2017-08-22

Ja, gärna en strid om flygskatten

Är svensk politisk debatt på väg att lämna den "orons tid"-diskurs som inneburit att GAL-TAN-frågor kring brott och straff, terrorhot, försvarspolitik, svenska värden samt identitets- och livsstilsfrågor som under några år haft en så framträdande plats på den politiska dagordningen? En del tecken tyder på det. 

I statsminister Stefan Löfvens sommartal i Eskilstuna i helgen tecknades framtiden i ljusa färger, och fokus låg på välfärdsfrågor, ekonomi och jämlikhet. Nu står det också klart att den rödgröna regeringen kommer att lägga fram en proposition i vinst i välfärds-frågan, vilket i sin tur kommer att leda till ökad konflikt på den traditionella vänster-högerdimensionen. 
*
I går påstod Expressen att den rödgröna regeringen inför höstbudgeten drar tillbaka två planerade skatteförslag, men behåller förslaget om flygskatt. Om så blir fallet höjs tröskeln för allianspartierna att göra allvar av sitt hot om misstroendeförklaringar mot de ministrar som ansvarar för respektive förslag. (Nej, inte mot Magdalena Andersson förstås. I så fall skulle allianspartierna riskera att tvingas ta över regeringsmakten, och det är de inte eniga om att de vill göra.)

Jag har särskilt svårt att se Centerpartiet med sin strävan efter en trovärdig miljöprofil kräva en ministers avgång för att denne vill införa en flygskatt. Jag googlade runt lite på ordkombinationen "Centerpartiet" och "flygskatt" och hittade en intressant artikel i tidskriften Effekt. Bland mycket annat riktar skribenten Anders Hellberg in sig på att Centerpartiet kritiserat flygskatteförslaget med motiveringen att den är tom på klimatnytta, inte kommer sänka utsläppen samt inte innebär lägre CO2-utsläpp. Men enligt den utredning som presenteras förra året kan nettoeffekten av en flygskatt leda till årliga utsläppsminskningar på 180 000 ton koldioxidekvivalenter.

Är 180 000 ton mycket eller lite? Ja, det kan förstås diskuteras. Men som Anders Hellberg påvisar kampanjade Centerpartiet i EU-valet 2014 för att EU-parlamentet inte längre skulle alternera sin verksamhet mellan Bryssel och Strasbourg. Ett av Centerpartiets avgörande argument var just att flyttcirkusen hade en negativ miljö- och klimatpåverkan. I ett pressmeddelande skrev Centerpartiet vad det ständiga flyttandet innebar för utsläppen per år: Transporterna står också miljön dyrt i form av utsläpp motsvarande uppåt 19 000 ton koldioxid.

Centerpartiet ansåg således att ett utsläpp på 19 000 ton per år var relevant för att överväga att sluta alternera EU-parlamentets sessioner mellan Bryssel och Strasbourg. Men Centerpartiet ser ingen som helst klimatnytta i att Sverige med en flygskatt kan minska utsläppen nästan tio gånger så mycket, med 180 000 ton per år, skriver Anders Hellberg.

