2010-10-15

Thomas Bodström och framtidens politiker

Thomas Bodstöms avhopp dominerar nyhetsflödet i dag. Jag gav följande kommentar till TT:

Thomas Bodström representerar en ny typ av politiker, som - på gott och ont - sannolikt kommer att bli vanligare i framtiden. Politiken kommer i allt större utsträckning att knyta till sig individer som är aktiva i olika sfärer i samhället och som har andra plattformar än enbart den politiska. Den bakomliggande orsaken står att finna i en samhällsutveckling, där individualisering och flexibilitet växer sig allt starkare.

Fördelarna med den nya typen av politiker är att de agerar utifrån bredare erfarenhetsbaser, öppnar upp den politiska sfären och att de i någon mening är i takt med sin tid. Nackdelen är att det finns en risk att politiken förytligas och att allt färre vill stå för kontinuitet och ta ett övergripande ansvar.

Thomas Bodström representerar både fördelarna och nackdelarna. Han har bidragit till att utveckla det politiska samtalet och varit en utmärkt kommunikatör i förhållande till väljarna. Men han har också varit oförmögen att sätta gränser, och det är den oförmågan som försatt honom i den situation där han nu är.
För Socialdemokraterna har han varit en tillgång - inte minst för sin förmåga att ta plats i debatten och att visa att politiker kan vara olika. Jag tror det vore av värde för partiet - och för svensk politik - om det även fortsättningsvis finns utrymme för hans politiska gärning. Om han själv vill, förstås.
Jag tror hans agerande möter irritation hos "vanliga" riksdagsledamöter, men partiledningen har hittills betonat hans positiva betydelse för partiet. Jag uppfattar det också som att han hittills haft ett starkt stöd hos Mona Sahlin.
För mina och andras synpunkter i TT-artikeln, se t ex här.

5 kommentarer:

Andreas sa...

Bodström är en karismatisk politiker och en tillgång för S, samtidigt så är han en bortskämd överklass-slyngel och en politisk broiler av den typ som gör at S har svårt att framstå som ett trovärdigt arbetarparti.

Men det man undrar mest, med tanke på hans vägran att drogtesta sig är: Vad är det för droger den mannen går på, som gör att han hinner och orkar sitta i riksdagen, skriva böcker, vara advokat, osv. osv. ;-)

Af Dunkelspel sa...

Kanske samma droger som A.Borg et consortes använt sig av?

BR sa...

Behave den nästa socialdemokratiske partiledaren
/BR

Kerstin sa...

Och för min del är han en av dem som jag betraktar som katastrofal för S. tänk så olika man kan se på saker och ting.
Tyckte hans insatser vad gäller kontroll av medborgarna var mer än dyster. Det tror jag ganska många andra också tycker.

Jan Holm sa...

Om framtidens politiker ska vinna folkets fortroende , sa maste de ocksa dela vanliga manniskors erfarenheter och inte som nu skolas in via ungdomsforbunden till livslanga uppdrag.
Att ga in och ur politiken och daremellan agna sig at saker som inte bara ger perspektiv, utan aven ger nyttiga lardomar som kan komma det politiska uppdraget till del, kommer med stor sannolikhet att bli nodvandigt for politikers trovardighet.