2019-04-11

Nyamko Sabuni kandiderar - men kan hon väljas?

Det blir spännande nu när Nyamko Sabuni meddelat att hon kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna. Som politiker har hon alltid gått sina egna vägar, och hon skulle bli en skarp profil i det svenska partiledarlandskapet.

Men kan hon väljas? Nyamko Sabuni har tidigare varit mycket tydlig med att hon vill att Liberalerna ska samtala och diskutera och till och med samverka med Sverigedemokraterna i olika politiska frågor (dock ej migrationspolitiken). Det är en inställning som går stick i stäv med Liberalernas linje, och där motståndarna till samtal och samverkan med Sverigedemokraterna hittills har utgjort en klar majoritet.

Håller Nyamko Sabuni fast vid sin linje, eller har hon ändrat uppfattning? Och i så fall varför? Det lär bli en av de viktigaste och mest spännande frågorna på den presskonferens hon kommer att ge senare i dag.

Motståndarna till den linje Nyamko Sabuni förespråkar har hittills haft svårt att få fram en slagkraftig motkandidat. Ska vi gissa att pressen på Erik Ullenhag att kandidera nu kommer att öka ytterligare?

5 kommentarer:

Anonym sa...

UB "Det blir spännande nu när Nyamko Sabuni meddelat att hon kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna."

sw Nog har Folkisarna försatt sig i en prekär situation. Det är nog inta bara fråga om hur arvet efter Leijonborg förvaltades. Leijonborg antyder en del dilemman i sin bok "kris och framgång"

I kapitlet om migrationsdebatt skriver LL:

"I de tre val jag var partiledare, var Sd långt från riksdagsplats"

"En uthållig flyktingpolitik måste ha folkligt stöd. Där har både Sverige och många andra länder uppenbarligen misslyckats"

"Något jag lärde mig när vi diskuterade flyktingvågen från Balkan under tidigt 1990-tal var att hur många som söker sig hit är beror på en kombination av regler och signaler. Det verkar som att den insikten saknades under några viktiga år."

"Succesiivt har hade migrationspolitiken tappat sin folkliga förankring,
men det etablerade partierna såg det inte i tid."

"Det räcker inte med att ha rätt, man bör helst också få rätt. Vi vill bevara vår demokrati och därav följer att vi måste kunna få folkligt bifall för den politik vi vill föra."

sw Här kommer kärnfrågan, vad innebär det att "ha rätt"? Alltså vem avgör vad som är rätt? Vänsterpartiet har sin uppfattning, Mp sin och Sd sin. Så va som är rätt avgörs i någon mening av val, dvs den som vinner val får rätt, eller i vart fall fler spelbrickor att förhandla med, ifråga om vad som borde vara rätt.

Det enkla svaret är att efter Fp valde Björklund 2007 och sedan slog in på en ännu mer liberal flyktingpolitik 2010 - 2014, så har Folkpartiets stöd gått från 28 mandat till 20 mandat, och partiet ligger nu varaktigt under riksdagsspärren."

LL skriver:

"Min avgång som partiledare avgjordes efter en kort process under tre veckor i april 2007. Jag var inställd på att fortsätta. Jag hade visat att jag kunde vinna val och jag hade varit med om att återvinna regeringsmakten."

"Den 31 mars höll Fps länsförbund i Dalarna årsmötet. Där tog någon upp partiledarfrågan. Är det inte dags att byta ut Leijonborg? Jo, tyckte de flesta.

"En del av de personer som varit engagerade mot mig 2001 vädrade morgonluft"

"För partiets del - och därmed i någon mån för Sveriges - tror jag att det var olyckligt att jag slutade i förtid. Det var heller inte det jag önskade. Min efterträdare hade kunnat få ett bättre utgångsläge om den politiska förnyelse jag jag påbörjat kommit längre"

sw det räcker väl med att konstatera att det inte gått och inte går bra för Fp, och att
de sitter i skiten med ett nytt partiledarval, som avgör framtiden. LL skriver:

"Det är bra om ett parti har en tydlig strategi. Det är sällan dubbelt så bra att ha två strategier. Under den här tiden hade vi två strategier, hur konstigt det än låter, kan man säga att det på något sätt fungerade de också. Vi hade två strategier för att vi aldrig förmådde bestämma oss för vilken som var den rätta."

