2006-08-20

Håller vapenvilan?

Israels militära raid i Libanon under lördagen innebar ett brott mot säkerhetsrådets resolution 1701. Raiden har också kritiserats i starka ordalag av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Libanons regering och Hizbollah har hittills valt att möta det israeliska angreppet med återhållsamhet.

Israels motivering – att attacken syftade till att förhindra vapensmuggling till Hizbollah – rör sig på sluttande plan. Vilket blir Israels nästa steg i kampen mot vapensmugglingen? Nya flygattacker mot Libanon? Eller bomber mot presidentpalatset i Teheran? När ändamålen helgar medlen öppnas dörren för barbariet.

Inga kommentarer: