2006-08-03

Hizbollah hotar bomba Tel Aviv

Det vidriga kriget rullar vidare. Hizbollah hotar idag att bomba Tel Aviv och Israels försvarsminister Amir Peretz förespråkar en ockupation av Libanon ända upp till Litanifloden. Omvärlden måste agera NU. I skrivande stund berättar Ekot om ett franskt resolutionsförslag i FN:s säkerhetsråd med vapenvila, internationell övervakning av gränsområdet Israel-Libanon, ömsesidig fångutväxling och Hizbollahs integrering i den libanesiska armén som bärande element. Jag kan förstås inte annat än att se positivt på förslaget, eftersom det inrymmer fyra av de fem komponenter jag argumenterade för i en post nedan (31/7). Bara en israelisk utrymning av de symboliska Sheba-gårdarna som saknas.

Och sedan helst en lösning av Palestinafrågan också, förstås...

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tyckte redan när jag läste din blogg att din analys till stor del var bra(som alltid). Tycker dock att resolutionsförslaget är helt korrekt i detta skedde. Gällande Sheba är det en fråga som bör tas upp senare. Ju fler faktorer som vägs desto svårare blir det att få en acceptans från båda(alla) parter.

magnus sa...

Men det är just Shebagårdarna som Hizbollah tidigare använt somargument för att attackera Israel (den attack som startade detta krig). Egentligen är området Syriens, men det är som sagt storleksmässigt mer av symbolisk betydelse (men för Israel kanske av säkerhetsvärde).

Att Hizbollah kräver total kapitulation även för det området samt att Syrien och Libanon låter meddela att man inte godtar förslaget förrän full konsensus om det råder i hela Libanon och mellan Syrien och Libanon, vad säger det er?

Ulf Bjereld sa...

FN har sagt att Sheba tillhör Syrien, men Syrien säger att Sheba tillhör Libanon... Det enda som tycks vara säkert är således att det inte tillhör Israel. Jag ser Sheba i det här avseendet som en pusselbit som rätt använd kan lösa en del problem, men som fel använd kan bli en del av problemet.

Jag förstå inte riktigt om Magnus fråga är retorisk eller substantiell. Återkom gärna med en kommentar och utveckla ditt resonenang så lovar jag att svara.