2012-03-09

Kommer Sten Tolgfors att tvingas avgå?

Uppdaterat lördag 10/3 kl 07.50. I dag skriver jag på SvD Brännpunkt och kommenterar Sten Tolgfors pressträff. Artikeln börjas så här: De som hade förväntat sig att försvarsminister Sten Tolgfors skulle göra en pudel eller till och med meddela sin avgång när han mötte pressen på fredagseftermiddagen blev besvikna. I stället var det magister Tolgfors som äntrade scenen. Utrustad med Powerpoints och ett oändligt tålamod hade Tolgfors föresatt sig att ge den samlade journalistkåren en snabbutbildning i svensk vapenexportpolitik i allmänhet och om svenskt vapensamarbete med Saudiarabien i synnerhet.

I sak försökte Tolgfors svära sig och regeringen fri från ansvar för det inträffade. I stället sköt han skulden mot Försvarets forskningsanstalt (FOI), vars tidigare hanterande av frågan gjort honom ”besvärad och bekymrad”.

Större delen av pressträffen ägnade Tolgfors åt att tolka sina egna tidigare uttalanden, försöka förklara varför han hade sagt det han sagt och vad det var han egentligen hade menat. Det gick sådär. Risken finns att Tolgfors snart får kalla till en ny pressträff för att reda ut vad han egentligen sade eller menade på den här pressträffen.

Hela texten kan läsas här.

*

Kommer försvarsminister Sten Tolgfors att tvingas avgå? Just nu står det och väger. Till Dagens Nyheter säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, att Sten Tolgfors är "ett drag från schack matt". Under rubriken "Gav klartecken till vapenfabrik" skriver Svenska Dagbladet att Sten Tolgfors, tvärtemot vad han hittills sagt, informerades om upplägget med bulvanföretaget SSTI redan 2010 och att regeringen gav "sitt uttryckliga tillstånd till myndigheten FOI att ingå avtal med saudierna om hjälp med att bygga en vapenfabrik". Det behövs just nu inte så mycket för att bägaren skall tippa över och Sten Tolgfors situation bli politiskt omöjlig.

Möjligen kan det uppfattas som en ödets ironi om Sten Tolgfors tvingas avgå inte för det han påstås ha gjort - beviljat tillstånd till att Sverige hjälper en av världens värsta diktaturer att bygga en vapenfabrik - utan för att han försökt mörklägga eller kanske till och med ljuga om det han gjort. Men situationen är komplicerad eftersom även den socialdemokratiska regeringen ingick avtal med den saudiska regeringen. Socialdemokraternas problem är att partiet riskerar att hamna i en position där man kritiserar alliansregeringen för att inte ha rivit upp ett beslut som en socialdemokratisk regering har fattat.

Det gäller att hålla isär två saker i diskussionen. Det ramavtal som Sverige under en socialdemokratisk regering slöt med Saudiarabien 2005 var politiskt oklokt och moraliskt orättfärdigt. Men det fanns ingenting i det avtalet som förband Sverige att inom avtalets ramar låta svenska myndigheter hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Ansvaret för det beslutet ligger hos alliansregeringen.

Jag har hittills inte hört någon röst som sagt att beslutet att hjälpa saudierna med vapenfabriken var klokt eller rätt. Givet den monumentala enigheten om felaktigheten i beslutet måste någon form av ansvar att utkrävas. Blir det inte Sten Tolgfors ligger FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind pyrt till.

Sten Tolgfors hopp står delvis till att Socialdemokraterna kan tveka att driva frågan om hans avgång, eftersom partiet själv i regeringsställning beslöt om det ramavtal med Saudiarabien som i sin tur gjorde beslutet att hjälpa saudierna att bygga en vapenfabrik möjligt. Just nu finns också ett starkt politiskt tryck på att skärpa den svenska vapenexportlagstiftningen på ett sätt som gör det omöjligt att exportera vapen till diktaturer. Om alliansregeringen förmår skynda på den processen stärks Tolgfors ställning något.

Jag vidhåller min uppfattning att en oberoende granskningsgrupp bör tillsättas, eftersom både regering och opposition har del i den sorgliga historien om Sveriges militära samarbete med en av världens värsta diktaturer.

8 kommentarer:

Selig sa...

Jag är förvisso ingen Socialdemokrat, men jag förstår inte riktigt kopplingarna. Ja, (s) har skrivit ett ramavtal med Saudiarabien. Men vad jag har förstått har alla konkreta avtal och projekt gjorts upp med nuvarande regering, inte med Persson?

Annika Spalde sa...

Vem formulerade avtalstexten 2005 undrar jag. Den eller de skulle man ju vilja prata med ...

Nemokrati sa...

