2017-08-03

Det är nog nu. Sluta utvisa människor till Afghanistan!

Allt fler höjer sina röster för att Sverige ska sluta utvisa människor till det osäkra Afghanistan. I dag läser jag hur Pingströrelsen vädjar till Sveriges politiker om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga. Även om vi inte kan hjälpa världens alla flyktingar, är vår vädjan att de som redan finns i vår närhet ges medmänskligheten att få stanna i Sverige, skriver ett stort antal företrädare för Pingst i ett upprop.

Pingstförsamlingar runt om i Sverige jobbar med ensamkommande ungdomar genom bland annat språkcaféer, kurser i svenska och olika sportevenemang, men också genom att inkludera ensamkommande i församlingsverksamheten i stort. Kyrkan står av tradition för barmhärtighet och välkomnande. Sverige också, och det vill vi värna, säger Christer Tornberg, företrädare för Pingst Integration. Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd finns bland dem som uttalat sig i motsvarande riktning. Även Liberalerna och Centerpartiet vill se en förändring.

Afghanistans vice flyktingminister Dr Alema har tidigare vädjat till omvärlden att sluta skicka asylsökande människor till Afghanistan. I en intervju med Blanks Spot Project står hon fast vid sin vädjan: Vår önskan är att våra internationella partners, särskilt de länder som samarbetar med Afghanistan, avbryter utvisningen av afghaner till deras hemland på grund av de rådande omständigheterna och att de omvärderar situationen i Afghanistan, säger hon.

Det går nästan inte en dag utan att vi läser om nya blodiga terrordåd i Afghanistan. För ett par dagar sedan dödades 37 personer i ett sprängdåd, ett 60-tal personer skadades. En färsk rapport från Migrationsverket beskriver hur säkerhetsläget i Afghanistan avsevärt försämrats och sannolikt kommer att försämras ytterligare. Svenska UD anser Afghanistan som så farligt att man avråder alla svenska från att åka dit. Inget enskilt område i Afghanistan betecknas som säkert. Kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar, slår UD fast i sin rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Det är nog nu. Sluta utvisa människor till Afghanistan!

15 kommentarer:

Unknown sa...

Tack för detta inlägg i debatten och tack för de många tweets om flyktingars situation
Vi kommer förhoppningsvis kunna ge dessa unga en trygg framtid så deras sår, som vi medverkat till, läks och att vi liksom de får utbyta av varandra.
zebozzy

Anonym sa...

Men man kan åka på "semester"? alla som frivilligt åker, kan tvingas

Anonym sa...

Jag håller med. Det hindrar ändå inte att jag sitter inne med en liten fundering.... Idag på rapport talades det om marockanaka gatubarn som rånar folk på Stockholms gator. Någon med svårbedömd ålder uppgavs vara kanske mellan 9 till 12 år Polisen verkar förhållandevis hjälplös.

Jag vet inte om det ev finns Afganska ungdomar son beter sig på samma sätt....?

Min fråga är: Är detta det pris det svenska samhället är berett att betala? För ett äldre par kan ju detta vara en chockerande upplevelse. Ungdomarna (barnen) som utför detta grips( i bästa fall), men släpps, och fortsätter sedan att åter råna.

Nu vill jag understryka att det naturligtvis är lika illa om svenska barn gör samma sak. Jag är också medveten om att det finns enormt fina marockaner och afghaner ( jag har själv träffat några av dem).

Så till min poäng (och den tycker jag måste vara obestridlig); helt klart hade ju dessa brott inte begåtts om vi inte hade haft kriminella barn från Marocka eller Afghanistan här. De brott de utgör adderas ju till redan befintlig brottslighet. Det kan rimligen inte bestridas.

Ändå tycker jag Ulfs förslag är ganska bra, men det borde villkoras: Skall du stanna här t.v., eller ev för evigt så måste du faktiskt sköta dig och följa svensk lagstiftning.

Kjell Eriksson


Anonym sa...

En bra och viktig artikel, tack.

Unknown sa...

Mycket bra och mycket viktigt att fler socialdemokrater tar tydlig ställning. Den nuvarande politiken strider mot allt vad internationell solidaritet står för.

Anonym sa...

