2015-06-17

Vad betyder den palestinska regeringens avgång?

I dag avgick den palestinska samlingsregering som tillsattes förra året, med uppdraget att genomföra val i hela Palestina. Regeringen bestod av teknokrater, inte politiker, och den accepterades av både Fatah och Hamas.

Samlingsregeringen har inte haft någon egen maktbas. Makten har i stället legat hos Hamas - som kontrollerar Gaza - och hos Fatah och den palestinska myndigheten som kontrollerar Västbanken. Den yttersta makten ligger naturligtvis hos Israel som ockuperar Västbanken och utövar en blockad mot Gaza.

Samlingsregeringen tillsattes förra våren som ett led i försoningsprocessen mellan Hamas och Fatah. Men försoningsprocessen tog aldrig fart, och därför har samlingsregeringen inte heller kunnat fullgöra sitt uppdrag. Om det skulle utlysas val i Palestina kan varken Hamas eller Fatah vara säkra på att vinna. De vet vad de har, men inte vad de får - därför har ingendera av dem några säkra vinster att göra på ett val inom den närmsta framtiden.

Regeringschefen Rami Hamdallah har redan fått i uppdrag av president Mahmoud Abbas att bilda en ny regering. Det är möjligt att denna nya regering kommer att bestå av politiker i stället för teknokrater, och därmed också ha ett större manöverutrymme. Men det beror på om Hamas verkligen är intresserat av att ingå i en sådan ny regering. Det är en officiell hemlighet att Hamas och Israel för samtal om en långvarig vapenvila. En sådan uppgörelse skulle stärka Israels säkerhet samtidigt som Hamas i praktiken skulle garanteras kontrollen över Gaza under många år framåt. Gaza skulle kanske också få tillstånd att öppna en flygplats och blockaden lättas upp ordentligt.

Fatah fruktar en sådan utveckling, eftersom den skulle göra en tvåstatslösning än svårare att uppnå. Palestina skulle riskera att delas i två delar, med Gaza som ett slags Hamasland och med Västbanken under fortsatt ockupation.

Över huvud taget framstår EU:s isoleringspolitik mot Hamas som allt mer kontraproduktiv. Det blir absurt när EU:s diplomater inte får samtala med Hamas-representanter, samtidigt som representanter för Israel samtalar med Hamas. EU avsäger sig i praktiken möjligheterna att påverka processen. Förlorare blir den tvåstatslösning som EU och i princip resten av världen säger sig stödja. Sverige bör stödja försoningsprocessen mellan Hamas och Fatah, och det stödet inbegriper samtal med Hamas.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Palestinas anseende i EU skulle stärkas om Hamas och Fatah kunde enas om att låta det palestinska folket i ett allmänt val får avgöra vilket parti som ske styra Palestina.

Sverige med sin nya progressiva utrikespolitik och sitt mycket goda anseende i Palestina borde försöka övertala ledningen för Hamas och Fatah att gå den vägen. Utifrån en sådan stärkt position förbättras också Palestinas förhandlingsläge gentemot Israel.

Jack London

Anonym sa...

Lägg gärna energin på sverige. Åk ut och bo några år i våra no go zoner. Har varit sosse hela mitt liv men tålamodet är snart slut.

Dessa mina minsta bröder sa...

En bra analys Ulf

Anonym sa...


Tror inte denna fråga kan lösas genom samråd med terrororganisationer som Hamas. Det är väl ändå rätt tydligt att det är en riktig beskrivning av Hamas. Bl a berättar Amnesty International i en rätt färska rapport om ett 30-tal fall där Hamas genomdrev summariska och utomparlamentariska avrättningar av misstänkta kollaboratörer och sedan länge fängslade personer. Många av de dödade torterades innan de dödades, med metoder som inte står IS efter.
Detta Hamas som ända tills nu varit en del av det palestinska styre som den rödgröna regeringen har erkänt. Amnesty har inte kunnat hitta uppgifter om att en enda utredning har inletts om dessa av Hamas genomförda utomparlamentariska avrättningar.
Så, att EU vill isolera Hamas känns inte särskilt märkligt.
/Staffan Wadström