2020-06-10

Vet vi nu vem som mördade Olof Palme?

Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som en misstänkt gärningsman. Så formulerade åklagare Krister Petersson sin viktigaste slutsats vid den uppmärksammade presskonferensen om Palmemordet tidigare i dag.

Precis så är det. Det går inte att komma runt Stig Engström som en misstänkt gärningsman. Men det material som i dag presenterades skulle vid ett åtal inte leda till en fällande dom. (Däremot är det förstås möjligt att en polisutredning med Stig Engström i häkte i ett tidigt skede i processen hade medfört att nytt bevismaterial kommit fram.)

Sakligt sett blev presskonferensen en antiklimax. Förväntningarna på att åklagaren skulle presentera nya, substantiella bevis var högt ställda. Men nej - här fanns inget mordvapen, inget dna, inget erkännande och inga nya avgörande vittnesuppgifter.

Utpekandet lämnar många viktiga frågor obesvarade. Det står helt klart att Engström vid flera tillfällen lämnat motstridiga och felaktiga uppgifter. Men ett sådant beteende kan lika gärna bottna i att han hade mytomana drag, sökte sig till det mediala rampljuset och hade alkoholproblem.

Min tyngsta tvekan mot Stig Engström som gärningsman är tidsfaktorn. Stig Engström lämnade enligt åklagarens egna uppgifter sin arbetsplats på Skandia endast 150 sekunder innan mordet ägde rum. På dessa 150 sekunder skulle Engström av en ren slump ha sett makarna Palme på Sveavägen, råkat ha en laddad revolver i fickan eller väskan och spontant bestämt sig för att skjuta dem.

Visserligen skulle Stig Engström kunna ha sett makarna Palme innan de gick in på bion, men han kan inte ha vetat exakt när de skulle passera förbi på Sveavägen. Om mordet var planerat skulle Engström varit tvungen att lämna sin arbetsplats på Skandia betydligt tidigare för att hålla vakt utanför Grand-biografen där makarna Palme befann sig.

Jag kan förstå att åklagare Krister Petersson väljer att sätta punkt och redovisa sina starkaste argument. Krister Petersson åskådliggör också på ett övertygande sätt de häpnadsväckande bristerna i polisutredningen under dess första år.

Men vet vi att Stig Engström mördade Olof Palme? Nej, det vet vi inte.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"häpnadsväckande bristerna i polisutredningen"

Frågan är om detta är en engångsföreteelse, eller om det är ett systemfel bland svenska myndigheter. Tyvärr verkar det som om det finns häpnadsväckande brister i många svenska politikers och tjänstemäns tjänsteutövning. Det syns inte till vardags, men när något särskilt händer kommer bristerna i dager. Jämför tex hur Sverige hanterat Corona-krisen, tsunamin i Sydöst-Asien, det organiserade kriminella bidragsfuskandet, etc.

Homo Economicus

Anonym sa...

Jag tycker det är tråkigt att Petersson och hans grupp får så kraftig kritik från alla besservissrar för att ha genomfört den första kompetenta Palmeutredningen. Peterson påstår ju inte att Stig Engström skulle ha dömts för mordet utan att han anser att han har tillräckliga skäl för en häktning. Vad som däremot Peterson visar "bortom allt rimligt tvivel" är att Palmeutredningen havererade redan när Holmer blev spaningsledare med informell uppbackning av Ebbe Carlsson. Därför gläder det mig särskilt att höra Mårten Palmes kommentarer där han berömmer av utredningen. Till skillnad från t ex advokaten Peter Althin som påstår att det de presenterar har vi vetat hela tiden.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Det Krister Petersson också sagt i förväg är att man antingen kan bevisa vem mördaren är, eller att man lägger ner förundersökningen. Och det blev det senare, och med Engström som huvudmisstänkt.

Däremot verkar Petersson vara en ovan presentatör. Det är alltför mycket av " jag" i hans presentation " jag anser...", " min uppfattning är", Bilderna han visar borde vara färre, och visa på mer konkreta framsteg.

Sedan kan man kanske tycka att utredningen/förundersökningen kostat ofattbart mycket pengar och borde ha lagts ner för länge sedan.

Sedan kan jag personligen tycka att det är lika illa vem som än oskyldigt bragts om livet. Tragedin blir inte större bara för att det är just Palme.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Vid tiden för mordet var Sveriges och Olof Palmes politiska ambition att tydligt agera på den globala scenen som en alternativ aktör. Kan det vara så att socialdemokratiska beslutsfattare därför med alla medel ville få mordet kopplat till bl.a. PKK eller Sydafrika-spåret som en bekräftelse på sitt politiska globala engagemang.
Att mördaren helt enkelt skulle kunna vara en förvirrad privatperson passade därför inte in i bilden...

Orion77 sa...

Det "avslut" som presenterades i går 10 Juni har inte satt punkt för det mångåriga ärendet.
Nya frågetecken har i stället uppkommit. Ärendet kommer att förfölja svenska folket länge än. Och till slut kommer man nog att inse att gärningsmannen inte var en vek, androgyn moderat från förorten, utan en kraftig, vapentränad torped i en dödspatrull.

Orion77 sa...

"Men vet vi att Stig Engström mördade Olof Palme? Nej, det vet vi inte."

Jag som kände SE var, och är, övertygad om att åklagare Petersson har fel. Han har valt den enkla genvägen att lasta en person för brottet bara för att han förekom på brottsplatsen. En person som därtill avled för 20 år sedan.

Framtiden kommer att visa hur fel detta "avslut" är.