Bättre att utvisa så många som möjligt så fort som möjligt innan säkerhetsläget förvärras ytterligare. Det är ju faktiskt så att de afghanska flyktingarna flytt ett inbördeskrig, i de flesta fall har de inte förföljts pga sin religion, etniska tillhörighet, politiska åsikter etc. som skall vara grunden för en asylansökan.

Meta sa...

Till Kjell Eriksson: Alla människor som lever o bor i Sverige ska ju följa samma lagar, så det du säger om villkor häller dig och mig och alla andra, även sk nysvenskar

Anonym sa...

De som är intresserade av migrationsverkets nuvarande ståndpunkter och inte bara ett urval kan läsa här:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-04-Migrationsverket-och-Afghanistan---vad-galler.html
Där framgår t ex att Sveriges återvändandeavtal med Afghanistan fortfarande gäller. Avtal träffas nämligen med regeringar och ändras inte efter uttalanden från enskilda ministrar.
Men det hindrar naturligtvis inte den minoritet av svenska folket som i praktiken vill bevilja amnesti för en stor grupp migranter utan skyddsbehov att fortsätta sin kampanj, t ex via #vistårinteut.
Merit Wager - som länge granskat migrationsverkets handläggning med hjälp av wisstleblowers - konstaterar att Sverige tog emot 45617 asylansökningar från "ensamkommande" 2014-2016. Danmark, Norge och Finland tog emot sammanlagt 14571 under samma tid. Hur kunde be bli så stor skillnad. En orsak var förmodligen att Sverige inte hade systematiska åldersbestämningar till skillnad från de andra, en åtgärd som infördes så småningom trots starkt motstånd från de grupper som idag propagerar för stopp på återsändande. En annan orsak var det gynnsamma ekonomiska villkoren. Wager uppskattar att kostnaderna för enbart under asylprocessen är över 60 miljarder kr. (Enligt Svenska Afghanistankommittén är Afghanistans statsbudget för 2017 ca 35 miljarder kr.)
Nu vet jag naturligtvis att det är tabu att blanda in något så trivialt som pengar och hur de bäst kan användas. Inte heller att ställa grupp mot grupp eller alternativa användningar av pengar. (Politikens kärna.) För annars skulle naturligtvis inte migrationsverket utvisat självförsörjande och efterfrågade IT-tekniker m fl pga att arbetsgivaren gjort mindre misstag med försäkringar som de sedan rättat till med hänvisning till en tveksam tolkning av en dom i migrationsöverdomstolen för två år sen. (GD Ribbenvik uppvisar dock i efterhand en viss ånger över nitiskheten
https://www.svd.se/migrationsverkets-gd-for-mycket-nitisk-kontroll )
Än så länge håller S, M, KD emot väl medvetna om att den amnesti som agitatörerna i praktiken propagerar för riskerar att göra SD till Sveriges största parti. För vi lever ju trots allt i ett land med allmän rösträtt.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Meta. Håller med. Något annat vore väldigt konstigt.Men oavsett denna självklarhet måste det också vara rimligt att få ställa just dessa krav på de som söker uppehållstillstånd, "medborgarskap" i Sverige.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Detta är resultatet av att inte kalla 2015 krisen som det faktiskt var. Medierna kallas det för en "flyktingkris" och det var ALDRIGT en flyktingkris. Det var en POLITISKT KRIS. Dåligt ledarskap i Stockholm led att deras misstag blev invånares ansvarighet. Sverige borde ha tagit bara en viss nummer av flyktingar och tillåta andra EU länder ta deras ansvar men än så länge "lame" Sverige vill vara hjälten i filmen oavsett priset till dess invånare, ska inte mycket hända för att förbättra situationen.

Anonym sa...

Detta är resultatet av att inte kalla 2015 krisen som det faktiskt var. Medierna kallas det för en "flyktingkris" och det var ALDRIGT en flyktingkris. Det var en POLITISKT KRIS. Dåligt ledarskap i Stockholm led att deras misstag blev invånares ansvarighet. Sverige borde ha tagit bara en viss nummer av flyktingar och tillåta andra EU länder ta deras ansvar men än så länge "lame" Sverige vill vara hjälten i filmen oavsett priset till dess invånare, ska inte mycket hända för att förbättra situationen.

Unknown sa...

