2015-06-06

Ett öppet framtidsparti som vill beslagta mobiltelefoner?

I Ekots lördagsintervju i dag föreslog Stefan Löfven att skolor skall kunna omhänderta elevernas mobiltelefoner i förebyggande syfte. Folkpartiledaren Jan Björklund klappar händerna och säger glatt att det är hans eget förslag som nu genomförs. Själv blir jag bara trött. Är det någon som på allvar tror att de ordningsproblem som finns i svensk skola bäst hanteras genom att i förväg beslagta elevernas mobiltelefoner? Varför inte passa på att beslagta papper och pennor också, så att eleverna inte frestas att skicka lappar till varandra?

Den relevanta frågan är inte om huruvida elever får ha sina mobiler med i klassrummet. Den relevanta frågan är i stället hur mobiltelefoner och digital teknologi bäst används i klassrumssituationer. Samt hur skolan bäst hanterar de ojämlikheter som finns i elevernas innehav av avancerade mobiltelefoner.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skräder inte orden i sin kritik av Löfvens utspel. Till TT säger hon: Det skapar en enorm frustration hos lärarkåren när våra ledande politiker väljer att gå in i den här typen av ickefrågor. Hon betonar att den lagstiftning som redan finns är tillräcklig, och att hon ser hellre att statsministern engagerar sig i frågor om mindre elevgrupper och mer resurser till extra stöd. Johanna Jaara Åstrand tillägger: Dessutom möter jag väldigt många lärare och elever som har en enorm nytta av mobiltelefoner och använder dem som pedagogiskt verktyg.

Tidigare i veckan har Stefan Löfven hävdar att svenska elever måste anstränga sig hårdare och att skolan ska gå "före Netflix", "utan ursäkter, från lågstadiet till gymnasiet". Tar man dessa uttalanden tillsammans är det nära till slutsatsen att Stefan Löfven flirtar med auktoritära stämningar i samhället. Det är inte fel att betona medborgerliga värden som plikt och ansvar. Men om man vill vara ett modernt och öppet framtidsparti är det fel att se företeelser som mobiltelefoner och Netflix som en del av problembilden.

Utmaningen består i att hitta vägar att bäst utnyttja den moderna teknologin till elevers växande och mognad. Inte att måla upp den moderna teknologin som ett hinder som skapar ordningsproblem.

Jag kommenterar Stefan Löfvens uttalande, för TT.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Det enda riktiga frsmtidsparti är Piratpartiet
T.

Anonym sa...

Typiskt, fokusera på en liten detalj och tro att det är lösningen, och hänvisa till någon studie vid London school of economics. Vad har vi för statsminister?
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Ser mer mobiltfn-uttalandet som ett uttryck för behovet av ordning och reda.
Komma i tid, vara tyst, full uppmärksamhet mot lärare och uppgiften, inga mössor påtagna, gjort läxorna osv.

Även i detta fall delar jag Löfvens uppfattning.

//@Portvakten

Anonym sa...

@Portvakten

"Komma i tid, vara tyst, full uppmärksamhet mot lärare och uppgiften, inga mössor påtagna, gjort läxorna osv."

Är det sådana medborgare du anser att skolan ska fostra? Medborgare som lydsamt och i tystnad följer chefen/lärarens order? Följa en klädkod vars existens varken jag eller mina elever kan legitimera?

Jag tycker att det låter som ett perfekt sätt att skapa passiviserade individer som inte ifrågasätter varken maktmissbruk eller andra orättvisor. Det vore i mitt tycke mycket bättre med elever som lär sig diskutera, resonera och har faktiska möjligheter att påverka sin arbetsplats.

Den utbildningspolitiska diskussionen är sorgligt eftersatt då diskussionen i stället för att handla om hur vi skapar ett utbildningssystem som tar hänsyn till 2000-talets och informationssamhällets behov, snarare handlar om kepsar och hur långt ner i åldrarna betyg ska sättas.

Då jag inte ser att något parti faktiskt pratar om dom här frågorna riskerar den utbildningspolitiska diskussionen att inte leda till någonting konstruktivt, utan bara fortsätta vara pajkastning där de båda blocken låtsas vara oense om skolan trots att de uppenbarligen tycker likadant. Att folkpartiets partiledare jublar över ett S-förslag känns i min mening inte särskilt betryggande.

/Erik

Anonym sa...

Om elevunderlaget är tillräckligt stort, så tycker jag att man skall låta föräldrarna välja om deras barn skall gå i mobiltelefonfria klasser. Med mobiltelefonfria menar jag att telefonerna är avstängda under lektionstid. Sedan kan man ju studera resultatet. Faran är väl då att om de mobiltelefonfria klasserna visar sig framgångsrika, så kommer det propåer från Bjereld om att kvotera in mobiltelefoner i de mobiltelefonfria klasserna.

Jag håller för övrigt helt med Anonym 7:53 em - det är helt enkelt en fråga om övning i ordning och reda.

NJ Roland Johansson sa...

