2015-04-16

Muslimer i Sverige eller svenska muslimer? Om hur språket leder tanken

Igår hade jag nöjet att leda ett samtal med professorn i religionsvetenskap Göran Larsson om religionens betydelse i konflikterna i Mellanöstern. Göran Larsson imponerade med sin stora sakkunskap och sin förmåga att analysera och dekonstruera konflikterna utifrån olika sociala gruppers skilda intressen och synliggöra hur de stridande parterna mobiliserar genom att klä konflikterna i religiösa attribut. Arrangör var göteborgsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Jag kan inte göra Göran Larssons analys rättvisa i denna text. Men han tog upp två saker som jag inte kände till eller hade tänkt på tidigare, och som gjorde intryck på mig. Han jämförde hur vi i Sverige och USA talar om muslimer. I Sverige talar vi om "muslimer i Sverige", vi säger sällan "svenska muslimer". I USA är det tvärtom. Där säger man oftast "amerikanska muslimer", och endast sällan "muslimer i USA". Uttrycket "svenska muslimer" är naturligtvis mycket mer inkluderande än "muslimer i Sverige". Jag vet inte om Göran Larsson har belägg för sitt påstående, men jag noterar att uttrycket "muslimer i Sverige" får fyra gånger fler träffar på Google än vad formuleringen "svenska muslimer" får.

Språket leder tanken, och själv kommer jag fortsättningsvis att säga "svenska muslimer" i stället för "muslimer i Sverige".

Den andra saken som gjorde intryck på mig var när Göran Larsson berättade att för många unga svenska muslimer som lever i utanförskap (om vi nu skall använda det ordet) är Säpo den enda myndighet de har kontakt med. Påståendet var sannolikt medvetet överdrivet, men även anekdoter kan sätta fingret på något väsentligt. Säpo använder sig av en utvecklad dialog-strategi med personer man befarar kan utvecklas till terrorister eller förespråkare för våldsbejakande aktivism. I dessa sammanhang är Säpo oftast väldigt vänliga och öppna, men i alla fall. Säpo får i dessa grupper personifiera de svenska myndigheterna. Rashid Musa skrev till exempel nyligen på Twitter att Säpo var den enda svenska myndighet som ringde och gratulerade honom när han valts till ordförande för förbundet Sveriges Unga Muslimer.

 *
Integration är viktig. Jag är glad att de sju icke främlingsfientliga partierna i Sveriges riksdag börjat synliggöra vilka skillnader som återfinns dem emellan i synen på hur flyktingar och invandrare bäst tas emot i des svenska samhället, utan att öppna dörren för att diskutera volymer. Det finns skillnader mellan vänster och höger i integrationspolitiken, även om det finns en värdegemenskap kring att det är fel att tänka i termer av antal när det gäller mottagandet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf är glad att de sju partierna inte diskuterar volymer. Men det gäller inte partiernas medlemmar, möjligen med undantag av mp - vars migrationspolitik har blivit norm - och v. Som socialdemokrat vet jag att bland gräsrötter och väljare är denna diskussion intensiv trots att den inte är politiskt korrekt. Samma gäller moderaterna. Det är faktiskt så att våra två största partier driver en migrationspolitik som inte har stöd av majoriteten av deras väljare. Jag tror att det åtminstone inom s beror på att gräsrötter och väljare lever betydligt närmare den verklighet som den extremt stora migrationen redan medfört.För det är ju inte riksdagsmän eller välbeställda innerstadsbor i Stockholm och Göteborg som betalar det högsta priset, det är de redan utsatta. Därför tycker jag att det är konstigt att den postmoderna vänstern inte inser konsekvenserna. Man brukar säga att två länder i Europa tar sitt ansvar, den humanistiska stormakterna Tyskland och Sverige. Men faktum är att Sverige beviljade mer än sex (6) gånger så många asyler per capita än Tyskland 2014. Detta är naturligtvis ingen naturlag. Konsekvenserna blir alltmer uppenbara. Integrationen är redan usel. Efter sju år har bara hälften av invandrarna ett arbete. Asylmottagningen är i kris med årslånga väntetider på beslut. Bostadsbristen är akut. Nu är det viktigt att inte ställa grupp mot grupp, heter det. Men åter kommer det bli de nyanlända ställs mot mindre bemedlade. Så har t ex allmännyttan i Göteborg redan reserverat 200 hyresrätter för nyanlända. Det drabbar inte de som har råd att köpa sin bostad, det drabbar ungdomar och mindre bemedlade som behöver billiga hyresrätter. Det finns ingen quick fix när det gäller integration. Jag har själv jobbat med detta i flera år. Resultatet är nedslående. Majoriteten av nyanlända har högst grundskola, ofta lägre utbildning och ska konkurrera med 8% redan arbetslösa varav de flesta också har bristfällig utbildning, på en arbetsmarknad där "enklare" jobb trendmässigt minskar (minus 150 000 jobb sedan 2000). Dock tror jag att Ulf kan fortsätta att vara glad, för volymerna kommer fortfarande att vara tabu för de sju partierna. Däremot kommer det att komma olika utspel som syftar till att minska volymerna utan namns nämnande. Såvitt jag vet bryter inget av västeuropas länder mot några flyktingkonventioner. Men de kan uppenbarligen tillämpas olika. Vi är t ex de enda som beviljar PUT till syrier och som trots generellt krav på försörjning vid anhöriginvandrig beviljar undantag för mer än 99%. Som socialdemokrat tycker jag att det är bekymmersamt att 23% av LOs medlemmar stöder sverigedemokraterna och att bara 22% av löntagarna röstar på s. Men jag är inte förvånad. Markkontakten bland makthavare och opinionsbildare lyser med sin frånvaro.

