2019-04-09

Äntligen - regeringen lyssnar på kritiken och utreder medicinska åldersbedömningar


Regeringen kommer att tillsätta en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen, skriver Svenska Dagbladet. Mot bakgrund av den kritik som varit från experter så anser vi att det behövs en utredning för att se över det här systemet, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling till tidningen.

Bättre sent än aldrig. Kritiken mot Rättsmedicinalverkets sätt att hantera åldersbedömningarna har länge varit massiv. Rättsläkare har offentligt tagit avstånd från sina egna åldersutlåtanden. Oberoende kontrolltester visar på andra resultat och tolkningar i över 50 procent av åldersbedömningarna. Svenska Dagbladets och Negra Efendic granskande journalistik i frågan har visat på stora brister i rättssäkerheten.
,
Redan i januari 2018 argumenterade jag för att åldersbedömningarna borde frysas, i väntan på utredning. Det kravet kvarstår även nu när utredningen ska tillsättas. Det blir orimligt att fortsätta genomföra dessa medicinska åldersbedömningar, som kan ha avgörande betydelse för enskilda människoöden, samtidigt som man genomför en utredning av dessa bedömningar just för att deras rättssäkerhet på goda grunder ifrågasatts.

Så ett steg i rätt riktning. Bra. Frys nu bedömningarna i väntan på utredningen så att inga fler människor riskerar att utvisas på felaktiga grunder.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är lika orimligt att frysa åldersbedömningarna sedan vi med facit i hand vet att många tusen asylsökande ljugit om sin ålder. Min åsikt är att det är bättre att utvisa en för mycket än en för lite, men där tycks bloggskribenten ha den rakt motsatta åsikten. Det hela rör sig om enkel statistik - om man föredrar Typ I eller Typ II fel, och det är i sammanhanget helt en åsiktsfråga.

Homo Economicus

Anonym sa...

Regelverket säger att det är den asylsökande som ska på ett övertygande sätt göra sin ålder trolig.

Om rättsmedicinalverket kommer fram att det inte går att fastställa om någon är 18 år eller äldre fyller en åldersgräns ingen funktion.
Jack London