2019-04-30

Om dagens inställda utvisningar till Afghanistan

I dag, på Valborgsmässoafton, var det tänkt att ett 30-tal unga människor skulle utvisas från Sverige till Afghanistan. Utvisningarna stoppades i sista stund, då det chartrade planet inte fick landningstillstånd i Kabul. Orsakerna till att planet inte fick landningstillstånd är ännu inte kända - det kan bero på att Sverige uppfattas ha brutit med delar av avtalet med Afghanistan eller på det spända säkerhetsläget. Fortfarande kan det bli så att några av de 30 ungdomarna kommer att utvisas via reguljärt flyg.

Jag är glad att utvisningarna stoppades. Sverige bör överhuvudtaget inte utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet är oacceptabelt, och Utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa till landet. Sverige har en brant pedagogisk uppförsbacke i att försöka förklara varför man av säkerhetsskäl avråder från resor till Afghanistan samtidigt som säkerhetsläget påstås vara tillräckligt bra för att unga människor ska kunna tvångsutvisas dit. Humanitära hjälporganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset och även Amnesty International har vid ett flertal tillfällen vädjat till Sverige att upphöra med tvångsutvisningarna till Afghanistan.

Dagens inställda utvisningar visar också på det orimliga i att tro att Sverige verkligen kommer att kunna tvångsutvisa alla de unga asylsökande som nu har bott i Sverige i flera år. Jag har inga exakta siffror, men jag tror att antalet unga människor som tvångsutvisas till Afghanistan inte uppgår till mer än ett drygt 100-tal varje år. Den siffran ska ställas mot antalet utvisningshotade unga som kanske uppgår till 6000-8000 människor. Endast en mycket liten del av dessa unga människor kommer i praktiken att kunna utvisas. I stället ökar risken att dessa unga blir en del av ett skuggsamhälle, med en grogrund för utanförskap, kriminalitet och droghantering.

Den bästa vägen fram är därför att genom lagstiftning utfärda en amnesti för de ensamkommande unga som vistats i Sverige i över ett år. Vid sidan av de humanitära värdena med en sådan åtgärd skulle det underlätta integrationen av dessa unga i Sverige, vårt växande hem. Jag hoppas att den rödgröna regeringen tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet ska kunna enas om en sådan åtgärd.

I väntan på en amnesti vore det det välgörande om utvisningarna till terrorns och skräckens Afghanistan kunde stoppas. Stoppa utvisningarna till Afghanistan - stoppa dem nu!

28 kommentarer:

Anonym sa...

Tack! Lärare som tvingas se sina elever bli inlåsta, deporteras eller få höra att de flytt vidare är mycket ansträngande och många inom skolan är på väg att bli sjuka. Flera ungdomar jobbar utbildar sig inom vården hur kan man deportera dem? Många är ateister elle konnvertiter. Jag önskar att vi får det här problemet ur världen snart. För det är kaoset som skapats som är problemet aldrig de ungdomar som flytt.

Anonym sa...

Å vad skönt ! Jag var på väg mot Märsta men insåg att jag inte skulle hinna (bor i Nynäshamn) så vilken dubbel lättnad, även om den antagligen är temporär. Sveriges beteende är AVSKYVÄRT och inte alls i paritet med övriga EU-länder. Hoppas stoppet berodde på att man inte kan ta emot någon nu när läget är så helt okontrollerat, kaotiskt i Afghanistan. Hoppas det sprider sig till vår regering och blir totalstopp för alla utvisningar till Afghanistan. Jag tror långt fler än ett hundratal deporteras varje år, kolla med FARR! Just nu verkar inga bevekelsegrunder alls gälla, unga mänskor, killar som tjejer, hämtas plötsligt och skickas till förvaren.

Meta sa...

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
De som kom hit sökte skydd. Låt oss få behålla våra vänner!

Unknown sa...

Jag kan bara hoppas att du, Ulf har kontakter i regeringen och framför dina synpunkter där. För mig som privatperson är det omöjligt att bli tagen på allvar när jag framför mina synpunkter till Morgan Johansson. Inte heller är Public Service särskilt angelägna att belysa detta skamfyllda beteende från den svenska regeringen. MVH Inger Johansson

Anonym sa...

Väldigt bra sammanfattat!

Nils-rik Särnbrink sa...

Dessa grymma utvisningar måste sluta genast! Tack Ulf B. för din uthålliga kamp!

Anonym sa...

Tack för ditt kloka inlägg Ulf! Sverige håller på att tappa all sin goodwill som ett humanitärt och solidariskt samhälle. Jag känner inte igen (s) som numera blivit så kallt och inhumant. Det är absurt att tvinga iväg välfungerande unga till Afghanistan som anses så farligt att inte ens dömda kriminella kan skickas tillbaka dit. Första maj 2019 måste bli en vändpunkt! MVH Hans Wermeling

Anonym sa...