Detta var bara ett av flera exempel ur artikeln på hur Centerpartiet riskerar att veckla in sig i sina argument mot flygskatt. Läs gärna artikeln. Jag ser fram mot en viktig och intressant debatt i sakfrågan.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Flygskatten. Om jag räknat rätt motsvarar 180 000 koldioxidekvivalenter ca 3 promille av de svenska utsläppen. Riksrevisionen skriver: ”Resultatet kan bli obetydliga eller, som utredningen och noterar, till och med negativa utsläppsminskningar inom EU som helhet”. Ingen stor miljöfråga med andra ord. Men jag är ändå för flygskatten av rättviseskäl.
Misstroendevotum: Att rikta misstroendevotum pga transportstyrelseskandalen tycker jag principiellt är ok. Uppgifter i dagens DN tyder på att historien är långt ifrån slut. Men att rikta misstroende pga att man ogillar politiken mot ministrar som inte är ytterst budgetansvariga är inte seriöst.
Vinster i välfärden. Regeringen lägger ett förslag om begränsning av vinster i välfärden enligt uppgift med utgångspunkt från den modell Repalu föreslagit, en modell hans egen utredare tagit avstånd ifrån. Ett villkor för att V ska stödja budgeten, en ordning som alliansen bisarrt nog har krävt. Och trots att förslaget inte kommer att gå igenom riksdagen. Det får mig att tänka på när löntagarfonderna - saliga i åminnelse - infördes och Kjell- Olof Feldts poetiska ådra slog ut i full blom när han diktade
"Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder."
Löfvens sommartal. Att den stora nyheten i Löfvens tal var en rekordstor satsning på polisen tyder inte på att HAN tycker att "orons tid" är borta. Själv tycker jag att mycket i Sverige fungerar bra, åtminstone om man har bra inkomst och bor på rätt plats. Men "revor" finns det gått om. Igår konstaterades att en person fått vänta på en operation mot prostatacancer i ett år, lång över den "garanti" som finns. Socialminister Strandhäll tyckte det var oacceptabelt, "men att vi får ge oss till tåls tills satsningar slår igenom". Idag kom det fram att njurstenspatienter drabbats av den satsning på de snabbare operationer av av prostata som inte ens inträffat ännu. Och det finns naturligtvis åtskilliga andra moln på Löfvens ljusa himmel.
Till slut. Min favoritstatsvetare, Katarina Barrling, beskriver träffsäkert det som andra statsvetare förgäves försöker passa in i vänster-höger-skalor eller GAL-TAN
Glöm Vänster-Höger och GAL-TAN. "Detta är den konfliktdimension som präglar svensk politik: Reuterswärd-dimensionen." Kolla Barrling på twitter.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Tja, det låter ju inte så mycket med 3 promille. Men det kan också uttryckas som att det motsvarar 100 000 bensindrivna bilar eller 40 000 villor med oljepanna. Låter mer, eller hur? Verkligheten är att klimatarbete består av många åtgärder med små, ibland till synes mikroskopiska, resultat. Det finns få svenska klimatåtgärder (förutom koldioxidskatten) som har gett större resultat genom åren.
Den föreslagna flygskatten är långt ifrån tillräcklig, men ett bra första steg på vägen mot minskat flygande. Idag motsvarar svenskarnas flygande 11 mton CO2-utsläpp (mer än hela den svenska personbilsparken) och den ökar med två procent per år. Biobränslen kan bli en del av en lösning men räcker inte - det primära är beteendeförändringar.

Anonym sa...

Flygskatt Ja, det är skatt på nästan precis allt annat, tex energiskatt på el, som inte är liten, så det finns inga principiella skäl mot skatt. Tåg är mer miljövänligt och man behöver styra om resurser. Men regeringen måste vara smartare för kritik, så naturligtvis borde man öppna upp för att minska eller ta bort skatten, för bolag som flyger med moderna mer energisnåla kärror, och kanske hinner de revidera i detta hänseende, så slipper de en del kverulerande från näringslivets flyg-avdelningslobyiser. Alternativt kan man parera genom att lägga ökad skatt på landningar och starter, (avgiften) och på den vägen premiera miljövänligare flyg.

Misstroendevotumet är intressant, tyder på viss desperation, alltså brist på andra strategier, och det förefaller som man är för tripper happy, och att det rekylerar, det är bra, om det nu går att dra någon sådan slutsats, under rådande opinionsläge.

Moderaterna förefaller vara hypernervösa, i grund och botten har ingenting alls hänt sedan valet, utom att SD gått upp mot 20 % hösten 2015. Studeras SCB, som är liter mer stabilt mot nervösa trender och nycker, så kan man sammanfatta hela valperioden hittills med 40 lika för blocken, och gossen Ruda på 20, Det enda som skett 2017 är att m tappat till C, och att det utjämnat sig lite, men det var/är enbart m som kunde öppna dörren mot SD med samarbete i utskotten, och sannolikt, så kommer detta att belönas, men först i efterhand, när bägge blocken lärt sig kommunicera hur.

