2010-10-06

Karin Hübinette och frågan om den journalistiska opartiskheten

I dag kritiserar jag på Aftonbladets Debattsida Sveriges Televisions beslut att frånta Karin Hübinette uppdraget som programledare för Aktuellt och Agenda. Bakgrunden är att Karin Hübinettes syster, Hillevi Engström (M), utnämnts till arbetsmarknadsminister i den borgerliga Alliansregeringen. Nedan följer ett utdrag ur artikeln.

Visst är det problematiskt med släkt- och vänskapsband mellan journalister och politiker. Men det stora problemet uppstår när redaktionsledningarna abdikerar och i stället för att själva bedöma den enskilde medarbetarens förmåga att agera journalistiskt professionellt försöker formulera generella regler för något som inte går att i detalj reglera. Är det verkligen själva systerskapet mellan Karin Hübinette och Hillevi Engström som är problemet? Var bör då gränsen sättas för denna typ av jäv? Halvsyskon? Kusiner? Grannar? Barn på samma dagis?

Nej, att Karin Hübinette är syster med Hillevi Engström är i sig inget giltigt skäl att beröva henne programledaruppgiften. Det giltiga skälet vore i stället om SVT-ledningen menade att de inte trodde att Karin Hübinette skulle kunna genomföra sin journalistiska uppgift på ett professionellt sätt. Men det säger man inte och det tror jag inte man menar heller. I stället gömmer man sig bakom formellt släktskap och praktiska svårigheter (så motiverade t ex Eva Landahl, chef för Aktuellt och Agenda, beslutet med att vore olyckligt om Karin Hübinette ”kanske måste intervjua sin egen syster”). Men i så fall borde väl problemet ha gått att enkelt hantera genom att Karin Hübinette inte utövade programledarrollen just i de inslag när Hillevi Engström medverkar i Aktuellt eller Agenda.

På samma sätt är det med journalisters och experters politiska tillhörigheter. Själv framträder jag gärna i min profession som statsvetare samtidigt som jag synliggör mitt engagemang inom Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen. Men jag propsar inte på att varje enskild expert eller journalist måste inleda sin rapportering med en politisk självbekännelse. Skall K-G Bergström konsekvent presenteras som ”tidigare aktiv inom Moderaterna”? Skall statsvetaren Tommy Möller presenteras med att han har ett förflutet i den borgerliga studentföreningen Heimdal? Självklart inte.

Jag tycker mig se en spirande dröm om den politiskt och släktskapsmässigt obefläckade journalisten. Min aning förstärks av att Sveriges Radio tidigare hanterat en motsvarande situation helt annorlunda. Under Thomas Bodströms tid som justitieminister tilläts hans syster Cecilia Bodström vara chef för SR Ekots aktualitetsprogram, P1 Morgon, Studio Ett och God Morgon Världen samt vikarierade som programchef för Sveriges Radios P1.

En sådan obefläckad journalist finns inte och det skall vi vara tacksamma för. Journalister är människor av kött och blod, med politiska åsikter, med styrkor och tillkortakommanden. Det är dessa egenskaper som gör det möjligt för journalisten att värdera och bedöma skeenden, annars kunde journalisten lika gärna ersättas av en maskin. Så bejaka journalisten som en levande människa och låt Karin Hübinette fortsätta att lika förtjänstfullt som tidigare leda Aktuellt och Agenda.

4 kommentarer:

Non per se sa...

Hej Ulf! Mycket rättvist och objektivt resonemang som jag delar helt. Min spontana reaktion på nyheten att hon omplaceras vilket jag delade med mig på Twitter igår var förstås att problemet ligger antagligen inte i att Karin Hübinett inte skulle kunna skilja mellan sina olika hattar. Det är snarare allmänheten som projicerar oparktiskheten på individer och därmed omyndigförklarar dem i kombination med dåligt ledarskap i det här fallet på SVT. Det står följande om opartiskhet att läsa på Myndigheten för radio och tv-s hemsida:
För SVT, SR, UR och TV4 gäller ett krav på att programmen ska vara opartiska. Opartiskhetskravet tar främst sikte på följande tre företeelser:
1) Kritik mot en klart utpekad part.
2) Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse.
3) Ställningstagande genom värderande uttalande av programledare och liknande medverkande i en kontroversiell fråga.
Av betydelse vid bedömningen av fall där opartiskhetskravet aktualiseras är ofta programföretagens skyldighet att stimulera till debatt, att kommentera och belysa olika händelser och skeenden samt att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Dessa skyldigheter innebär att program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att därför strida mot kravet på opartiskhet. Med vänliga hälsningar Judit Burda

Guardian sa...

Bra analys!

Tror du att det finns någon annan egentlig anledning till att Karin Hübinette får lämna, än räddhågsna chefer?

Staffan Dopping sa...

Jag instämmer, Ulf! Men att "behålla" Karin Hübinette på Agenda och/eller Aktuellt skulle vara en tydlig avvikelse från den Caesars hustru-doktrin som länge tillämpats i public serviceföretagen. Om detta skriver jag på min blogg: http://staffandopping.blogspot.com/2010/10/karin-hubinettes-sorti-ar-bara-symbolik.html

Dessa mina minsta bröder sa...

Även jag instämmer, Ulf.
SVT förutsätter att släktingar har samma politiska hemvist eller ?