"Problemet med Venstrestrategin (du ska bestämma) var bara att den inte tycktes fungera, den lyfte inte"

"Den brutala sanningen var att inte heller den andra strategin (Radikale Venstre-strategin) tycktes fungera. Siffrorna lyfte inte."

sw Det var alltså inte strategidilemmat, vankelmodet eller Fps bok "Liberal feminism" som orsakade valframgången, utan konkret handling, den väg som blev framgångsrik, var
mer eller mindre inte uttänkt alls. S.W

Anonym sa...

Det var alltså i tisdags som debattartikeln i SvD kom, med stöd till Ullenhag.

"Därför bör Erik Ullenhag bli vår nästa ledare"
"Liberalerna har potential att bli en långsiktigt stark kraft i svensk politik.
Då behövs ett samlande, positivt ledarskap. Vi, lokalpolitiker och framför allt ideologiskt engagerade liberaler från olika håll i landet, är övertygade om att Erik Ullenhag kan personifiera det ledarskapet

https://www.svd.se/darfor-bor-erik-ullenhag-bli-var-nasta-ledare

sw Notera målet:
- "potential att bli en långsiktigt stark kraft i svensk politik"
De tror alltså inte direkt detta nu, inför EU-valet eller ens 2022?
Men målet är alltså klart, att bli ett större parti, en stark kraft.

"Då behövs ett samlande, positivt ledarskap."
sw För att nå målet behöver partiet "samla" sig under ett positivt ledarskap, det är så klart inte dumt, men frågan är då vad det är för slags politik som ska drivas. Migration
och integration klyver borgerligheten, och har inneburit att alliansen sprack, eftersom
migration är överordnat att regera. Dvs partiet har nog inte själva funderat på vilka mål de har, och utan tydliga mål blir det svårt med medel, tex vem de ska regera med, och då blir metoderna ännu underligare.

"Vi, lokalpolitiker och framför allt ideologiskt engagerade liberaler från olika håll i landet,"

sw Jepp, det är ideologer, av sen särskild sort. Med helt andra politiska mål, och om då partiets opinionssiffror är usla, så ligger det i den mänskliga naturen att rationalisera bort alla orsaker, som inte stämmer med den egna kompassen.
Dock var det som sagt var inte några direkta tungviktare, vilket förvånar, och möjligen är en hint. S.W

Anonym sa...

Sabuni hade en del att stå i, i torsdags. (Expressen 11 april):

Fokus:
"Sabuni berättar att migrationspolitik och integrationsfrågan
kommer stå i centrum för Sabunis Liberalerna."

sw suck, det blir fortsatt de enda frågorna, intressant att hon nämner migration, verkar som att den frågan ej går att undvika.

"Istället för att utesluta Sd önskar Sabuni att partierna som slutit avtalet
skulle haft en gemensam vision för hur man ska hantera migrationsfrågan."

(sw vision? Har nog borgarna haft några stycken, nu gäller handling, och inget snickesnack. Det räcker att ha en uppfattning som går att förklara för väljarna)

– "Jag anser att avtal ska hållas. Man måste kunna lita på Liberalerna."


Sabuni om regeringsöverenskommelsen?

"Vad jag hade önskat är att de fyra partierna som ingick överenskommelsen
hade haft en gemensam vision om vad vi vill med vårt land, i stället för
att kommunicera; ”så här gör vi för att hålla borta en annan part”

Sabuni:
- Det är inom alliansen som L har sin ”naturliga plats”
- Finns inte Alliansen, så blir vi stödparti till S,
- det är jag inte beredd att skriva under på.
- "vill återförena Alliansen för att komma längre bort
från den politik som S driver.

sw Det kan hon inte utan att hoppa av överenskommelsen.

– "Jag kommer att vilja bygga bättre relationer till Allianskollegorna.
- Vi ska vara ett mittenparti med möjlighet att bilda regering i olika konstellationer. - Alliansen har visat sig vara en garant för maktskifte och det är bra för demokratin"

Sabuni säger:
- att hon inte tror på att utesluta Sd.
- Istället måste man arbeta ”djupare” för att motverka partiet.
– De senaste mandatperioderna har det handlat om att isolera SD,
- men två av tre överenskommelser har misslyckats.
- Vi får se hur det går med januariavtalet.
- Det jag vill diskutera, på djupet, är hur vi får ett mindre SD.

sw Samma uppfattning som Kd, så det intressanta blir om det blir tre chica brudar inom
"the former artist called Alliansen; Lööf, EBT och NS, och sedan UK. I vart fall kommer Lööf få en annan typ av konkurrens, och därtill Bolund + Lövin. Konkurrensen hårdnar.
S.W

Anonym sa...