De flesta väljare kommer att premiera sakpolitik, och se till förslagen, inte vilja som startade partiet, eftersom väljarna, oavsett intresse, klass eller partisympati, kommer att premiera lösningar som pekar framåt, och då måste man kunna räkna till 175, så enkelt är det. SD är här för att stanna och alla vägar nu uttömda för att försöka bortse från "don´t mention the war" - och då återstår att söka stöd, so oder so, för en budget, och detta vägval, kommer inte att bli klart (hur man ska göra, förrän efter valet, eftersom alla är vilsna i pannkakan och inte vet hur man ska göra, och eftersom akb uppfattas som skott-rädd, allt saknar plan, eftersom hon har uppgiften att hålla ihop en oenig allians, så har hon helt enkelt ett omöjligt uppdrag, och hennes egna trupper verkar inte förstå dilemmat, och det är bara att gratulera s till ännu ett borgerligt självmål.
Inte premierar väljarna ännu mer borgerlig split och
vem vill bli partiledare för en grupp hyenor? S.W

Anonym sa...

Vinster i välfärden, nog finns en liten poäng, detta med räntesnurrorna, att det går att trolla bort vinster utomlands till skatteparadis. Så en liten poäng finns, även om man valt fel modell, och det välfärdsindustriella komplexet som S varit med att driva fram genom NGM, är på tok för starka för att köra över. Vårt näringsliv får ju numera in huvudparten av sina intäkter, genom att staten hovar in dessa genom skatt (monopol på våld) och det är ingen dålig affärsidé, att sas lägga ut intäkterna till annan part, för kostnaden 0 kronor. Det trad näringslivet har det inte lika lått, de måste dra degen själva, och hitta på något de kan kränga. När det gäller välfärdsindustrin gör staten allt jobb, så det är en svårt match, alltså den mot den nya staten, den privatiserade. Men vad är man upprörd över? proppen kommer ju inte att gå igenom, eftersom SD är emot, och det är nog rätt många kanslihussossar som är rätt tacksamma för det….

Polisen - för fan.gör ngt nu, lönerna måste omedelbart upp, för att få tillbaka avhoppade poliser, och förhindra nya avhopp, det är de med mest erfarenhet som är mest attraktiva på alternativmarknaden, och om våldsmonopolet sviktar, så kommer privata lösningar, utöver de som redan finns, så det kommer bara att bli värre, genom att köpstarka grupper köper sig skydd genom att anställa ex-poliser. Det är en avgrund som öppnar sig, men… det gäller att följa upp så att åklagarna och domstolarna hinner med. Alexanderhugget, vägen för att vinna valet, är att s tillsätter en utredning att göra det möjligt för kommuner att anställa poliser, det är vägen att locka tillbaka avhoppade poliser, och man kommer att locka stora grupper väljare som känner sig otrygga. S.W

Anonym sa...

Jo, den politiska skalan är helt skruvad, och det är lätt att känna sympati för vår politiska klass, de har ställt till det för sig ordentligt, detta med den nya globaliserade världsordningen, som i alla delar inte var så lått att hantera som de trodde, sannolikt glömde de bort detta med demokrati, dumskallar, att deras mandat bygger på en uppdragsgivare, och kallas medborgare eller valmanskår, och att det är valen som styr, inte den politiska klassen, och har de tagit fan med i båten, är det bara att ro vidare. Det kommer att rinna mycket vatten under broarna fram till valet 2018, och det är ändå helt fantastiskt, detta att alliansen inte id detta laget har en plan för hur de ska norpa tillbaka flaggen. Den mentala villervallan inom borgerligheten är S bästa draghjälp.

