2012-03-28

Helt fel av Socialdemkraterna att ge mindre resurser åt nya Tiden

I dag berättar Dagens Nyheter i en notis (ännu ej på nätet) att den socialdemokratiska idétidskriften Tiden får mindre resurser. Nuvarande chefredaktören Daniel Suhonens heltidsanställning planeras dras ned till en halvtidsanställning:

Neddragningar på tidskriften Tiden

Något beslut är ännu inte fattat, men chefredaktören Daniel Suhonen har fått veta att hans heltid ska dras ner till en halvtid.

En besviken Suhonen hoppas att partiledningen ska ändra sig i sista stund. Han pekar på flera positiva förändringar i verksamheten och anser att neddragning är fel sätt att möta det förnyade intresset för idédebatten inom partiet.

Jag är väl medveten om det Socialdemokratiska partiets ekonomiska problem. Men att i ett läge där det råder stor enighet om behovet av idédebatt och idéutveckling inom partiet spara genom att halvera redaktörskostnaderna för partiets idétidskrift är - helt enkelt - inte klokt.

Daniel Suhonen gjorde ett mycket bra arbete från sin tidigare position som chefredaktör för SSU:s idétidskrift Tvärdrag. Tidskriften började på ett mer kraftfullt sätt än tidigare göra avtryck i samhällsdebatten och gjorde sig synlig i det offentliga samtalet.

Tidskriften Tiden har under lång tid kämpat med små resurser. Suhonens första tid som chefredaktör har givet förutsättningarna varit mycket framgångsrik. Tidskriftens första nummer i den nya regin fick stort genomslag i mediedebatten. På sju månader har antalet prenumeranter på tidskriften ökat från drygt 1 000 till 1 800. Tidskriften citeras, arrangerar seminarier, tar plats i sociala medier och börjar plötsligt kännas angelägen och modern.

Just när Tiden är på väg att etablera sig i samhällsdebatten halveras chefredaktörens tjänst. Funderar den socialdemokratiska partiledningen över vilka signaler som sänds ut om sparplanen blir verklighet? En neddragning urholkar trovärdigheten i alla vackra ord om värdet av idéutveckling och behovet av att modernisera partiet. Jag vägrar tro att ett missnöje med tidskriftens ideolgiska riktning ha betydelse.

Jag hoppas och tror att Carin Jämtin är tillräcklig klok för inse faran och stoppar planerna på en neddragning av tidskriften Tidens resurser.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Är Carin Jämtin Sveriges svar på Sarah Palin?

Enn Kokk sa...

Jag håller helt med dig - det är vettlöst att minska resurserna till Tiden, särskilt nu när den har blivit så läsvärd.

Anonym sa...

Ja herregud det kostar att ha två fallskärmar igång. Det är väl bara att säga som det är till Juholt och Sahlin: tyvärr vi drar ner lite på era fallskärmar, vi tycker idédebatt är viktigare. Om dom protesterar då , så visar dom ju sitt sanna ansikte. och inte fan kan det kallas socialdemokratiskt i så fall

Sara S sa...

Nämen skojar de? Idiotiskt att gå på idépolitisk reträtt i ett läge där det rakt motsatta behövs mer än någonsin. Dessutom är Suhonen otroligt kompetent och nya Tiden oerhört läsvärd.

Hoppas facket skjuter till resurser.

Jan Wiklund sa...

Vad jag har sett av artiklar i Tiden under Suhonens regi förstår jag S-ledningen. Artiklarna går ju emot allting S har stått för under hela sin tidigare regeringstid - nyliberalism, New Public Management, nedskärningar, privatiseringar. Klart att dom inte vill ha en sådan debatt! Den sätter ju dem själva på skambänken.

Ola Frithiofson sa...

Samtidigt som neddragningar på idétidsskriften Tiden planeras är de som får uppgiften att hålla i yxan väldigt högt avlönadde. Det räcker med att lägga lönenivån hos de ledande tjänstemännen på partiexpen på mer normala nivåer för att hålla kvar nuvarande satsning på tidskriften Tiden. Gör det! Partets eknomiska medel används bättre på Tiden än på överkompensation för dessa tjänstemän.

Tobias sa...

Tidigare i år försökte jag göra en bedömning av socialdemokraternas läge (http://synpunkter.blogspot.se/2012/01/en-av-de-mest-overraskande-insikterna.html) och konstaterade att en öppen debatt på nätet kring de viktiga frågorna antagligen vore bland det bästa man kan göra, alltså inte betrakta framställandet av en ny linje som förlorad tid, utan istället som en möjlighet att hitta/skapa ett relevant perspektiv på samtiden och samtidigt involvera medlemmar och sympatisörer. Står fast vid den analysen men konstaterar att man istället tycks välja en annan väg.

Staffan sa...

Ulf Bjereld: Och jag vägrar att tro att en intelligent person som du inte ser det uppenbara. Tiden ställer för socialdemokratin obekväma frågor och sätter fingret på alla de ömma punkterna som Löfven inte vill diskutera. Klart högersossarna inte vill ha en sån tidning.

Anonym sa...

Ärlig fråga: varför har S inte med solidarisk "partiskatt" på det sätt V har? Har det aldrig funnits något liknande i S? Pengarna kunde öronmärkas för just idédebatt.

Enn Kokk sa...

Gör en insats för Tiden: En helårsprenumeration (6 nummer) kostar 345 kronor. Sätt in pengarna på plusgiro 1347481-2.

Anonym sa...

Sjukt, känns som att det finns mer högavlönade poster man skulle kunna skära i!

Kent Åsberg sa...

Eftersom jag följer Dina tweets på Twitter emellanåt, Ulf, så har jag hunnit att som lekman i politiska sammanhang uppskatta Din, som

jag uppfattar det, brillians och skärpa i de inlägg på området Du gör. Jag vill därför ställa två iakttagelser jag gjort beträffande

vad som hänt inom S sedan Juholts avgång mot varandra:

Dels har jag givetvis noterat den mycket starka uppgången i opinionsmätningarna för S.

Dels har jag noterat en rad ställningstaganden hos den nye S-ledaren:

a) markeringen att inte nämnvärt ingripa mot det fula tricket 'jobbskatteavdraget' som högern lanserat för att inge löntagare en falsk

trygghetskänsla.

b) markerat stöd för olika tillväxtfrämjande åtgärder i en tid, då det torde stå helt klart för envar, att det man globalt kallar

'ekonomisk' tillväxt mer än något annat i människornas beteende utarmar och på mycket kort sikt kommer att förstöra vår planets flora

och fauna - givetvis kan en sådan förstörelse inte alls kallas ekonomisk.

c) markerat en ovilja emot genomförandet av vissa (ev. alla) återregleringar Juholt föreslagit.

Antar, att ett direkt svar här från Dig här kanske ej kan förväntas av praktiska skäl och hoppas därför att i kortform kunna

kommunicera denna min frågeställning i några få tweets senare.


Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche