2021-06-28

Talmansrundor bättre än extraval. Men det är nu svårigheterna börjar

Jag är glad att det inte blev ett extra val mitt under pågående pandemi. Då tänker jag inte enbart på riskerna för smittspridning utan - precis som Vänstra Stranden - på de begränsningar av de demokratiska fri- och rättigheterna som pandemilagen innebär. En kort och intensiv valrörelse med begränsade möjligheter att genomföra politiska möten och offentliga manifestationer skulle riskera att urholka valets demokratiska legitimitet.

Dessutom är det hög sannolikhet att ett extra val skulle utmynna i ett valresultat ungefär motsvarande det efter valet 2018. Då kvarstår problemen och processen riskerar att igen utmynna i utdragna talmansrundor. De opinionsundersökningar som genomförts visar också att det inte finns ett starkt tryck i opinionen på ett extra val - snarare tvärtom.

De talmansrundor som nu stundar är svåra att bedöma. Det syns ingen rörelse i fältet, för att tala travspråk. Det är svårt att se hur Ulf Kristersson skulle släppas fram av riksdagen, givet rådande mandatfördelning. Men det är små marginaler, så det kan inte uteslutas.

Troligare är att Stefan Löfven kan få majoritet för att bilda ny regering. Men hur ska han i så fall kunna få igenom sin höstbudget? Centerpartiet vägrar budgetförhandla med Vänsterpartiet och Liberalerna vill hellre samarbeta med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Samtidigt är Liberalerna fortfarande djupt splittrade i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna. För Stefan Löfven torde det vara uteslutet att gå till val 2022 som statsminister men med en budget som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har röstat igenom.

Mer sannolikt är att Stefan Löfven och hans regering lyckas förhandla sig fram till stöd för sin budget från både Centerpartiet och Vänsterpartiet utan att dessa båda partiet förhandlar med varandra.

Så läget är fortfarande låst. De kommande samtalen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet underlättas kanske heller inte av att Stefan Löfven tre gånger under dagens pressträff anklagade Vänsterpartiet för att ha "lierat sig" med Sverigedemokraterna i samband med misstroendeförklaringen i riksdagen. Jag har tidigare skrivit att Vänsterpartiet genom att stödja Sverigedemokraternas misstroendeförklaring bidragit till att normalisera partiet. Den formuleringen håller jag fast vid. Men man ska ta det varligt med orden. Ord spelar roll och onda ord sitter gärna kvar. Möjligheten att varaktigt föra en riktig vänsterpolitik i Sverige förutsätter någon form av samverkan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Då bör man också undvika ordval som i onödan förstärker de spänningar som finns.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det var bra att Löfven inte utlyste extraval. Ett extraval skulle knappast bli en socialdemokratisk framgång. Snarare skulle S fortsätta att tappa röster till SD efter att Mp åter fått sätta sin prägel på migrationspolitiken. (Jag tycker iofs att det är häpnadsväckande att S inte drar några slutsatser att SDs ökning sedan mitten av 90-talet motsvarar hela minskningen för S under samma tid.)
Nu är det förstås ovisst hur talmansrundorna slutar. Min gissning är att Löfven återkommer, alt extraval. Kanske lyckas Löfven sy ihop en uppgörelse som både V och C accepterar trots C:s beröringsskräck. Ulf har förstås rätt i att V:s medverkan för "att varaktigt föra en riktig vänsterpolitik". Men det räcker ju inte långt. 60% av väljarna vill inte ha en "riktig vänsterpolitik", alra minst nyliberala C.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Det är väl ganska klart, rävspelet och taktiken?
Ekvationen går inte riktigt ihop, det finns några
osäkrade kort, och C vill inte bekänna färg, förrän
de måste, dvs i 3e eller 4e omröstningen. Talmansrundor
i all ära, där en regeringsbildare får formellt uppdrag
att försöka bilda regering, men det som ger effekt förra
gången det begav sig, var trots allt när talmannen
tvingar upp statsministerkandidaten i ringen för
"tvångsmässsig" votering.

Det blir ett spektakel i kommer att få se några
voteringar, där det är givet hur alla kommer att rösta
i de första två omgångarna, oavsett vem som får gå upp
först i ringen:
- Löfven - M+Kd+Sd+ Folkisarna röstar nej, frågan är om alla Folkisar håller linjen.
- Kristersson - S+V+Mp+C röstar nej, frågan är om alla C:s ledamöter röstar nej?