Den enda möjliga hypotesen kvar att SD vill fälla Hultqvist, är att detta är överenskommet, so oder so, på någon slags nivå, eftersom det ur SD synvinkel är rätt att försöka visa på sitt nya inflytande, och det ska bli mycket intressant, när nu akb ligger i brygga, om övriga alliansen hänger med, att sas föregå KUs granskning, och vore jag S-kommunikatör skulle jag förklara det enkelt, Hultqvist är rekryterad av L;öfven, och hade H själv fått råda, hade han så klart förhindrat hela eländet, men nu var det inte hans departement, och någon annan som avgjorde det hela åt chefen och chefen kan inte sätta sig in i allt, utan måste lita på sina rådgivare, och de som ger råd är statssekreterare, och PH kunde inte gärna gå ut i media, utan var lojal, med de rådgivare som vid tiden gav andra råd. Att vara lojal mot chefen är centralt för en minister, och det var övertydligt vid presskonferensen, att PH hade SLs fulla stöd, och hur det hela gick till, kommer sannolikt krypa fram i KU, varför det är obegripligt att alliansen, den desperata och oeniga, endast kan ena sig om detta, enkannerligen mindre framgångsrika drag, eller tror de att opinionen stiger, om de petar en populär minister, som faktiskt agerat korrekt, när andra i eftertankens kransa blekhet, inser att man lite landade fel i slutsatsen att mörka transporten av databasen ut i cyber-rymden.
Att det enda alliansen kan ena sig om nu, att fälla PH, är ett svaghetstecken, och alltså ett uttryck för att anfall är bästa försvar, och fäller de PH, för någon plan har de, så är en hypotes att regeringschefen tappar en populär minister inför valet, men fan trott, det är en väldigt hög politisk risk som de förefaller ta i samråd med SD och då kan man bara spekulera om de hoppas på att SL avgår, vilket alltså öppnar upp för C och Fp att inte bryta sitt löfte, detta att äta skor och vägra skaka hand med Jimmie, för skaka hand gör vi i Sverige…. och om nu regeringen paradoxalt nog vinner på 14-tisfasonerna, vilket är rimligt, så handlar väl nästa expressen-ledare om 4-års trotsålder, och då kanske depressionen tilltar i takt med vankelmodet, att sas sakna en plan. Det skulle bli politisk historia, om de avsätter landets försvarsminister, och statsministern kammar hem valet på detta :-) och ögons böj återinsätter samme Hultqvist, enär väljarna skanderar OMSTART hehe, bara att spela Bang a bume-bumerang.

Bonk - rakt i plytet. Moderaterna har inte riktigt fattat galoppen ännu, detta med försvaret i orostid, inte ens 3 år efter valförlusten, att försvar handlar om trovärdighet, vilket man saknar bi time efter hövdingen, och som inte vinns tillbaka genom att kicka Hultqvistarn. Så någon diagnos är det. Men inte kommer regeringen att avgå för det, det finns inget alternativ. S.W

Anonym sa...

Håller med om att regeringen måste vara smartare men istället för att ta bort skatt på flyg som har bättre CO2-prestanda behövs det fler styrmedel på flyget som styr mot bättre CO2, exvis en kvotplikt om det är möjligt (här finns både invändningar från EU och hållbarhetsaspekter), differentierade landningsavgifter etc. Men en skatt är bra därför att den styr mot minskat flygande - inte ens flyg som går på 100 procent biobränsle är hållbara. Flygandet måste minska om klimatmålen ska kunna nås.
http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/klimatet-kraver-minskat-flygande/blog/60043/

Stigw sa...

Jag skulle vilja att istället bränslet beskattas. Det premierar De som kan minska Co2. Liknande kunde göras för bilarna. Där skulle bilskatten avskaffas och motsvarande skatt skulle läggas på bränslet i stället. Det skulle premiera de som har små bilar och är lätta på gaspedalen. Motsvarande bestraffa de som har stora bilar och kör fort. Det skulle ge fördelar för biltillverkare som verkligen gör bränslesnåla bilar.

Anonym sa...

Uppvärmningen är inte vetenskapligt bevisad, och kopplingen till människans CO2-utsläpp ännu mindre bevisad. Dock inget fel i att övergå till alternativa energikällor, så länge det är ekonomiskt försvarbart.

Om man vill minska CO2 i atmosfären vore det bättre att lägga ett stort plastskynke över havet. Minst 80% av CO2 härrör därifrån, och om människan flyger lite mer eller lite mindre så har det ingen som helst effekt på den totala CO2 nivån.