2015-04-06

Om att raljera över "Twitterkurser"

Fortfarande finns det många som inte förstår att sociala medier har blivit en allt viktigare kommunikationsplattform, inte bara mellan medborgare och medborgare utan också mellan medborgare och myndigheter. Därför behöver även myndigheter utbildning om vilka speciella förutsättningar som gäller för kommunikation på dessa digitala plattformar, som till exempel Facebook eller Twitter. Igår publicerade till exempel Aftonbladet en artikel med rubriken Betalade 6000 kronor i timmen för Twitterkurs. I artikeln raljerar de två journalisterna som skrivit texten över att en generaldirektör som för ett år sedan gått en kurs om Twitter som kommunikationsmedel själv bara har 286 följare på Twitter och att hon bland annat skrivit tweetar om vädret.

För mig är det en självklarhet att en statlig myndighet utbildar sina medarbetare på kommunikationsavdelningen (i det här fallet också generaldirektören) i användning av sociala medier, på samma sätt som de bör ges utbildning i andra relevanta delar av betydelse för kommunikation. Sedan kan man alltid diskutera kostnader och kursinnehåll för enskilda kurser, men det är en annan sak. Min poäng här är att just eftersom det gäller Twitter kan artikelförfattarna göra sig lustiga och spela an på populistiska strängar på ett helt annat sätt än om det gällt utbildning i kommunikation via till exempel TV eller radio.

Saken blir inte bättre av att den aktuella myndigheten slarvigt i artikeln konsekvent kallas "Forskningsrådet". Författarna är uppenbart okunniga om att det finns flera myndigheter som är forskningsråd. Den här aktuella myndigheten var forskningsrådet Formas, med det får läsaren själv googla sig fram till för att få veta. Artikelförfattarna tror uppenbarligen att myndigheten heter "Forskningsrådet".

Så javisst - granska gärna myndigheters sätt att bedriva internutbildningar. Men den som gör sig lustig över internutbildningar i användandet av sociala medier just för att utbildningen handlar om sociala medier visar bara att hen inte förstått så mycket av dagens mediesamhälle.

Ser just att kursgivaren Brit Stakston själv också skrivit om kursen och om Aftonbladets artikel. Hennes text kan läsas här. Läs även Ulrika Hedmans kloka text i ämnet.

3 kommentarer:

peoreh sa...

Men nog förvånar det att just en kommunikationsavdelning ska behöva denna typ av utbildning.

Ulf Bjereld sa...

Nja. Förstår hur du menar. Men framväxten av sociala medier väcker så många principfrågor om myndighetsutövning i det offentliga rummet att jag kan förstå att man även vill ha influenser utifrån.

Anonym sa...

Varje myndighet får väl utbilda en person, som i sin tur internutbildar.. Låter som det skulle vara toppkvalitet om kostnaden är 6000 kr/tim. Kanske världens bästa "twitterexperter"? Kan man visa att myndighetens effektivitet ökar motsvarande är det väl försvarbart.

Tar själv emellanåt hjälp av kommunikationssavdelningen inom mitt jobb. Jag kan inte påstå att det är några alldeles revolutionerande råd de ger. Oftast är rådet " bättre du uttalar dig. Du vet betydligt mer om detta än vi gör". Sedan är det en viss policy rent allmänt, men i grunden ganska enkla och självklara saker: " spekulera inte, håll dig till fakta. Gå inte utanför domänen osv osv".
Kjell Eriksson