2012-03-13

Socialdemokraterna hukar i vapenexportfrågan

Uppdaterat 15 mars kl 21.30: I dag kommenterade jag i P1 Morgon, tillsammans med Jytte Guteland, Socialdemokraternas hukande i vapenexportfrågan. Vi var helt överens om att partiet inte tagit sitt ansvar utan varit alldeles för defensivt. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin svarade på kritiken i ett senare inslag i programmet.

I dag har Försvarets Forskningsanstalt (FOI) beslutat att lämna in en anmälan till Justiekanslern (JK) om misstänkt brott mot offentlighets- och sekretesslagen, mot bakgrund av Ekots avslöjanden om vapensamarbetet med Saudiarabien. På Ajour skriver jag att anmälan är stötande, givet att Sverige har ett grundlagsreglerat meddelarskydd och vad som har framkommit i Ekots rapportering.

Jag är däremot nöjd med att Konstitutionsutskottet (KU) påskyndar ärendet och omedelbart påbörjar sin granskning.

Noterar också att Dagens Nyheter - efter nio dagar - hakar på mitt förslag om en oberoende granskningsgrupp vid sidan av KU.

*

Socialdemokraterna hukar i vapenexportfrågan. Trots Ekots avslöjanden och försvarsminister Sten Tolgfors något taffliga hanterande av såväl media som sanningen så väljer Socialdemokraterna att sitta still i båten och inte försöka sätta press på regeringen.

Det senaste tecknet på Socialdemokraternas defensiva agerande i frågan kom i dag när den socialdemokratiske ledamoten i konstitutionsutskottet Sven-Erik Österberg inte ville ta ställning till om Miljöpartiets KU-anmälan av Sten Tolgfors skulle behandlas med förtur eller ej. Sven-Erik Österberg uttalar sig i statsmannamässiga ordalag om att KU bör sträva efter samsyn i frågan och att han inte vill bidra till att utveckla en ny praxis. Vackert så. Men jag är övertygad om att om Socialdemokraterna själva inte hade varit nedkletade i vapenexporten till Saudiarabien så hade inte Sven-Erik Österberg varit lika fin i kanten. Då hade Österberg sannolikt i stället betonat frågans vikt och att allmänintresset krävde att granskningen inte drogs i långbänk.

Gullandet med Saudiarabien förskräcker. I dag på DN Debatt skriver förre krigsmaterielinspektören Sven Hirdman att tillståndet för mänskliga rättigheter i Saudiarabien är en "svår fråga" att ta ställning till. Han tillägger: Det är knappast riktigt att kalla Saudiarabien för en diktatur. Saudiarabien inte en diktatur? Bagdad-Bob kom tillbaka, allt är förlåtet.

Läs gärna Vänstra Strandens text om varför argumenten för svensk vapenexport överhuvudtaget idag sviktar betänkligt.

5 kommentarer:

Måns Johansson sa...

Hej Ulf! Dina kommentarer är alltid en frisk fläkt jämfört med vad många toppar i S lyckas krysta ur sig. Skulle dina partikamrater kunna uttrycka sig lika stringent som dig skulle S befinna sig i en helt annan position idag. Ta tillfället i akt och uttryck dig oftare genom din blogg, din påverkan behövs!

MVH Måns

Jan Holm sa...

Det ar alltid beklammande att se sossarna tiga i fragor dar det inte borda rada nagra tvivel om var man borde sta. Lika illa som tigandet om vapenexport till diktaturlander, ar att de tiger da det galler de som profiterar och berikar sig pa vanvarden av de aldre.

Guardian sa...

Nu har KU enats om att ta i frågan först till hösten.

Hukandet tycks ha övergått till ålning medels hasning - för att använda militära termer...

Kerstin sa...

Men - det är väl klart att Saudiarabien behöver vapen, eftersom saudierna underhåller flera befrielserörelser som vill införa demokrati i sina länder, med just vapen, som Libyen tidigare (där var vi dessutom allierade med Saudierna bl.a.) och nu i Syrien. Detta har ju media hurrat ohejdat för. Så varför gnäller man i media nu, om svensk vapenexport till Saudiarabien?

Finns det ingen hejd på dubbelmoralen? Eller har man bara synapstäta skott mellan hjärncellerna?

Jan Wiklund sa...

Det är över huvud taget svårt för S att föra en vettig opposition eftersom man under hela perioden efter 1990 har slirat så infernaliskt. Utförsäljningarna, New Public Management, försämringen av försäkringskassan, och nu alltså kommersen med saudierna har man alla varit med på. Så hur ska man då kunna klaga nu?