2017-08-13

Nazister mobiliserar - låt oss aldrig glömma vad de representerar


En kvinna dödades och många skadades när en bil plöjde in bland motdemonstranter till en Vit makt-demonstration i Charlottesville, Virginia. I Sverige attackerade högerextrema Nordisk Ungdom en flyktingdemonstration på Mynttorget i Stockholm. Öppet nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen förbereder en stor manifestation på Götaplatsen i Göteborg i samband med Bokmässan i höst.

Nazisterna mobiliserar. De har inte nödvändigtvis blivit fler, men de är mer synliga och bättre mobiliserade än på länge. Nazisternas mobilisering är inte en ordningsfråga, utan en attack på den demokratiska ordningen - mot den liberala demokratins minoritetsskydd och skydd för mänskliga rättigheter.

Det finns fortfarande här och där i debatten om nazismen en aningslöshet om dessa rörelser och konsekvenserna av deras verksamhet. Vi såg länge denna aningslöshet i samband med debatten om huruvida den högerextrema tidningen Nya Tider skulle få vara med på Bokmässan i Göteborg, och om nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen skulle få hyra gatumark i Visby under Almedalen. Som en reaktion på denna aningslöshet rekommenderar jag varmt journalisten Margit Silbersteins mycket starka text om hur Nordiska Motståndsrörelsens närvaro i Visby väckte djup fasa hos henne som judinna. Den är en av årets viktigaste texter, tycker jag.

Nazistiska rörelser är ju inte som vilka andra politiska rörelser som helst. De arbetar aktivt för att avskaffa just den demokratiska grundval som gör det möjligt för dem själva att demonstrera och framföra sina åsikter. Om vi nu ska tillåta nazistiska partier att aktivt verka i Sverige får vi inte förledas att tro att vi löser något problem genom att bara behandla dem som vilka andra politiska rörelser som helst. De är inte som andra. De representerar hat och våldsanvändning och de sprider skräck bland andra människor - särskilt i de befolkningsgrupper de uppfattar som mindre värda. Deras öppna antisemitism är avskyvärd och människofientlig.

Jag blir därför bekymrad när jag läser hur polismästare Emelie Kullmyr i Göteborg resonerar kring Nordiska Motståndsrörelsens ansökan om att få demonstrera på Götaplatsen i Göteborg. Vi försöker underlätta så mycket som möjligt för alla som vill hålla en demonstration. säger hon, och fortsätter: Vi jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

"Underlätta för alla". "Så bra som möjligt för alla inblandade." Polismästare Emelie Kullmyr låter som om det handlade om att arrangera en tebjudning.

Det är möjligt att gällande lagstiftning inte ger polisen möjlighet att stoppa demonstrationer som Nordiska Motståndsrörelsen vill genomföra. Men då vore det bra om polisen åtminstone formulerade sig på ett sätt som innebär att nazisternas demonstrationer inte framställs som oförargliga och ett naturligt inslag i gatubilden. Det vore också en självklarhet att polisen utnyttjade det lagutrymme som faktiskt finns för att med hänsyn till ordning och säkerhet ta ställning till demonstrationers tid och plats.

Det finns nästan inget som är viktigare än värnandet av mänskliga rättigheter. Men det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att få demonstrera på Götaplatsen i Göteborg.

14 kommentarer:

Unknown sa...

Mycket bra Ulf. Har läst med stor behållning. Tack!

anhj sa...

Nazism på offentlig plats i ord och symboler är hets mot folkgrupp. Brb 16:8. Normalstraffet är fängelse. Prejudikat finns i HD. Polis kan neka nazidemo, prejudikat finns i förvaltningsdomstol. Läs fd polisintendent Eric Rönnegårds artikel 2014, går att Googla fram. Polisen följer inte lagen som ger rätt att neka demo och att ingripa när brott mot 16:8 sker.

Anonym sa...

1 Fel länk till Silbersteins text ?
2 Jag Jag vill absolut inte förminska Silbersteins personliga upplevelse av NMR i Almedalen. Men som andra debattörer påpekat, t ex Gustaf Johansson
http://www.expressen.se/kultur/ide/forstark-inte-illusion-av-nynazisternas-makt/
är det samtidigt viktigt är inse att nazismen i Sverige inte är ett hot mot demokratin i Sverige, lika lite som t ex Kommunistiska partiet. Nazismen har naturligtvis inget som helst stöd hos medborgarna i gemen.
Jag instämmer naturligtvis i Ulfs beskrivning: "De representerar hat och våldsanvändning och de sprider skräck bland andra människor - särskilt i de befolkningsgrupper de uppfattar som mindre värda. Deras öppna antisemitism är avskyvärd och människofientlig." Men jag skulle ta den på större allvar om Ulf skrev samma om de antisemitiska grupper som förpestar livet för judarna i t ex Malmö fick samma behandling.
Om nazisterna får rätt att demonstrera på Götaplatsen (i närheten av Bokmässan) tycker jag att polisen fattar fel beslut. Om inte annat är det som gjort för kraftiga ordningsstörningar när vi kan vänta oss motdemonstrationer av grupper där vissa inte heller är obenägna att ta till våld.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Extrema vänstern går hand i hand med extrema högern. Samma skrot.