Se där, nu har Expressen vaknat, de behövde bara lite betänketid, ett "mjukt" stöd/uppbackning genom att Gröning ger en liten känga åt DN och AB.

"Mest upprörande för Sabunis motståndare är åsikten att Liberalerna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna i riksdagen och komma överens i utskotten i frågor där man tycker likadant. För Jan Björklund och hans anhängare har som bekant just SD-frågan – att hålla Jimmie Åkesson isolerad – gått före allt.
LÄS MER: Flyktingen som vill bli statsminister i Sverige

Både Dagens Nyheter och Aftonbladets ledarsidor har kraftfullt tagit ställning mot Sabuni, långt innan hon tillkännagav att hon verkligen vill bli partiledare – så farlig anses hon vara.

Nu har Sabunis motståndare drygt två månader på sig att krossa henne. Samtidigt som det pågår en offensiv för att övertala Erik Ullenhag att kandidera, kan vi utgå ifrån att det mobiliseras för att stoppa Nyamko Sabuni.

Det kommer bli övertydligt i sociala medier och på somliga ledarsidor, förmodligen även genom att gammal skit plötsligt flyter upp till ytan. Sannolikt kommer hon kallas värre saker än ”islamofob” och ”sämsta integrationsministern genom tiderna”.

Förutom Stockholm mot resten, så blir det Aftonbladet och DN mot resten, men av lite olika skäl.

"Vilken medlöpare från 1930-talet kommer Sabunin att jämföras med?
Vilka slutsatser kommer Aftonbladets kultursida dra när de analyserar hennes utseende?"

sw thihi, den är elak.

"Om drygt två månader väljer Liberalerna ny partiledare.
Huruvida det blir Sabuni, Ullenhag eller någon kompromisskandidat
är omöjligt att sia om. Men vägen dit blir inte vacker."

sw Svårt ge sig på en come back kid, det kan rekylera, det ser man redan, Ullenhagarna tassar på tå, men har ännu så länge inte så mycket att komma med konkret. Då går man inte igenom rutan, nyhetsvärde noll, liksom uppmärksamhet från väljarna.
Så ännu så länge ser Björklundarna rätt rökta ut. Men det betyder inte att det bilir Sabuni, däremot blir det så klart Sabuni, om ingen annan vågar gå upp i ringen för match, och det krävs nog lite i arsenalen, för att våga vilja. S.W

Anonym sa...

Nog ser man ett retoriskt vindskifte, då har Aftonbladet kommenterat Sabuni, och detta genom att lyfta blicken, genom en ganska nyanserad och klok betraktelse av Daniel Svedin. Det är helt enkelt en lite ny prövande tid, där våra opinionsbildare, som likta alla andra människor, trots allt är flockdjur, försiktigt prövar sig fram i ett nytt obrutet landskap, bara det är spännande.

"Under partiledare som Bertil Ohlin, Sven Wedén och Gunnar Helén
kombinerade partiet en positiv syn på marknadsliberalismen med
ett försvar för den generella välfärden och omfördelningspolitik."

"Dåtidens liberaler ansåg att en otyglad marknadsekonomi skulle
leda till oacceptabel maktkoncentration och anstötliga sociala klyftor."

sw Ja, hallå i Lingonskogen, det var lite det som både liberalerna och socialisterna
upptäckte på 1800-talet, lite grunden till hela det moderna 1900-talsprojektet. Sedan verkar Herre-Jösses ha missat den lilla detaljen, men sådan tur var har vi vår demokrati, som korrigerar.

"Socialliberalism kallas det där och sägs vara en ideologi för liberaler
som känner empati om samhällets olycksbarn. I dag kanske partiet inte kan
vara just det, men nog skulle det behövas ett liberalt parti som stod upp för medelklassens levnadsvillkor och överlevnad."

Lysande, buss på.
S.W