Tack för ditt inlägg, Ulf Bjereld! Det är så viktigt och värdefullt att din röst hörs inom socialdemokratin, med de synpunkter du framför här.
Jag blir bedrövad över många av kommentarerna. Ofta har man inte läst vad du i grunden skriver, utan halkar iväg till andra frågor. Exempelvis långa spekulationer om att ensamkommande barn kanske skulle vara kriminella. Skulle det förekomma, så ska de givetvis hanteras som alla andra, vem säger något annat? Många inlägg har (eller snarare saknar) en logik av något slag. Grundfrågan är: Vi tog emot flyktningar som vi gav intrycket att de skulle behandlas korrekt, och få en korrekt asylprövning. Nu försöker Sverige på många vägar att krypa från detta, och utvisa barn och unga (och vuxna) till ett land i fullt krigskaos. Det måset stoppas, precis som du skriver!

Sven Larsson sa...

Bra där!!
Har du sett att även Svenska Kyrkan vill lyfta frågan. Nu finns en motion t höstens kyrkomöte om hanteringen av ensamkommande. Tryck gärna på i duna sammanhang för den motionen. (S) har väl majoriteten i kyrkomötet? Tänker att din röst väger tungt där.

Anonym sa...

Många rekommendationer kan lätt missuppfattas. Självklart tror jag ingen tycker man skall skicka tillbaka "barn" till länder där de bokstavligen riskerar sina liv. Det är däremot inte samma sak som att man därmed tycker permanenta upphovstillstånd i Sverige är den långsiktiga lösningen för alla, oavsett "barnen" är kriminella eller inte.
Kjell Eriksson

Erik Gertkvist sa...

Mitt problem med svensk flyktingdebatt är den totala frånvaron av principer och ryggrad. Alla inblandade skuttar mellan olika tuvor utifrån dagsform, medias åsikt, valresultat, Sverigedemokraternas senaste opinionsundersökning med mera. Ingen vågar säga "Jag anser att X bör gälla _oavsett_ hur många flyktingar som vandrar genom Slovakien på väg till Sverige eller hur statsfinanserna ser ut".

Kan Ulf eller några andra ge sin syn på hur regelverket för flyktingmottagande se ut, idag och i framtiden? Ska alla som lyckas nå svenskt territorium få uppehållstillstånd - oavsett Dublinkonventionen och alla principer kring närhets/första asylland?

Hur ska flyktingskälen formuleras, med tanke på att extremt få av dagens flyktingar har flyktingsskäl utan ansöker på "flyktingliknande" skäl? Ska flyktingskäl vidgas (vilket innebär konflikter med FN-regelverket) eller ska flyktingliknande skäl bli det nya normala (vilket också innebär konflikter med FN-regelverket)? Ska Sverige kunna stänga gränserna läget sommaren-hösten 2015 upprepas och 100 000 asylsökande anländer på en månad, eller är öppna gränser ett ovillkorligt krav?

Vilka personer har _inte_ rätt att söka asyl i Sverige? Colombia har ofta haft högre mordfrekvens än Afghanistan - bör ensamkommande colombianer därför behandlas som ensamkommande afghaner?

Vilket är syftet med flyktingmottagandet? Ska flyktingarna förvaras tills de kan återvända till ett fredligare hemland? Ska flyktingarna integreras i det svenska samhället på amerikanskt manér, där de formellt överger alla band till hemlandet och fullt ut arbetar på att bli svenskar? Eller ska de sväva i Limbo, med nästanstatus, bidrag till "kulturföreningar" och semi-kvotering?

Sverige är historiskt ett etniskt homogent land, helt utan religiösa, etniska eller språkliga minoriteter (annat än i rikets mest avlägsna och ignorerade utkanter). Det var ett språk, en religion och en historia som gällde till 60-talet och egentligen än idag, även om konceptet "en" har förändrats. Likaså har Sverige aktivt satsat på att avskaffa alla enkla jobb genom mycket höga lönekostnader och specialisering. Runt hörnet väntar ännu mer automatisering där robotar städar, kör bilar och sköter kassan i McDonalds. Integrationen av flyktingar (vilket är något annat än arbetskraftsinvandrare) har bevisligen gått uruselt, oavsett om det är baserat på inkomst, utbildningsnivå, valdeltagande, engagemang i det civila samhället eller skolresultaten.

Har någon utanför Sverigedemokraterna funderat på hur ovanstående påverkar antingen deras åsikter om flyktingmottagande _eller_ hur flyktingmottagandets efterspel ska skötas?
Kan någon förklara varför