2021-06-15

Kampen om marknadshyrorna. Det här tror jag händer nu.

Hittills har Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar hanterat frågan om marknadshyror på ett politiskt skickligt sätt. Kampen mot marknadshyror är en för partiet ideologiskt viktig sakfråga. Partiets offensiva linje sätter frågan högt upp på den politiska dagordningen, stärker partiet internt och kanske också i väljarkåren.

Nu kräver Vänsterpartiet att regeringen inom 48 timmar (!) antingen meddelar att man helt avstår från att förändra hyreslagstiftningen eller inleder förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Annars hotar man med misstroendeförklaring. Vänsterpartiet vet förstås att regeringen kommer att säga blankt nej till båda dessa krav (vilket justitieminister Morgan Johansson också gjorde i eftermiddags). Däremot hoppas kanske Vänsterpartiet att deras utspel ska sätta andra bollar i rullning - till exempel att mobilisera Hyresgästföreningen i frågan.

Går vi då mot en regeringskris och ett eventuellt extraval? Nja, kanske inte. Nedan följer det scenario jag upplever som mest sannolikt framåt.

Vänsterpartiet har inte tillräckligt med mandat för att själva kunna väcka en misstroendeförklaring. Därför kommer partiet att ta kontakt med Moderaterna och Kristdemokraterna för att sondera om de vill hjälpa till med sina mandat. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer sannolikt att säga nej. De vill visserligen avsätta regeringen, men de vill inte göra det på en fråga där de har helt motsatt uppfattning än Vänsterpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är ju positivt inställda till marknadshyror. 

Efter att Moderaterna och Kristdemokraterna sagt nej kan Vänsterpartiet sträcka på sig och säga att man nu verkligen försökt. Partiet har gjort allvar av sitt hot, men Moderaterna och Kristdemokraterna vek ner sig. Samtidigt urholkas trovärdigheten i Moderaternas och Kristdemokraternas ständiga utfästelser om att de är beredda att rösta bort regeringen varje dag i veckan.

Men Vänsterpartiets strategi inrymmer en svaghet - Sverigedemokraterna. Moderaterna och Kristdemokraterna hänvisar Nooshi Dadgostar till Jimmie Åkesson eftersom det råder viss sakpolitisk samsyn mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i synen på marknadshyror. Men för Vänsterpartiet är det ideologiskt omöjligt att lägga fram en misstroendeförklaring tillsammans med Sverigepartiet. 

Sverigedemokraterna kan i stället välja att själva lägga fram en misstroendeförklaring och i en omröstning kanske på stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Vad gör Vänsterpartiet då? Sannolikt lägger partiet ned sin röst och Stefan Löfven klarar sig. Då riskerar Vänsterpartiet att mötas av anklagelser om att man bara skramlat med vapnen, och inte haft den politiska kraften att använda dem. Vänsterpartiet kan - av ideologiska skäl - inte stödja en misstroendeförklaring framlagd av Sverigedemokraterna och som riskerar att leda till en moderatledd regering som samarbetar med Sverigedemokraterna.

Vad händer då om Ulf Kristersson i stället lite oväntat skulle säga ja till Vänsterpartiets invit om misstroendeförklaring? Det är osannolikt, men faktiskt inte omöjligt. Ur det perspektivet leker Vänsterpartiet med elden. Då finns det en majoritet i kammaren för att avsätta statsministern och därmed också regeringen. I så fall tvingas Stefan Löfven använda sin politiska kreativitet till att modifiera processen om marknadshyrorna på ett sätt som någorlunda tillmötesgår Vänsterpartiet utan att Januarisamarbetet avbryts. Eller så avgår Stefan Löfven, i så fall sannolikt redan före omröstningen. Då väntar i första hand nya talmansrundor (jag tror inte på ett extraval) och så småningom en ny regering, förmodligen ledd av Stefan Löfven. 

Insikten om dessa sannolika utfall får nog också Ulf Kristersson att avstå från att tacka ja till Vänsterpartiets invit. Men osvuret är bäst.

4 kommentarer:

Dan sa...

Det här är en viktig fråga som berör väldigt många. Om V anser att frågan är tillräckligt viktig så förstår jag inte finliret. Inga hyresgäster kommer att tacka V för att de väljer beröringsskräcken med SD istället för att stoppa marknadshyror.
Detta är en fråga som inte har något med migration att göra.
De behöver minst 35 ledamöter, det är det viktiga. Alla vet att V i övrigt inte har något gemensamt med SD

Anonym sa...

