2010-10-09

Inför kronprinsessans Kinaresa: Republik eller barbari!

Igår tillkännagavs att den kinesiske människorättsaktivisten Liu Xiaobo tilldelas Nobels fredspris. Liu Xiaobo är en av de mest kända regimkritikerna och 2008 dömdes han till elva års fängelse efter att ha undertecknat Charta 08, ett politiskt manifest för ökad demokrati i Kina. Utnämningen av Liu Xiaobo var ett modigt beslut av den norska Nobelkommittén och priset bidrar till att rikta uppmärksamheten på förtrycket och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Kina.

Till samma förtryckets och diktaturens Kina reser i dag kronprinsessan Victoria och prins Daniel för ett officiellt besök där de bl a kommer att inviga en modeutställning. Men namnet Liu Xiaobo kommer inte att passera kronprinsessans eller prinsens läppar under deras vistelse i landet. När hela världens uppmärksamhet riktas mot förtryckets Kina tvingas kronprinsessan Victoria och prins Daniel i stället lalla runt och klippa band. Det är förödmjukande - inte bara för Sverige och för kampen mot mänskliga rättigheter utan i minst lika stor utsträckning för dem själva. Tigandet bidrar till ett legitimera diktaturen och förtrycket av mänskliga rättigheter i Kina.

Jag hyser stor respekt för Victoria och Daniel som personer och för deras professionella försök att sköta de plikter som följer med tronarvingeskapet och prinstiteln. Men Victoria och Daniel är fångna i en struktur de varken valt eller skapat, en struktur som förminskar och snärjer in. En struktur som som står för utanförskap och ojämlikhet, för tillgjordhet och ofrihet och i det här fallet för ett skämmigt tigande inför förtryck och diktatur.

Tänk om Socialdemokraterna i sin strävan att bli ett modernt parti vågade ta sitt partiprogram och sina grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet på allvar. Låt fältropet bli: Republik eller barbari!

3 kommentarer:

Benjamin Juhlin sa...

Jag är förvisso republikan, men anser inte att just detta är något större problem. Om man inte vill att de ska vara i Kina hade det varit enkelt att bara fatta ett beslut om att de inte ska åka dit. Samma sak hade gällt om vi haft president.

Ulf Bjereld sa...

En folkvald president hade inte behövt ålägga sig en lika strikt opolitiskhet som en kunglighet förväntas göra. Av en folkvald president går det att utkräva ansvar i samband med att mandatperioden löper ut. Jag tycker heller inte att isolering är en bra strategi - bättre att på plats kunna framföra kritik.

Jan Holm sa...

Det ar val just problemet hos Socialdemokraterna, att de inte langre har nagon egen ideologi, utan de styrs ofta istallet av oppinionsundersokningar bestallda av medierna. Att media har nytta av kungahuset rent kommersiellt ar ju uppenbart, synd bara att detta faktum far de att avsta kritik mot besoket.