Andréas Olofsson sa...

"Våldsbejakande aktivism"...? Kalla dem för vad de är: satans mördare.

Anonym sa...

Det bästa av allt vore väl om vi slapp tjafsa om sagor, vilket ju religionerna i grunden är. Tänk så mycket bekymmer, något som inte är sant, kan vålla. Var profetens efterföljare också profetiska eller bara förkunnare. Oh my God!
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Kanske, men kan man inte tänka ett steg till, identifierar sig alla muslimer som muslimer?

Kurder i Sverige - Svenska kurder
Turkar i Sverige - Svenska turkar
Irakier i Sv Svenska irakier
Träskaraber i Sv - Sv träskaraber
Sunniter i Sverige - Sve Sunniter
Shiiter I Sverige - Svenska Shiiter
Iranier i sVERIGE - Svenska Iranier

Alltså, när man generaliserar "folk" och utgår från religion, så kan det vara så, men alla Irakier är inte muslimer. Frågan är mer varför just muslimer har blivit det mest centrala. Svenskar utomlands skulle kanske inte alltid känna igen sig, att bli kallade Svenska kristna eller Kristna i Iran? De skulle förmodligen kalla oss Svenskar, utom en minoritet extremister, som skulle kalla oss otrogna?

Så frågan är mer när egenskapen att vara muslim övergår som en starkare väsensskiljande egenskap än andra, tex att vara kvinna/man eller tillhöra ett minoritetsfolk, eller rent av kurder. Även om just kurder är muslimer, tenderar vi att jämställa muslimer med Sunniter, för sällan kallar vi perser för muslimer, kanske för att de inte är araber? Arababiska svenskar eller Svenska araber? Ja, frågan är inte oviktig, men får man inte ha humor, om vår egen villrådighet, om vad vi tror är bäst för oss själva att navigera i vår korridor, så går det om möjligt ännu sämre än det redan gör, och humor (välvillig) är ett underskattat instrument för allt som har en osynlig stigmatiskt klangbotten, som oftast bottnar i vällvillig villrådighet. S.W

Anonym sa...

Den kvinna, som blir ovälkommet tafsad på behöver ju inte hata alla män bara för att hon känner sig illa berörd av integritetsbrottet. Nu är jag inte någon kvinna, men jag föreställer mig att kvinnans känslor är släkt med de jag känner när man talar om svenska muslimer. Jag ser det som ett ovälkommet intrång i min svenskhet. Att sedan Ulf Bjereld, efter vad han själv nog tycker är moget övervägande, gör sig skyldig till intrånget förminskar ju inte intrånget. Varför skall han ta sig rätten att ändra min identitet. Och varför skall vi prata om svenska muslimer – muslimer är ingen folkgrupp. Professorn försöker addera äpplen och päron och verkar tro att han därmed skapar inkluderande ”äppron”. Han verkar inte förstå att sådana frukter inte finns!
Bjereld verkar också fullkomligt blind för det förhållandet att Amerika är ett geografiskt begrepp, medan Sverige är namnet på svenskarnas rike. Om samerna i Norden skulle bilda en egen autonom enhet kallad Sameland och det skulle vara så att ett antal muslimer skulle hamna i den enheten – skulle de då för Bjereld bli samiska muslimer?

Unknown sa...

Sveriges Unga Muslimer eller unga svenska muslimer, jaa...

Sverigedemokrater eller demokratiska svenskar... Plats för definition.

Muslimer i Sverige eller svenska muslimer? Muslimer i Sverige behöver ingen komplicerad definition, ingen nyckel. Med svenska muslimer har vi ett oöverstigligt definitionsuppdrag.