2006-08-01

Splittrat EU gav urvattnat uttalande

EU fortsätter att vara splittrat i synen på kriget i Libanon (även om Jan Eliasson av politiska skäl väljer att betona enigheten inom EU...). Vid tisdagens extrainkallade utrikesministermöte vägrade Storbritannien, Tyskland, Holland och Tjeckien att gå med på kravet om ett omedelbart eldupphör i Libanon. I stället krävdes ett omedelbart upphörande av fientligheterna (vad nu det betyder), som på sikt skall leda till ett varaktigt eldupphör.

Risken är nu överhängande att EU:s ovilja och oförmåga att samlas kring ett krav på ett omedelbart eldupphör av Israel kommer att tolkas som ett godkännande för fortsatta attacker i Libanon.

Det finska EU-presidentskapet hade också lagt ett förslag till uttalande som innebar en stark kritik av Israel för att dess ovilja att tillräckligt skydda civilia liv "innebar ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt". Men även här vägrade Storbritannien och några stater till att acceptera förslaget. I slutversionen talas det i stället mer allmänt om att samtliga parter skall göra allt som är möjligt för att skydda civilbefolkningen och avstå från åtgärder som innebär brott mot den internationella humanitära rätten.

Låt oss hoppas att Sverige och Jan Eliasson fortsätter att kräva ett omedelbar eldupphör och inte nöjer sig med det vagare uttrycket om ett "upphörande av fientligheterna". Varje dag utan eldupphör innebär nya civila dödsoffer.

Inga kommentarer: