2019-09-09

Sverige borde stoppa utvisningarna till Afghanistan!

I morgon tisdag 10 september är det en demokratins högtidsdag i Sverige. Riksdagens nya arbetsår börjar, och kungen öppnar riksmötet på talmannens begäran. Ceremonin kan ses som en hyllning till de värden som ligger till grund för vår demokrati, och högtidligheten överträffas egentligen bara av själva valdagen. Det finns mycket att vara glad och stolt över. Sverige hamnar nästan alltid i topp på listor över världens bästa länder att leva i, med avseende på till exempel frihet, jämlikhet, jämställdhet, tillit och hälsa.

Men morgondagen bjuder dessvärre inte bara på stolthet och glädje. Morgondagen är också en dag för sorg och vrede. Trots Sveriges rikedom, vår öppenhet och våra anspråk på humanitet skickar vi i morgon iväg ett 70-tal, i huvudsak unga, människor till krigets och terrorns Afghanistan.

Det är inte rättfärdigt. Sverige kan bättre.

Afghanistan är inte säkert. År 2018 var ett av de dödligaste för civila i Afghanistan sedan talibanregimens fall. Afghanistan har passerat Syrien och toppar nu Global Peace Index över världens farligaste länder med avseende på krig och terrorism. Utrikesdepartementet avråder sedan länge alla svenskar från att resa till Afghanistan.

I dagarna blev det känt att de informella fredssamtalen mellan USA och talibanerna avbrutits. Internationella bedömare är eniga om att talibanerna nu kommer att svara med att trappa upp våldshandlingarna i Afghanistan ytterligare, i syfte att stoppa presidentvalet den 28 september.

Det bästa sättet för Sverige att hedra demokratins värderingar blir därför:
Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Utfärda en amnesti för de ensamkommande unga som vistats i Sverige i över ett år!

4 kommentarer:

Anonym sa...

"1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse." Migrationsforskaren Joakim Ruist påstår i sin bok Global migration att huvudanledningen till framväxten av populistiska partier är att de styrande politikerna ignorerat folkflertalets vilja när det gäller migrationspolitiken. Att det också är fallet i Sverige visar bl a SOM-institutets opinionsmätningar. Men Ulf kommer fram till den besynnerliga slutsatsen att det bästa sättet att hedra demokratins värderingar är att åter gå emot folkflertalet genom att ge asylsökande utan skyddsbehov asyl! Förra gången lyckades Ulf och likasinnade genomdriva gymnasielagen. Jag tyckte att det var uppenbart att detta bara var ett taktiskt steg på vägen mot att kräva allmän amnesti, men jag betraktar det som uteslutet att han lyckas igen. Enda möjligheten är att migrationsverket fattar ett nytt beslut om att det inte finns "säkra" områden i Afghanistan och att utvisningsbeslut därför inte verkställs.
Ruist bok Global migration räknar jag som ett standardverk om migration tillsammans med bl a Paul Colliers Exodus. Ruists syfte med boken är att få en migrationsdebatt som mer grundas på kunskap om fakta än vad som är fallet hittills. Han lär få svårt att lyckas.
Ett exempel från boken. Våren 2015 sökte 5-8% av alla asylsökande till EU asyl i Sverige. Hösten 2015 ökade andelen till 20%. Ruist konstaterar att lagen inte ändrats. Men Löfven höll sitt "mitt Europa bygger inga murar-tal i början av september och Dagens Nyheter drev "kändisuppropet" som undertecknades av 100 kändisar med samma budskap. Bland undertecknarna fanns förutom Löfven bl a Ingvar Carlsson, Kinberg Batra, Göran Persoon och Marcus Wallenberg. Ruist konstaterar att denna signalpolitik var den största orsaken till att Sverige under hösten fick 10 gånger så många asylsökande som motsvarar vår andel av befolkningen. /Löfven har senare sagt att "vi" var naiva och åtminstone Kinberg Batra och Göran Persson har senare ändrat uppfattning.) (För sk ensamkommande var vår andel som bekant 40%.)
Klas Bengtsson

Gunnar Sandell sa...

Du har alldeles rätt. Detta är en skam för Sverige.
Alla borde ställa sig upp och protestera.

Catarina Röjder sa...

Tack Ulf!
Det är solklart att det INTE är folkets vilja att skicka människor i döden, och att påstå att dessa männiksor saknar skyddsbehov är en stor, stor lögn. De har inte fått någon rättssäker utredning, det finns tusentals fall där det är helt uppenbart att man struntat i att göra någon utredning värd namnet över huvud taget.Det är skandal, varken mer eller mindre. En större utredning av hur det gått till MÅSTE GÖRAS!
Det är obegripligt att inte tidningarna skriver om detta mer än de gör.
Vi är många, många tusen som efterlyser rättvisa, rättssäkra utredningar, och de stora mängder rättsvidriga som gjorts bör verkligen göras om.

Anonym sa...

Sverige är ett fint land på många sätt! Kanske är det fel av mig, som fick chansen till en nystart och trygghet en gång i tiden, att klaga. Men jag tänker göra det ändå! Sverige är långt ifrån ett jämlikt land. Ojämlikheten märks i utstirrande blickarna man får i bygden, när man lämnar sin son till skolan, kommentarer man har fått genom åren, alla besked om "tack för din ansökan men tyvärr" fast man är utbildad i Sverige med rätt utbildning men jobben går till Svensson, Andersson tills alla i din universitets klass fått jobb och du sitter och väntar tills du förlorar hopp och börjar fundera på att byta namn, sälja din oönskade identitet och ifrågasätter din duglighet som människa. Det märks av åsikterna i sociala medier, åsikterna som är pusselbitarna av en bitter större verklighet. Verkligheten är dessvärre att få bryr sig om dessa papperslösa människors öde. Även om det finns fina människor som tar hand om ensamkommande och till och med släpper in de i sitt hus, respekt till er och du som värnar om humanistiska värderingar! Dessvärre är de inte tillräcklig många! Slutligen, jag är så trött på att ses skyldig tills jag visat motsatsen! Så släpp fasaden Sverige är långt ifrån jämlikt! Det går inte att uppnå jämlikhet tills man har rivit den falska fasaden. Frågan är hur mycket trygghet fick jag? Hur mycket av den "tryggheten" kan jag omvandla till tacksamhet inför grannen, läraren, samhället som jag verkar vara i skuld inför? Och hur länge måste jag betala av skulden? Mvh klagande invandrade en höstdag!