2020-06-25

Bjud inte Moderaterna på "volymmål" i asylpolitiken!

Just nu diskuteras förutsättningarna för Socialdemokraterna och Moderaterna att enas om migrationspolitiken. Sådana överenskommelser mellan de båda partierna har ju skett förr. Men det är viktigt att komma ihåg att Moderaterna radikaliserats i migrationspolitiken. Partiet har i retorik och politik närmat sig Sverigedemokraterna och vill till exempel minska den svenska asylmottagningen med 80 procent, från nuvarande ca 20 000 människor om året till 4-5000.

Moderaterna har också bundit sig hårt vid att införa volymmål för antal människor som söker skydd och asyl i Sverige. Genom att bygga in sådana volymmål i en överenskommelse med Socialdemokraterna kommer Moderaterna att både kunna äta kakan och ha den kvar. Man når en överenskommelse där Socialdemokraterna i viktiga avseenden gått Moderaterna till mötes och samtidigt kan partiet genom volymmålen behålla migration som en konfliktfråga med Socialdemokraterna. Varje år ska det ju förhandlas om "volymerna" och Moderaterna kommer konstant att lägga sig på en lägre nivå än Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna föredrar att tala om"riktmärken" i stället för volymmål. Skillnaden skulle vara att man inte talar om "antal" utan om Sveriges andel av hela EU:s asylmottagning. Men problemen kvarstår. Om Sverige inte når upp till "riktmärket" kommer Moderaterna att kunna pressa Socialdemokraterna föra en än hårdare och mer restriktiv asylpolitik för att nå upp till volymmålet/riktmärket.

En viktig fråga är förstås nu om Moderaterna verkligen vill ha en uppgörelse, eller om partiet väljer att i en symbolpolitisk gest hoppa av förhandlingarna med motiveringen att Socialdemokraterna envisas med att föra en alltför liberal migrationspolitik. Moderaternas samarbetskapital har ju redan genom partiets diverse avhopp de senaste åren urholkats en hel del.

En annan viktig fråga är hur Miljöpartiet väljer att agera om det skulle bli en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Nöjer sig partiet med att skriva en egen reservation i kommittébetänkandet, och hoppas att kunna dra politiken i mindre restriktiv riktning när betänkandet så småningom ska bli proposition? Annars skymtar en regeringskris vid horisonten.

Jag hör också spekulationer om att regeringen skulle avstå från att lägga en proposition (om Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte kan enas) och i stället låta riksdagen ta initiativ och avgöra frågan. Det ser jag inte som ett seriöst alternativ. Regeringen styr riket - då kan man inte med bibehållen trovärdighet avhända sig ansvaret för ett så viktigt politikområde som migrationsfrågorna.

Sammantaget tycker jag att migrationspolitiken är ett område som lämpar sig sällsynt illa för volymmål (på samma sätt som till exempel LSS - vi kan ju inte neka behövande LSS för att volymmålet är nått eller genom att dra ner stödet till LSS nästföljande år även om behoven kvarstår).

5 kommentarer:

Anders nilsson sa...

Du betalar, låt inte våra
äldre göra det!

Anonym sa...

DN/Ipsos 24 juni 2020: Nära två av tre vill se ett tak för flyktingmottagandet.
Att socialdemokraterna vill desarmera flykingfrågan före nästa val är uppenbart. Likaså att det förutsätter en politik som inte återigen går emot flertalet av medborgarna och som ju är den väsentligaste förklaringen till SDs exempellösa framväxt.
Enligt ryktet vill inte S ha ett absolut volymmål utan ett mål i relation till övriga EU som innebär att vi ska ligga på EUs genomsnitt per capita. Och Löfven har ju deklarerat att vi inte kan ha en politik som avviker väsentligt från våra nordiska grannar.(Förra året beviljade vi ungefär dubbelt så många asylansökningar per capita som dessa, så det finns en del att jobba på.)
Ulf skriver att moderaterna radikaliserats och det är ju sant om man jämför med Reinfeldsepoken som ledde fram till 163 000 asylansökningar 2015. Och visst kan man kalla en politik som ligger nära medborgarnas uppfattning för radikal... Men med normalt språkbruk är det ju Ulf och hans likasinade som är de verkliga radikalerna.
Hur som helst, det tycks som om fler än S äe angelägna att knyta upp moderaterna och ge avkall på sin ideologi. Tydligast är nyliberala centerpartiet.
Jag tror nog att M trots allt skulle hedra en överenskommelse med S åtminstone fram till valet, dock under förutsättning att S gör detsamma.
SD och V kommer naturligtvis inte att ställa upp av diametralt motsatta skäl. Och frågan är om MP åter ska sälja sin själ för att ha kvar regeringstaburetterna eller om de sk "rädda" sig bakom ett politiskt trixande.
Självklart måste migrationspolitiken omprövas kontinuerligt utifrån de yttre omständigheterna. Det är ju själva poängen med ett volymål antingen det är absolut eller relativt i förhållande till EU.
Klas Bengtsson

bo widegren sa...

Anders Nilsson har fått det hela om bakfoten. Stor del av personalen inom hemtjänst och annan äldrevård är födda i annat land. Invandrarna och deras unga är en förutsättning för att våra äldre skall ha det bra.

Anders nilsson sa...

Fel av W. Äldreomsorgen är ett av
ett par områden där kommunerna inte
binds av statens lagstiftning. Ju
fler (invandrare) på försörjnings-
stöd, desto mindre pengar till
de äldre, t ex färre i personalen,
fler på timmar etc. Stoppa
asylinvandring en för de äldres
skull!

Anonym sa...

Invandrarna är säkert betydelsefulla för sjukvården, äldrevård mm mm. Men invandrare belastar väl också sjukvård, äldrevård mm. Inget behöver nödvändigtvis vara rätt eller fel, men myntet har väl ändå två sidor..

Kjell Eriksson