2006-08-15

När döden skiljer oss åt

Andelen kors i svenska dödsannonser har under perioden 1945 till 1999 minskat från 100 procent till 40 procent. Minskningen är ett uttryck för samhällets sekularisering och individualisering. Två intressanta studier av Curt Dahlgren och Göran Gustafsson, vilka recenseras i DN i dag, visar hur ritualerna kring döden blir allt mer personliga. Symbolerna i dödsannonserna utformas allt mer utifrån den dödes liv och erfarenheter. På minnesstunderna blir det allt mer vanligt att den dödes favoriträtt serveras. Nekrologerna lyfter allt mer fram den dödes personliga egenskaper.

De båda rapporterna överensstämmer väl med de tankegångar som präglar forskningsprogrammet MIM (Makt, Identitet, Modernitet), där jag tillsammans med flera andra statsvetare, sociologer och medievetare arbetar med frågeställningar kring individualiseringen av dagens samhälle. MIM-programmet har bl a publicerat antologin ”Det hyperindividualiserade samhället?”.

Angående sekulariseringen skall vi inte glömma att korset fortfarande är den enskilt överlägset vanligaste symbolen i dödsannonserna...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du är kommenterad i Smålandsposten 17/8.

Ulf Bjereld sa...

Kul! Men jag hittar inte kommentaren på nätet, så sänd gärna en kopia...