Bjerelds analogi med "pennor och papper" är mer än litet falsk. Pennor och papper kan inte användas för kontakt med världen utanför klassrummet medan undervisning pågår.
Den här typen av raljanta men falska argument trodde jag nog att UB skulle hålla sig för god för.

Om nu mobiltelefoner är så bra i undervisningen, så kan man ju faktiskt ha den omvända regeln att telefonen får användas när undervisningen så kräver. Men att de annars lämnas utanför klassrummet, alternativt måste vara avslagna om de tas med in i klassrummet, som huvudregel.

Rätt märkligt med svensk vänster, mer slappliberal än liberalerna när det kommer till utbildning. Trots att det alltid är de resurssvaga hemmen som är förlorarna på sån politik.

Anonym sa...

Erik
Dessutom när det är 'störigt' i klassrummet blir det ännu svårare för studiesvaga elever - varvid man kommer in i en spiral.
Ja, disciplin måste gälla i skolan. Inte som i Stig Järrels Caligula. Inte heller som Sokrates' quo vadis. Kanske mer som - jag tror - Du själv förespråkar. Kanske som vanlig hyfs 😀

Anonym sa...

Målet för skolan skall vara att skapa kunskap hos eleverna, fr.a i matematik, svenska och engelsks. Alla företeelser som motverkar den inlärningen skall väck. Punkt.
Dit hör mobiler, sena ankomster, stök i klassrummen, dataspel på lektionstid m.m.
Lätt i teorin men svårt i praktiken inte minst p.g.a. vänsterflummandd pedagoger, lärare och opinionsbildare.

Anonym sa...

En av Sveriges bästa skolor är engelska skolan (nationella proven). Och de har en högre andel utlänska elever än "vanliga" skolor. De samlar in mobiltelefoner på morgonen och eleven återfår dem vid hemgång. Men detta är säkert bara en av hundratals detaljer som gör om en skola blir bra eller dålig.

Titta på finska skolan som fortfarande ligger någorlunda i topp (pisa). Hur gör de där? Jag vet inte själv.

Anonym sa...

Hälften av lärande- och undervisningstiden försvinner i dåligt elevuppträdande - eller är det 60 %? Eller bara 40? Hälften av den tiden kan skyllas på mobiltelefonerna. Datorerna används mera till flykt från lärandet än till lärande. Kolla Internettrafiken på vilken kommun som helst som loggar internetanvändningen. Nyttiga sidor, som Wikipedia och NE, står för mindre än en tiondel.

Visst, tillåt mobilerna i klassrummet, men då får huvudmannen halvera elevantalet i varje klass. Halvera. Dubblera antalet lärare och klassrum.

Lars Johansson

Anonym sa...

Det är klart elever skall ha mobiltelefon i skolan. Vi lever inte på stenåldern.

Min 7-åring lägger ut lärarn på instagram direkt om hon varit otrevlig eller ger läxor. En gång var maten dålig och vips ett snapshot på mat-tanden så vi vuxna får veta vem som lagar mat (värmer) så dåligt. Sedan är det bra att kunna umgås med sina barn via facetime på dagarna, när skulle man annars hinna träffas?

Men det är lite orättvist att vissa kan ha iphone 8 medan min lille snälle gosse bara har iphone 7. Så ett mobiltelefonbidrag skulle vara på plats, för att få en bra skola.

Anonym sa...

Det är väl ett populistiskt försök att sno väljare från FP, de har ju gjort en grej av att "satsa på skolan" genom att förbjuda saker som är populära bland barn: kepsar och mössor t.ex.. Det var ganska smart, för det kostar ju inte skattepengar, barn får inte rösta och 'ordning och reda' är svårt att argumentera emot. Det är dessutom alltid enkelt att lägga skulden på de som inte kan försvara sig, går det inte så bra med skolan så är det helt säkert för att dagens barn är lata och själviska, inte p.g.a. lärarnas pedagogik eller något systemfel.

Eleverna lär inte ha glädje av mobiler/surfplattor/datorer i skolan ändå för lärarna vet helt säkert inte hur de kan utnyttja modern informationsteknologi i undervisningen, så det här blir ändå en ickefråga på många sätt.

Om tio-tjugo år kanske politikerna kan göra en stor grej av att satsa på IT i skolan igen, då kan de framstå som handlingskraftiga en gång till!

Men det blir jobbigt för föräldrarna som inte kan få tag på barnen så enkelt.

Jens sa...

Vad sägs om att höja abstraktionsbivån lite och istället ställa oss frågan vad vi vill att den svenska skolan ska lära ut? Folk hänger upp sig på PISA-tester hit eller läromedel dit utan att ställa sig frågan vad resultatet av 10 år av obligatorisk grundskola ska ge.

Mobiler och datorer kan vara fantastiska pedagogogiska verktyg, men snacka om en debatt utan kontext...

En sak är säker; mobiler och datorer kräver inte fokus under en längre tid och gör det lätt att snabbt kolla Facebook eller Aftonbladet. Vill man generellt öva elever att fokusera under längre tid så är tekniska hjälpmedel alltid det bästa. Men fokus kanske inte är något skolan ska utbilda för? Det tycker dock jag.