en poäng; det finns pro och con för olika system. Men vilket system det än är sätts patienten ofta i kläm, vare sig det gäller onödiga ingrepp (alltför hög frekvens kejsarsnitt eller för många obefogade hysterektomier t.ex) eller att man inte får tillräcklig eller preventiv vård.

Jag har t.ex. förvånats över att så få svenskar (åtminstone i min släkt) får rutin-koloniskopier med början vid 50-årsåldern. Tidigt upptäckta polyper kan tas bort innan de utvecklas till koloncancer. Skräckexempel finns både i USA och i Sverige. Jag har bara dåligt tålamod med ensidiga domedagsprofetior.

När jag läste i atikeln att det var mindre troligt att oförsäkrade barn i USA fick rör (tubes) i öronen för otis media tänkte jag, att detta kanske tom var positivt för de barn som slapp; det görs ofta alldeles för många onödiga ingrepp. Det kan ha varit att man utsatt alldeles för många försäkrade barn för rör i trumhinnan för att få in försäkringspengar. Jag hör mycket sällan om rör i öronen numera och tror det var något som gjordes oftare för 20 år sedan. Rör i öronen hjälper ofta inte, har jag uppfattat, och kan ibland skada.

Artikelns fokus gällde ju försäkringarna och den låtsades inte heller ge en fullständig undersökning. Nu tror jag inte det är så "uppenbart att systemet inte fungerar" som Ulf tror. Alla system kan förbättras. Även i Sverige kostar sjukvården mycket; landet har nog inte råd med alla behandlingar; man hör speciellt om indragningar i äldrevården.

Bäst inte bli så gammal; men bli gammal är väl ändå bättre än alternativet? :)