2019-09-11

M vill att kvinnomisshandel bestraffas mildare än våld mot gängmedlemmar?

Moderaterna vill - på fullt allvar, om jag förstått det rätt - att en man som misshandlar sin hustru ska få ett hälften så långt straff som en gängkriminell person som misshandlar en annan gängkriminell person. Jag har svårt att på annat sätt tolka moderaternas förslag, som nyligen presenterades, om åtgärder för att bekämpa gängvåldet. Den fjärde punkten i programmet formuleras ju så här: "Dubbla straff för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet."

Förslagets konsekvens blir i så fall att den som till exempel döms för kvinnomisshandel får ett mycket mildare straff än den person som döms för motsvarande misshandel inom ramen för gängkriminalitet. Jag kan inte se det rättfärdiga i en sådan skiktad straffsats, och åtminstone i min värld bryter förslaget, om det blev verklighet (vilket jag inte tror), mot det allmänna rättsmedvetandet.

Jag har inte hört eller sett något moderat representant reflektera kring förslagets absurda konsekvenser. Jag har heller inte hört eller sett någon journalist ställa kritiska frågor till någon moderat talesperson om dessa konsekvenser.

För mig blir förslaget en gestaltning av vad som händer när signalpolitik och symbolpolitik sätts före sakpolitik. Det är uppenbart att Moderaterna nu vill profilera sig ytterligare i kampen mot gängkriminaliteten, och då lanseras braskande förslag utan någon konsekvensanalys. Det är djupt olyckligt, inte minst mot bakgrund av det stora samhällsproblem som gängvåldet och skjutningarna de facto utgör.

Eller har jag missuppfattat Moderaternas förslag? I så fall får någon klok läsare gärna sprida ljus i saken. :-)

3 kommentarer:

gruelse sa...

Touché!

Beträffande straffsatserna vid de gängrelaterade brotten gör du en konsekvensanalys och du pratar i termer av signalpolitik. Bra!

Är det då för mycket begärt att du analyserar på liknande sätt vad en allmän amnesti för de afghanska asylanterna får för konsekvenser?

Är det också för mycket begärt om någon i den av Mikael Damberg sammankallade grupp, som representeras av 7 av 8 riksdagspartier, analyserar demografin hos de kriminella gängen, vars härjningar mer och mer närmar sig det svenska civilsamhället? Det börjar brännas!

Anonym sa...

Låt mig göra en mer relevant jämförelse om "försvårande omständigheter". Hedersrelaterat våld. -Jag tycker att det finns anledning att överväga en straffskärpningsgrund när brott begås med hedersmotiv. Ibland leder det till misshandel, ibland till olaga frihetsberövande och i värsta fall mord och dråp. Domstolen ska se strängare på om de brotten begåtts med hedersmotiv, säger Johansson till TT. Det var 2016. 2019 skriver Johan Forsell en debattartikel i Expressen där han påstår att en ny lag i bästa fall är på plats 2022. Jag är inte förvånad. Också när det gäller lagstiftningen mot terrorism släpar Sverige 5-6 år efter våra grannar Norge och Danmark vilket gör att vi t ex inte kan döma för "bara" deltagande i IS. (Inte konstigt att S har lågt förtroende när det gäller brottsbekämpning.) Eftersom S åtminstone i ord anser att allt annat lika ska ett brott med bakgrund i hedersvåld dömas hårdare än ett liknande brott utan denna bakgrund. Naturligtvis kan moderaternas straffskala diskuteras, men principen att bakgrunden till brotten kan påverka straffet tycks de flesta vara överens om.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Om straffskalan är för låg för gängrelaterad misshandel går det väl bra att höja straffskalan för all misshandel. Sen blir det upp till domstolen att fastställa straffet. Så fungerar det ju tex vad gäller våldtäckt. Det brottet bestraffas med allt från några timmars samtal med en socialtant till flera års fängelse. Detta trots att för kvinnan så är brottsupplevelsen och behovet av upprättelse samma. Och trots signalvärdet i socialtantsdomen.

Homo Economicus