Tack Ulf för att du fortsätter att stå upp för solidaritet och medmänsklighet! Deportationerna av livrädda ungdomar till krigets Afghanistan strider mot allt det Sverige lovat när internationella deklarationer skrivits under dom t ex FN:s deklaaratioom mänskligttighete.

Stigw sa...

Man hör ju talas om att det kommer att fattas chaufförer, elektriker mm. för det är många som snart har pension. Demografin är ju sådan att det behövs unga människor i Sverige. Några måste ju arbeta ihop pensionerna till oss gamlingar. Dålig ekonomi att utvisa ungt folk.

Anonym sa...

Som gymnasielärare på IM och medmänniska instämmer jag till fullo. Den situation våra ungdomar befinner sig i är fruktansvärd. #amnestinu

Angelica sa...

Tack Ulf du uttrycker vad jag känner. Amnesti nu.

Anonym sa...

Så långt har det alltså gått..människor som står för solidaritet och medmänsklighet känner sig tvingade att vara anonyma i Sverige idag! Här har massmedia ett stort ansvar genom att tiga om de fruktansvärda tvångsdeportationerna och behandlingen av ensamkommande. Politiker har sluppit stå till svars för den inhumana helomvändningen i asylpolitiken, inte ens undervalrörelsen nämndes deportationerna. Massmedia har också systematiskt ignorerat manifestationer med tusentals personer till stöd för ensamkommande som förekommit. När inte de etablerade medierna bemöter de främlingsfientliga krafterna på nätet blir deras världsbild en sanning. Tack Ulf Bjereld för din oförtröttliga kamp!

Annika sa...

Tack för ditt enorma och solidariska engagemang och din kloka välformulerade inlägg i den angelägna asyl-amnestifrågan ❤️

Anonym sa...

Tack för kloka ord Ulf!
#låtdeungastanna

Anonym sa...

Tack för din text. Vill också ha amnesti för barnfamiljer. Har flera i min närheten där barn födda i Sverige och deras syskon som levt större delen av sitt liv här. Flickor som förstått att här är de människor. Inte någon som kan giftas bort mot deras vilja.

Anonym sa...

Tack Ulf! Vad jag önskar fler politiker kunde vara lika humana och vidsynta som du och se lite längre än till det egna jaget och makten!
Kari Johansson

millroll sa...

Tack! Mycket bra skrivet och tänkt av dig. Skönt att det finns några svenska politiker i Sverige som har sin medmänsklighet kvar! 😊 💕 😊

Anonym sa...

Hej Ulf. Tack för dina ord. Vår pojke har nu fått andra avslaget och lever under extremt stress. Han hade oturen att kommer hit någon dag efter 24 november 2015. Han går ett nationellt gymnasieprogram och har nyss fått sommarjobb på ett äldreboende. De vill utvisa honom till Kabal. Han har aldrig bott där och har inga släktingar kvar i Afghanistan. Han lider fortfarande av psykiska besvär pga saker han har varit med om i Afghanistan och behöver mycket vuxenstöd. Migrationsdomstolen har bestämt att han får leva i Kabul eftersom han inte kan återvända till sina hemtrakter. Mitt hjärta blöder när jag ser vad han får gå genom. Svenska staten bör skämmas för hur de behandla människor som en gång togs emot med 'refugees welcome' skyltar.

Anonym sa...

Stort TACK Ulf
Att Du visar det finns någon rest av S som står för det parti som en gång fanns. ��
I övrigt håller med och stryker under på vad tidigare kommentarer uttrycker.
Skrämmande att man måste vara anonym för att stå bakom medmänsklighet, solidaritet människors lika värde m.m
Sverige har förlorat sin själ som ett demokratiskt land.

Anonym sa...

Själv begriper jag ingenting. Har personr sökt asyl och fått avslag, så är det väl så? I vart fall i en rättsstat. Det går inte att tumma på våra oberoende domstolar. Om ade söm ömmar för personer som inte är flyktingar, ska få rätt att få permanent uppehållstillstånd och sedermera medborgarskap, så är väl det helt OK, men då måste vi kanske ändra lagstiftningen, vilket ju bland annat Vp, C och Mp driver. Alternativet till att pröva frgan i domstol är att gå tillbaka till det gamla systemet före 2002, med överprövningsinstansen utlänningsnämnden, eller vad det hette. Alltså, är det någon ovan som vill ändra på lagen, om inte, så måste man lagstifta om en generell amnesti för alla som sökt sig hit, och fått vslag. Det är alltså inte en fråga om att vara god eller ond, utan att förhålla sig till de spelregler som är givna. S.W

Ingalill sa...