Att S gick med på detta 2005 var väl ett led i den totala eftergivenhet mot Bushs patriot-act-politik efter 9/11. Persson-regeringarna gick med på allt. Till och med att lämna ut folk till tortyr.
Vad som nu sker är ett fullföljande av den EU-anpassade utrikespolitiken som skett med S goda minne, men framför allt drivs av Carl Bildt och Moderaterna bakom ryggen på befolkningen. Solklart med andra ord att den svenska regeringen samarbetar direkt med Saudiarabiens regering och försvarsministerium. Detta handlar om utrikespolitik, inte om ekonomi. En EU-anpassad utrikespolitik som Carl Bildt och Moderaterna ända sedan överenskommelsen om den fattades tillsammans med övriga europeiska högerpartier 1982 i EDU velat hålla hemlig för svenska befolkningen, media och väljarna. http://komigenuva.wordpress.com/2012/03/07/saudivapen-har-politiska-orsaker-inte-ekonomiska/ Allt om den kan man läsa i Sven Ove Hanssons bok Till höger om neutraliteten. Bakom fasaden hos näringslivet och moderaterna. 1985. Stockholm: Tiden. http://komigenuva.wordpress.com/2009/03/22/moderater-med-karnvapen-for-fred-till-hoger-om-neutraliteten/
Där slogs fast en obsolet kalla-kriget-politik om att man skulle frångå neutralitet, alliansfrihet och nationellt försvar och istället uppgå i ett europeiskt NATO-försvar som skulle "avlasta" Förenta Staterna i "försvarsbördan" mellan Öst och Väst och inte heller då ställa sig främmande för kärnvapenanvändning. Därför samarbetar Sveriges moderatledda regering direkt med Saudiarabiens regering, som en förberedelse för den "civilisationernas kamp" mot Iran (=Kina, Ryssland), som nu står för dörren. USA har redan gjort truppförflyttningar till området, och Sverige hjälper således Saudi med mobiliseringen att bygga vapenfabrik. Saudiarabien är en av USA:s främsta allierade i Mellanöstern, och således även en av Sveriges allierade. De M-politiker som var med och lade fast den här (M)örklagda utrikespolitiska linjen 1982, var, förutom Carl Bildt, även Göran Lennmarker, som sitter hela tiden kvar i EKR, även om övriga M-ledamöter byts ut. Fler politiker som var med och beslutade om den (M)örklagda utrikespolitiken 1982, var Ulf Adelsohn, Anders Björck, Lars Tobisson, Georg Danell. Det är nu en del av den militarisering som Lissabonfördraget ålägger medlemsstaterna.
Carl Bildts farliga utrikespolitik har också inbegripit att initiera det "östliga partnerskapet", "ett polskt-svenskt initiativ" vilket fullbordar USA:s robotsköld runt det euroasiska fastlandet och fått Putin att gå i taket och auktoritärt kräva "an undisputed sphere of influence" i sina forna satellitstater i Östeuropa, vilket man har goda möjligheter att lyckas med i takt med att eurozonen kollapsar ekonomiskt och socialt. Således driver man en utveckling som leder till att Putin flyttar fram sina positioner i Europa och det "östliga partnerskapet" ledde också till att Ryssland omedelbart återupptog sin militärallinas med Nord-Korea och Kina.
Denna blockblidningspolitik har således lett till det iskalla kriget som när som helst kan förbytas i ett hett explosivt krig med start i MellanÖstern, Har(M)ageddon. Den ökar Sveriges säkerhetspolitiska utsatthet i närområdet såväl som ökar terrorhotet mot Sverige, i synnerhet då den arabiska våren kan leda till animositet mot Sverige, då Saudiarabien t ex bistått Bahrain att slå ned protesterna och svenska vapen kan ha använts i samband med det.

Anonym sa...

Tolgfors kommer bara att hänvisa till S-regeringens överenskommelse med Saudiarabien 2005 och överenskommelsen mellan samtliga partiet i Utrikesnämnden och går därmed fri.
Det blir däremot synd om MP's representant i nämnden.

Anonym sa...

Jag ser framför mig hur rubrikerna hade sett ut om det var en sosse eller ännu värre juholt som skulle reda ut det här.

FOI-anställd sa...

Jag tycker nog att det bör påpekas att FOI:s nuvarande GD Jan-Olof Lind blev (vik.) GD för FOI först i april 2009. 2003-2009 var det Madelene Sandström (nu VD för KK-stiftelsen) som var GD, d.v.s. under hela den period då kontakterna togs, offerten om förstudie tydligen lämnades och bolaget SSTI skapades.

Madelene Sandström hade ett starkt fokus på att dra in nya intäkter, från civila resp. utländska uppdragsgivare.

Olof sa...

Helt enig Ulf, visst måste detta granskas ordentligt, och så offentligt som möjligt, inte minst för att undvika att liknande galenskaper sker igen.

Kerstin sa...

Men, Saudiarabien kämpar ju tappert på USA:s och Natos sida vad gäller att skydda civila och införa demokrati i Libyen och nu i Syrien. Och de har ju bistått rebeller och opposition med vapen, så det är klart att de behöver vapen. Varifrån skulle de få sådana om inte från sina allierade i de här konflikterna, USA och Nato och därmed också från Sverige, som ju också var med och "organiserade" fram demokrati i Libyen, där folket nu, i demokratisk och frihetlig ordning, sysslar med "etnisk rensning", bl.a.

Jag tycker mig ha noterat att mediafolket ivrat mycket för de här demokratiseringsprocesserna i Libyen och Syrien, så varför är samma mediafolk så upprörda över vapenexporten till det odemokratiska och förtryckande Saudiarabien?