2006-08-22

Lars Ohly och Kamrat fyra procent

Enligt den senaste Temo-mätningen skulle vänsterpartiet endast få 3.6 procent av rösterna om det var val i dag och därmed hamna utanför riksdagen. I ett något ogenomarbetat Rapport-inslag i dag anges Lars Ohlys starka kritik av Israel som en viktig faktor till de dåliga opinionssiffrorna.

Så är det nog inte. I de SOM-undersökningar som undersökt svenska folkets åsikter i Palestinafrågan är det just vänsterpartisterna som är mest kritiskt inställda till Israels agerande, och även mest positivt inställda till palestiniernas sak (se t ex min artikel på DN Debatt 25/4 -05). Överlag har Israel i dag en mycket svag ställning i svensk opinion och till och med Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt har kritiserat Israels krig i Libanon.

Däremot är utrikesfrågor sällan eller aldrig några valvinnarfrågor. Lars Ohly har valt att fokusera sin retorik väldigt hårt på just utrikesfrågorna, och fått stort genomslag i media för sin kritik av regeringens Mellanösternpolitik. Men han har inte alls fått samma uppmärksamhet i tex de ekonomiska frågorna. Ohly kommer nu visserligen att hålla fast vid sin starka kritik mot Israel - men framför allt ge betydligt mer utrymme åt vänsterpartiets linje i de traditionella vänster-högerfrågorna.

Vänsterpartiet trillar inte ur riksdagen. De dåliga opinionssiffrorna kan paradoxalt nog bidra till att medias intresse för partiet ökar och partiet kommer ytterligare i blickpunkten. Det finns utrymme för ett politiskt parti till vänster om socialdemokraterna, och nu när Fi inte tycks nå några större valframgångar kommer den samlade vänsterns styrka tillsammans med stödröster från Kamrat fyra procent att räcka till förnyad riksdagsplats.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf har läst ditt svar i SVD. Hela Balads partiprogram handlar just om att man ser en judisk stat som en motsatts till en demokratisk. Det har varit Bisahras käpphäst hela tiden. Jag har klippt in info dirket från Balads hemsida för dig att läsa. Dessutom är det enda parti som uteslutits fråm Knesset med stöd av den lag du åberopbar ett judiskt parti som uteslöts för att det var rasistiskt.

Har precis ögnat igenom "freedom House" senaste rapport. Där finns det minst 44 stater på deras tio i topp av värstingar. Där har du något att bita i. För det är väl folkrätten och mänkliga rättighter i allmänhet som driver dig Uffe?
Eli Göndör
THE NATIONAL DEMOCRATIC ASSEMBLY - NDA

In 1996, Palestinian Arab political activists from a number of political movements and parties founded the National Democratic Assembly (NDA) (Tajammua' in Arabic, Balad in Hebrew) as a democratic progressive national party. The government prioritizes the needs of the Jewish majority, since Israel defines itself as a Jewish state, not a state for all its citizens. The NDA believes that full citizenship and minority rights will only be realized in a democratic state for all its citizens. Coexistence with the Jewish majority is desirable, but only on the understanding of equal citizenship and equal individual and collective rights. On the basis of this conviction, the NDA has made a significant impact on the political discourse regarding the status of Palestinian citizens and the nature of the state of Israel.
In just a few years, the NDA became one of the most popular parties among the Palestinian citizens of Israel, establishing over 60 branches in Arab towns throughout the state. The NDA also has support from progressive circles within Israeli Jewish society. The party is represented in the Knesset by three members.

Ulf Bjereld sa...

Hej igen Eli. Jag har läst Balads partiprogram - annars skulle jag inte uttalat mig om vad som står i det. Som du själv märker står det heller inte i programmet att Israel inte skall vara "det judiska folkets stat" - hade man skrivit det hade men enligt författningen inte fått ställa upp i valet. Du inser säkert också att det är lite tveksamt ur demokratisk synpunkt.

Den stora utmaningen för Israel blir om/när den arabiska befolkningsgruppen genom högre födelsetal blir större än den judiska befolkningsgruppen. En sådan utveckling sätter spänningen mellan att vara "det judiska folkets stat" och en demokratisk stat på sin spets.

Anonym sa...

Låt oss oroa oss för det när det blir aktuellt. Du vet säkert att den ickejudiska befolkningen i Israel har hållit sig på en stabil 20% gräns sedan Israels självständighet. Dessutom visar all demografisk statistik att nativiteten hos den arabiska befolkningen minskar. Syftet med den judiska staten är enkel. Världen har inte kunnat leva med judar utan att förfölja dem. Det borde därför ligga i världens intresse att det finns en judisk stat. Framför allt hos de som värnar om indviders rätt i samhället. Med det inte sagt att en judisk stat kan bete sig hur som helst på grund av det som varit. Tvärt om.

Men frågan om vad som driver människor till en så stark "israelfixering" intresserar mig. Inte minst då en del av dem tycks göra vad de kan för att undvika att se hela bilden. Ditt resonemang i dagens Expressen var inte speciellt övertygande. Balad är och förbilr ett parti som ser en motsättning mellan en judisk stat och en demokratisk sådan. Bishara har dessutom uttryckte sig på ett sett om Israel som gör det hela ännu tydligare.

Att inte tycka om Israel är helt ok i mina ögon. Alla får tycka vad de vill utan att ens behöva förklara det. Men går man ut och påstår sig ha kunskaperna och ett objektivt från ovan perspektiv så får man nog vara lite mer nyanserad är vad du hittills lyckats prestera.
Eli Göndör

Ulf Bjereld sa...

Hej Eli. Ett av problemen med ditt resonemang är att du talar om att "se hela bilden" som om det fanns någon självklar sanning om vari en sådan "hel bild" består. Israelvännerna menar att de ser "hela bilden". Palestinavännerna menar att de ser "hela bilden". Du menar att du ser "hela bilden". Att vara objektiv är snarast att inse att olika aktörer har helt olika uppfattningar om vari denna bild består - och inte att göra anspråk på att själv sitta inne med Sanningen med stort S.

Anonym sa...

Anser absolut inte att jag sitter inne med hela sanningen och anser definitivt att prespektiven kan variera. Men att påstå att Balad inte är ett antisionistiskt parti är att medvetet blunda för verkligheten och justera sanningen. Skulle du tala om för Bishara att hans parti inte är emot sionismen skulle han förmodligen känna sig kränkt.

Anar att du hört det senaste uttalandet från Hamas talesman. Han sa i princip allt jag förväntar mig av en ärlig analys från palestinskt håll. Ur hans perpektiv är Isarel inget annat än ett mörker som sprider död (ett förhållningsssätt som jag mycket väl kan förstå från palestinskt håll) men han anser att det är på tiden att även palestinier tar sitt ansvar för situationen, ändra sitt förhållningssätt och börjar se innåt för att skapa bättre förutsättningar för sig själva. Han, Hamas talesman inser att inte allt kan vara israels fel. Kan du nå samma insikt?
Eli Göndör

Ulf Bjereld sa...

Käre Eli. Det vore mig verkligen främmande att hävda att allt är Israels fel. Men Israel är den starkare parten, och har därför huvudansvaret för att en fredlig och varaktig lösning kan nås.