Nu blir det fullt drag, i pseudodebatten att försöka förmå, gud vet vem, att hela lösningen ligger i att Fp ändrar linje, (vilket de inte kommer att göra). Så
nog kommer det att behövas gå upp i ringen för att skjuta skarpt på Ja och Nej-knapparna. C kommer givetvis att rösta nej till Kristersson, så där klarar sig
nog partiet, frågan är mer budgetvoteringen och om det kommer att bli marginalväljare
som faller tillbaka i Fp-ledet? Föreställningen har börjat.


Lööf: 28 juni - Kl 15:55
Nu äger talmannen processen. Vi är beredda
att fortsatt vara konstruktiva för
att hitta samarbeten i mitten av svensk politik.
Ett sådant är ett förnyat och uppdaterat samarbete
mellan Januaripartierna, som vi tycker
har varit bra för Sverige.

sw klara besked från fru Lööf; mittenalternativet = S+Mp+C+Fp


Lööf - 27 juni kl 21:42
Annie Lööf (C) om helgens budgetinviter från M och V:
”Samarbetar varje dag med Moderaterna – men SD är
inte ett femte alliansparti”,
säger hon i Agenda;
https://omni.se/annie-loof-vi-vill-se-politisk-kompromissvilja-nu/a/9Ojxr9

sw Jajemen, samma inställning som efter valet 2018, ingen regering som kräver
budgetstöd från V eller Sd.

Lööf - 27 juni kl 21:57
I nuläget är den bästa vägen att fortsätta och uppdatera JA,
tillsammans med S, L, och MP. Vi tycker JA har varit bra för Sverige
och vi har fått igenom mycket liberal politik under de senaste åren,
utan att ge SD inflytande.
Läs längre kommentar på FB: https://facebook.com/11894305488094

sw En god fingervisning,
- att V förmås att tolerera Löfven
- att V hålls utanför budget, genom att både Fp och C stödjer en Löfvenbudget,
- faller Fp från, blir det att luta sig mot V, och det klarar inte fru Lööf av
ensam, eftersom hon anser sig behöva kompromissa för mycket då.

27 juni Kl 21:55
Fler partier behöver sätta sakpolitiken, ansvar för Sverige,
och lösningar för människors vardag före politiskt spel.
Och fler behöver vara beredda att bidra konstruktivt.
Ikväll var jag med i SVT Agenda.

sw Politiskt spel, hm, det ägnar sig samtliga partier åt, och frågan är nu mer
vem så får mest dos av Svarte Petter. Det kommer att ge sig efter första och andra
omröstningen av statsminister. Det börjar bli allt mer klart att det blir ett ställningskrig mellan Sabuni och fru Lööf. S.W


Anonym sa...

Både Israel och USA har hållit val mitt under pandemin, och det har inte på något sätt skadat demokratin. Jag är säker på att Sverige också skulle kunna klara detta.

Homo Economicus

Anonym sa...

1 juli Kl 18:03 - Nooshi Dadgostar

"Om Vänsterpartiets mandat krävs för en budget
kräver det självklart förhandling med oss.
et är uteslutet för V att rösta på en budget
vi inte har förhandlat."

sw Vad är det någon inte förstår?
Det är Löfven, Löfven Löfven hela veckan lång,
utom i det fall M, Kd + Fp lägger en gemensam budget,
som stöds av Sd, i detta särfall måste regeringen
sy ihop en budget som inbegriper både V + C :-)
Varför fortsätta att älta detta sedan 2018 uppenbara faktum?

Gamla blocken
I. Löfven - S+Vp+Mp = 144
II Ulf Kr - M+Kd+C+L= 143

Avtalskraschen
I. Löfven - S+Mp+C. = 147
II Ulf Kr - M+Kd+Fp = 112

Fru Lööfs dröm
I. Löfven - S+Mp+C+L = 167
II Ulf Kr - M.+Kd+Sd = 154

Deb nya icke önskvärda situationen
I. Löfven - S+Vp+Mp+C = 175
II Ulf Kr - M+Kd+L+Sd = 174

Detta tramsande kring uteslutning.
Se så, M-ledda oppositionen har
redan formerat sin laguppställning.
Dags för fru Lööf att välja sida?

S.W