Ulf Bjereld sa...

Tack för synpunkter. Klas: Länken nu åtgärdad. Och jag skriver kontinuerligt om kampen mot antisemitismen - i alla antisemitismens vidriga uttrycksformer - på denna blogg och i andra sammanhang. Det tänkter jag fortsätta med.

Anonym sa...

Ulf 5.30:

Verkligen? Jag läser alla artiklar på din blogg, Ulf, och jag har ALDRIG sett något fördömande av den öppna, virulenta muslimska antisemitismen i Malmö. Jag har inte heller sett något fördömande av Ilmar Reepalus antisemitiska uttalanden, eller (s)-kommunstyrelsen flata hållning i frågan om antisemitismen i Malmö.

Inbildningsloggen sa...

Njae, nazismen i Sverige har cirka 13% av platserna och en vågmästarroll i parlamentet. De har lyckats driva nästan alla andra partier högerut, särskilt i invandringsfrågor. Nu har mer våldsbenägna nazistiska grupper börjat moblisera och driva opinion också. Detta är ingen marginell rörelse alls.

Ulf Bjereld sa...

Anonym 5.30. Då får du läsa ännu noggrannare. :-) Här är ett exempel: http://ulfbjereld.blogspot.se/2012/03/det-ar-mycket-nu-ilmar-reepalu.html

Anders nilsson sa...

Sa SD ar ett nazistiskt parti, Bergvall? Upp till bevis!

Stigw sa...

Kritik av Sionismen är inte detsamma som antisemitismen. Kritik av Sionismen är kritik av Israels politik och är legitim. Åsikter om politik är tillåten. Semit är beteckningen på folk i Mellanöstern och Nordafrika. Antisemit är någon som kritiserar folk pga. rastillhörighet och det är inte OK. Nu har beteckning Semit också kommit att betyda folk av judisk tro och samma här. Folk ska få ha vilken tro dom vill utan att straffas för det.
Tyvärr så är Israel och dess supportrar benägna att kalla all kritik av deras handlande för antisemitism.

Anonym sa...

Israel är utsatt för ideologiskt hat och hot från fiender som har visionen, ideologin och målet att utplåna Israel. Detta hat kommer från stater, ideologier, organisationer, debattörer och politiker, bl.a. i Sverige, och tar sig uttryck i ordval och begrepp som ofta kan kopplas till klassisk antisemitism (att diskutera valören och detaljer kring begreppet antisemitism är just antisemitism...). Israel har precis som alla stater all rätt att försvara sig, både mot argument och fysiska attacker.

Hatet mot judar är enormt och hanteras av många som passande och legitim kritik mot Israel... judehat 2.0.

Anonym sa...

Stig

Antisemitism gäller idag enbart judar i Israel och på andra håll.
Judar är ingen ras men ett folk.

Nej, kritik mot sionismen är inte samma sak som antisemitism men
antisionism förnekar rätten för judar att ha sin egen stat vilket innebär eliminering av den judiska staten Israel.
Antisionism är diskriminering av judar.

Ulrika

Anonym sa...

Problemet tror jag är man i förväg inte vet vad de tänker säga, eller hur de tänker agera. Emilie Kullmyr lär ha hänvisat till yttrandefrihet och demonstrationsrätt(källa:DN), och om jag förstår henne rätt, att polisen rimligen inte kan förbjuda en lagstadgad rättighet.

Jag håller helt med Ulf, men förstår svårigheten att stoppa demonstrationen.

Vad skall man göra då? Om risken är att de skulle vinna anhängare tror jag den risken är obefintlig. Vem bryr sig ärligt talat om deras skrän och vidriga budskap? De som redan är anhängare har nog bestämt sig tidigare.
Däremot kan det bli rejält otrevligt om det spårar ur, slagsmål, hån av enskilda etniska grupper mm. Men det vet man ju som sagt inte i förväg. Dilemma!

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Stig, ordet antisemit myntades av judeföraktare Wilhelm Marr på 1800-talet för att ge ett finare ord för just förakt mot judar. Att det finns andra semitiska folk än judar ändrar inte att ordet betyder judehat. Så var det i början och så är det nu. Men man kan använda ordet judeförakt om ordet antisemitism och dess betydelse blir för svårt. All kritik av Israel ses inte av Israels supportrar som judeförakt. Men det blir ofta det även om föraktades inte är medveten om det. Liksom vid andra fördomar får man fråga de utsatta vad som är föraktfullt.
Ann-Katrin Roth