Tack för kloka ord! Instämmer helt!
#låtdeungastanna #amnestinu

Unknown sa...

Jättebra inlägg. Jag kännerväven ett antal barnfamiljer som väntat sen 2015. Barnen är välintegrerade i skolan. En del konverterar för att de inte gillar islam men det de bör få stanna oavsett vilket.

Mia Pettersson sa...

Frågan är om man kan utvisa någon som redan innan utvisningen hotas av många, som redan är där, med tydliga besked vad som kommer att hända när han kommer till Afghanistan. Detta är läget för många av dem som lämnat islam för kristen tro eller ateism, något som i praktiken är belagt med dödsstraff.

Britt sa...

Klokt inlägg!! Amnesti nu❣️

Geoff Groom sa...

I would respectfully point out that Refoulement (forced expulsions) is only a very small part of the scenario. Many EU countries accept young Afghans who have come from Sweden, ignoring the fingerprints system but accepting them because such other EU countries will not participate in Refoulement and will not return such asylum seekers to Sweden as a result. They keep their promises.
In the light of this it can reasonably be argued that the use of politicised courts to make unlawful deportations orders has had another 'expulsion effect'.Homeless,hungry,desperate young people who accepted Sweden's invitations to come here, have escaped to other EU lands and found acceptance there. To quote that only a few are actually deported to Afghanistan each year is to cover up the fact that such deportation threats have forced desperate young people out of Sweden to other countries.
So, congratulations to Sweden...you managed to force other EU members to take responsibility for your own inability to keep your promises and honour your invitations, huh?

Anonym sa...

Det finns ett ganska tydligt samband mellan regelverk och hur många personer som besämmer sig för att ta sig till Sverige för att söka asyl. Det är inte en värdering,
utan ett faktum, korrelationen.

F.o.m 31 mars 2006 blev det en ny juridisk ordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Tidigare kunde dessa överklagas till Utlänningsnämnden, som var sista instans. UN var inte en domstol, utan ett slags statligt verk, ytterst gick det att få frågan prövad av regeringen.

Utlänningsnämnden lades ner eftersom utlännings- och medborgarskapsären som migrationsverket fattat kunde prövas av en migrationsdomstol enligt den nya utlänningslagen (2005:716). Syftet med att lägga ned utlänningsnämnden och ersätta den med migrationsdomstolar var att öka rättssäkerheten. M och S var emot, eftersom man befarade att bevisfrågan skulle hamna på Sverige, dvs migrationsverket, varpå antalet asylsökande befarades öka. Genom att Mp var vågmästare, samtidigt som V, Kd, C och Fp var för ändringen, så genomfördes den. De flesta inom vänstern var mycket glada för förändringen, eftersom man trodde att detta skulle balansera kraven från höger på arbetskraftsinvandring.

Antal asylsökande till Sverige:

2019: 21 000 (prognos)

2018: 21 500 (tillbaks till hanterbara nivåer från ordförande Perssons tid.)

2017: 25 700

2016: 28 900 (panikbroms, systemet håller inte)

2015 - 162 900 (Löfven ärver uppgörelsen, och inser Mps krav, dvs öppna hjärtan)

2014 - 81 300 (valår, tre-dubbling från 2009, dvs uppgörelsen med Mp uppenbar)

2013 - 54 300 (panik i mottagningssystemet, bussning direkt till alla kommuner.

2012 - 43 900 (sedan börjar det hända grejor)

2011 - 29 600 (första året hinner ingenting hända)

------------- Borgerlig regering, med stöd av Mp, vissa ändringar i regleverket

2010 - 31 800

2009 - 24 000

2008 - 24 000 - Ekonomisk kris i europa, och Sverige.

2007 - 36 000

------------- Borgerlig regering

2006 - 24 000

------------- Ny lag för asyl, med oberoende domstolar (S och M var emot)
2005 - 17 000

2004 - 23 000

2003 - 31 000

2002 - 33 000
------------- S regerar vidare, med stöd av Mp, efter smällda dörrarnas förhandling

Källa: SCB

Det är väl bara att titta på siffrorna, och inse att det är fråga om individer, som var och en ska kunna tas om hand på ett anständigt sätt, både under asylprocessen, och därefter. Det finns ett samband mellan mängd och kvalitet, eftersom våra resurser är begränsade, dvs andelen skattekronor beroende av hur många som pröjsar skatt och har arbete i kommunen. Svårare än så är det inte. S.W

Anonym sa...

ex 2015
Till Sverige: 35.369 asylsökande och sökte asyl som minderåriga
Till Danmark: 2.068 asylsökande och sökte asyl som minderåriga
Till Norge: 5.297 asylsökande och sökte asyl som minderåriga
Till Finland: 3.024 asylsökande och sökte asyl som minderåriga

Till de tre övriga nordiska länderna kom sammanlagt 10.389
Migrationsverket gör ingen åldersbestämning av dem som uppger att de är minderåriga vid ankomsten till Sverige, utan grundas på vad som muntligen uppges av den asylsökande, eftersom det inte finns tid att kontrollera saken.