Den utredning som ligger på bordet är skriven av en kvalificerad utredare
Kasimir Åberg, Svea hovrätt. Det handlar i grunden
om att få igång investeringar i nyproduktion, och
eftersom inte staten själv bygger bostäder, utan
privata byggare och banker, så gäller det att
kunna kalkylera mark- och byggkostnader vid investering,
som ska ge ROI, dvs avkastning. Eftersom det är marknadspris
på bostadsrätter, dvs fri prissättning, så byggs det naturligtvis
inte hyresrätter. Det är väl inte svårt att förstå, om det är två parallella
modeller för prissättning. Dessutom har ju inte ens utredning gått ut på remiss.
Hyresgästföreningen, som har monopol på att förhandla alla hyror i hela Sverige,
för alla hyresrätter är så klart inte nöjda med att hyrorna sätt utan deras
vetorätt, men innebär ju inget annat än att prissättning mellan hyresvärd och hyresgäst
sätts parterna emellan, och sedan indexeras mot KPI, och det är numera icke sällan lägre hyrespåslag än vad fastighetsägarna och HGF kommer överens om.
Varför inte låta utredningen gå på remiss, och debatteras först?
Men som sagt, Vp har ju varit dörrmatta, och kan inte tiga still, så det är väldigt enkelt att förstå, samtidigt var ju Regeringsöverenskommelsen inga hemligheter, och det står ju i överenskommelsen att saken ska utredas. Fastighetsägarnas expert Martin Lindvall invänder att det är två delar av utredningen som inte är optimala alls, om man verkligen vill få igång bostadsbyggandet:

1. ingångsvillkoren med den första hyresgästen ska bestå, även vid byten, det innebär
att de avtal som gällde vid start, inte kan förändras, vid byten, vilket inte alls
innebär fri hyressättning, och ger inlåsta villkor.
2. presumtionshyran de första 15 åren kommer inte att tas bort, vilket också innebär ganska kraftiga inskränkningar i detta med "fri hyressättning"
Så allt verkar handla om hyresgästföreningens roll, och ärligt talat, det är ett kollektivavtal med bara ett (1) fackförbund, för alla hyresrätter i hela Sverige.
det blir ju bara färre och färre hyresrätter i populära lägen i Sverige.

Egentligen går det inte att kringgå HGF primära förhandlingsrätt för samtliga hyror, men det finns faktiskt vägar runt, tex blockhyresavtal, är det helt fri hyressättning på, annars skulle inte Sverige kunna ta emot flyktingar. Sedan kan hyresgästen själv avtala bort Hyresgästföreningens förhandlingsklausul, och det är faktiskt en sport att förhandla bort denna, och erbjuda hyresgästen bättre villkor än de får med hyresgästföreningen.

Den viktigaste frågan att ställa är väl att jämföra hur stor andel hyresrätter som finns kvar i Sverige, exklusive blockhyresavtal, och jämföra med 80-tal, 990-, 00. 10- och 2020-tal, och så om det inte är ett problem på en högre nivå, att andelen hyresrätter minskar stadigt, och det verkar ingen vilja fundera på. Det är som Lech Walesa myntade
på 80-talet, "om man inför kommunism i Sahara, så kommer sanden ta slut på en vecka"
Det är precis så det är, det finns inga hyresrätter att få tag på, eftersom de betingar ett dolt värde på 10.000 - 25.000 kr/m2. Visserligen 1/5-del av kapitalinsatsen för bostadsrätt, men med svarta pengar. S.W

Kjell Eriksson sa...

Kanske principen om att fälla Löfven väger tyngre än på vilken fråga man fäller honom...? Men det bör väl ändå bygga på någon kalkyl om att det blir ett verkligt regeringsskifte. , annars är det väl rätt onödigt.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Sedan är det ju en utredning till på gång, om lägesfaktorer inom ramen för
hyressättning med bruksvärdet, dvs med HGF inblandade. Det finns ju en del intressen, dvs människor med inflytande, som inte vill att det ska vara olika hyror i Tensta och Stockholms innerstad, även om lägesfaktorer är en del av bruksvärdet. Det kommer väl bli rabalder om det med.

Spännande att Sd synar, och väljer att rikta misstroende.
Det blir lite rock´n roll. Byter V sida, så är det trots
allt Vp27/28, Sd62 = 90 och M70+Kd22= 92 -> lite över 180 mandat,
för ett misstroende mot regeringen, (beträffande en SOU om marknadshyror)
Verkar alltså som att Vp bestämt sig för att sätta hårt mot hårt, inför
valet 2022. Det kommer alltså att gå hett till.
Men de kommer ju inte att bli en borgerlig regering för det,
och extraval vill ingen ha, så det innebär väl möjligen att regeringen får avgå
och komma tillbaka ombildad, med ett omförhandlat januariavtal? med eller utan Fp.

Det går inte heller att skylla för mycket ifrån sig, trots allt skrev man in den förnedrande texten att Vp ska hålla utanför allt inflytande, och det är väl så
att V trots allt med detta positionerar sig inför valet 2022, genom att ta strid.
Det går att förstå, och försvårar för S att göra upp med C i framtiden.

Röstas misstroende igenom avgår regeringen och det blir en expeditionsministär,
(vilket kommer att fungera utmärkt, eftersom pandemin nu är i hyfsad kontroll,
inkl vaccinering. Så det är nog inget större argument. Att utlysa extraval nu
innebär att M, Sd, Vp och kanske C inte har något att frukta, som ligger bra till i opinionen, medan det är en katastrof för Fp, och inget direkt drömläge för Mp.Utlyser inte Löfven extra val tar talmannen och försöker få fram en ny regeringsbildare, dvs S igen, som ska ha stöd av minst C och Vp?
Det är här det blir spännande. men inte fasiken blir det extraval, det är en massa taktik däremot. S.W