2019-04-03

Ingen svensk vapenexport till Brunei!

I dag införde det lilla sultanatet Brunei nya, skärpta lagar där till exempel homosexualitet eller otrohet kan straffas med döden genom stening. Även våldtäkt och rån kommer att kunna ge dödsstraff och stöld kan straffas med att händer och fötter huggs av. Sultanen och envåldshärskaren Hassanal Bolkiah har styrt landet ända sedan 1967 och straffskärpningarna är baserade på sharialag.

Omvärlden protesterar med rätta kraftfullt mot dessa bestialiska beslut.  EU betonar att straffen "utgör tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling" och bryter mot FN:s konvention mot tortyr. Utrikesminister Margot Wallström uppmanar Brunei att omedelbart dra tillbaka beslutet.

Men ord måste följas av handling. Enligt Svenska Freds exporterade Sverige så sent som 2018 vapen till Brunei. Sverige ska överhuvudtaget inte exportera vapen till diktaturer eller till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Och självklart heller inte till Brunei.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om det går bra att skicka en handelsdelegation på regeringsnivå till Iran, så går det väl lika bra att sälja lite vapen till Brunei. Iran har ju i åratal verkställt de sharialagar och bestialiska straff som Brunei nu infört men ännu inte verkställt.

Homo Economicus

Anonym sa...

Hur var det nu med "värdegrund" och "allas lika värde"?
Sverige, "stormakten", ska inte ha någon business med diktaturer överhuvudtaget annars fortsätter bara hyckleriet.

EL