Den asylsökande skickas därefter till en mottagningskommun,
varpå en asylprocess på mellan 8 och 15 månader tar vid.
Kommunen har ansva­ret för den asylsökande i det som faller inom kommunens verksamhet.

I slutet av asyl­processen genomförs en åldersbestämning. Under den tid som förflutit från ankomst till kommunen och till dess svaret på ­ansökan om uppehållstillstånd kommer har den asylsökande placerats i familjehem / HVB-hem och oftast påbörjat skolgång bland elever i samma ålder som den asyl­sökande uppgivit. Bevisbördan för åldern, anses ligga på migrationsverket.

Genom att borgarna tog bort våra se tidigare mottagningskommuner, där asylsökande fick vistas under asylprocessen, och införde att samtliga kommuner tog emot flyktingar direkt, under tiden aysl prövades, så ökade mottagningskapaciteten väsentligt, och detta innebar i sin tur att antalet asylsökande som kom hit kunde hanteras, genom att kommunerna fick ta ansvaret under tiden. Detta infaller mandatperioden 2010 - 2014,
och var och en får fundera på om inte Sd fram-marsch i riksdagsvalen, möjligtvis har en litet samband med det kommunala ansvaret för migrationspolitiken. Perioden 2006 - 2014 lyckades borgarna förmedla de felsta asylsökande till S-kommuner, jmfr tex Malmö, men sedan 2014 har det jämnats ut, och man ser följaktligen att det blev fanflykt från M till Sd.

2010 - 2014 M tappar från 107 till 84, dvs -23. Sd ökar från 20 till 49, dvs +29.
2014 - 2018 M tappar från: 84 till 70, dvs -14. Sd ökar från 49 till 62, dvs +13.
2010 - 2018 M tappar från 107 till 70, dvs -37. Sd ökar från 20 till 62, dvs +42.

Vill man göra en rättvis analys, von oben, är det marknadsekonomin som möjliggjort detta, dvs friskolesystemet och privata vårdhem tar hand om hela konkarongen, jämte naturligtvis gode män och jurister, som alla arbetar på en fri marknad. Det går att förstå att många ser hela systemet som något bra, dvs mänskliga rättigheter och marknadsekonomi i föreningen, att sedan skolan och social omsorg, där även socialsekreterarna håller på att privatiseras, jämte sjukvården, får problem,
alltså inte ägarna som tar vinsten, utan de som arbetar som anställda, med gradvis urholkad arbetsrätt, tycker att det inte alltid fungerar, är en annan femma.

Detta påverkar vår inrikespolitik i grunden. Den som inte begriper mekanismerna bakom,
vad det är väljarna på olika sätt reagerar mot, kommer inte att kunna lösa de som är väljarnas förväntningar på politiken. Att skolan inte fungerar som den ska, överallt, beror i mångt och mycket på att den kommunaliserade skolan används för att hantera
mottagning av flyktingar, som tidigare sköttes av sex specifika mottagningskommittéer,
som fick resurser för detta, under pågående utredning om asylskäl.

De bästa vore om fler asylsökande kunde få komma till rika kommuner, som ofta ligger i regioner där det finns arbeten och ett gott skatteunderlag. Detta borde i vart fall inte Mp, Fp och C-politiker ha något emot. I vart fall om man ska vara ekonomiskt rationell.
Centerns alla låglönejobb finns hos den burgna dubbelarbetande medelklassen, i villaträdgårdar och bostadsrätter, inkl hushållsnära tjänster, knappast på landsbygden.
S.W

Evert Ingemar Svensson sa...

Utvisningarna är oklok politik. Vi behöver arbetskraften. Det är bara att se på befolkningspyramiden. Europa för övrigt är lika okloka. De flesta länder i Europa har ännu mer behov av arbetskraft inför framtiden än Sverige. När det föds för få barn (mindre än de 2,1 per kvinna som behövs för att upprätthålla balansen i befolkningen). Men fördomarna får styra, kanske också de kortsiktiga utgifterna. Men invandrare är betydligt billigare än barn.