2013-11-18

Ras och rasism i svensk och amerikansk politik

Sedan en tid pågår en debatt om huruvida medier bör etikettera Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti. Debatten inrymmer egentligen tre olika frågeställningar. Dessa tre hålls ofta inte isär, vilket bidrar till förvirring och till att dölja de skiljelinjer som finns i debatten. För det första: Vad menar vi med "rasism"? För det andra: Givet vad vi menar med rasism, är det rimligt att karaktärisera Sverigedemokraterna som ett "rasistiskt parti"? För det tredje: Givet svaren på dessa båda frågor, bör medierna lägga till "epitetet rasistiskt" när man talar om Sverigedemokraterna? Mycket av oenigheten kring svaret på fråga tre bottnar i att man egentligen är oeniga kring, eller åtminstone osäkra på, svaret på fråga ett.

Traditionellt betyder rasism att man indelar människosläktet i olika raser och påstår att det finns ett samband mellan rastillhörighet och "nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär". Raserna kan sorteras in i en hierarki beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen (Nationalencyklopedin). I dag är det ytterst få människor eller partier som ansluter sig till en sådan rasistisk uppfattning. I stället talas det om en "kulturell rasism", där biologiskt förvärvade egenskaper ersatts av kulturellt förvärvade egenskaper. Begreppet "rasism" har därigenom breddats och tenderar att bli gränslöst. Begreppsutvecklingen släpar efter, och vi har ännu inget riktigt bra ord/begrepp att sätta i dess ställe.

I vardagligt tal kan rasism ses som ett förminskande eller en antipati enbart på grund av påstådd rastillhörighet (se Demker s 157 ff). När det gäller just Sverigedemokraterna föredrar jag beteckningen "främlingsfientligt parti", grundat på partiets fientlighet till och avståndstagande från "främlingar" och det främmande. Mina skäl har jag tidigare utvecklat här.

Statsvetaren Anders Sundell har på Politiologerna visat hur mediernas användande av epitetet "rasistiskt" om Sverigedemokraterna minskat kraftigt över tid. Huruvida förändringen skett spontant eller är en följd av medvetna redaktionella beslut skulle vara intressant att få veta. För att public service-företagen Sveriges Television och Sveriges Radio skulle kunna börja använda epitetet "rasistiskt parti" om Sverigedemokraterna krävs i praktiken att det råder stor enighet om huruvida partiet verkligen är rasistiskt. En sådan enighet föreligger ej.
*

I amerikansk politik är ras ständigt närvarande - ibland explicit och ibland som elefanten i rummet. En studie har visat att Barack Obama i presidentvalet 2008 fick sämre resultat än förväntat i områden som hade den högsta frekvensen rasist-orienterade sökningar på Google. Ju fler rasist-orienterade sökningar, desto mindre stöd för Obama givet vad som annars var förväntat. Angående huruvida Obama bemöts annorlunda för att han är svart fick Oprah Winfrey stor uppmärksamhet för ett uttalande till BBC i förra veckan: There is a level of disrespect for the office that occurs. And that occurs, in some cases, and maye even many cases, because he's African-American.

Högsta Domstolen i USA prövar just nu ett ärende där Justitiedepartementet anklagar delstaten Texas för "intentional racial discrimination" genom att utforma sin vallag på ett sådant sätt att färre svarta och hispanics kommer att rösta. Liknande anklagelser har riktats mot bland annat Wisconsin och North Carolina.

Och i det nyligen genomföra borgmästarvalet i New York fick Bill de Blasio 96 procent av de svarta väljarnas röster, mot drygt 50 procent av de vita väljarnas röster.
*

Det skulle vara intressant med en jämförande studie över hur "ras" diskuteras i USA och i Sverige, och vilka betydelser som läggs i ordet. I USA skriver man till exempel alltid race utan citationstecken. I Sverige tror jag vi tenderar att sätta citationstecken kring "ras" för att markera att vi egentligen inte tycker att indelningen av människor i raser är berättigad eller att "raser" inte finns. Tipsa gärna om ni känner till något intressant skrivet på området.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tänkte osökt på hur konstig debatten ibland blir.2002 gav Mona Sahlin en intervju i turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk, där hon uttalade sig om svensk kultur.

Den tidigare chefekonomen vid Nordea, Nils Lundgren, gjorde en lika lätt som genial omarbetning av Mona Sahlins uttalande på sin facebook sida. Han ersatte i stort sett bara ordet "svenskar" med "invandrare", och la sedan fiktivt orden i Jimmie Åkessons mun. Då plötsligt slogs man av hur främlingsfientligt uttalandet egentligen var. Ok om svenskar mao, men inte om invandrare.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Fast har Sverigedemokraterna övergett den biologiska rasismen? Jag följer den högerextrema debatten och svarar blankt nej på den frågan.

Ett ofta återkommande argument på Avpixlat och liknande antimusimska miljöer är att muslimer generellt skulle förespråka kusingifte och vara inavlade. Därmed skulle alla muslimer även vara genetiskt "defekta" på något sätt. Hemsidan Exponerat skrev om detta så sent som den 20 september.

Den sverigedemokratiska miljön spekulerar hej vilt i huruvida muslimer skulle utgöra någon slags underlägsen ras. Om dessa tankegångar inte har försvunnit från gräsrötterna finns det väl föga anledning att tro att det låter annorlunda mellan skål och vägg hos toppen?

Anonym sa...

Ibland låser jag dörren då jag går hemifrån. Jag tycker det är bra att Sverige skyddas av gränser. Undrar om jag börjar bli lite främlingsfientlig? Förresten, "Bruna Bönor". Är det SD-kvinnorna?

Anonym sa...

Tror man att genom att kalla Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti kommer att avvärja väljare? Är dess väljare rasister?
De flesta svarta i USA är demokrater och röstade på Obama. Även de som aldrig hade röstat kom till urnorna för hans skull. Rasister? Så ock för de Blasio. Han är inte svart men demokrat och dessutom gift med en svart fru. Rasister?
Det finns vita rasister som aldrig skulle rösta för en svart president men många fler som blev entusiastiska att välja USAs första svarta president. När blir det en svart ledare i Europa kan man fråga sig.
Många svarta i USA vill inte bli kallade "African American" men "American" rätt och slätt.
USA är på väg att få ordning på sina vallagar med motstånd från vänsterfolk. Har man inte skrivit upp sig i tid, dyker upp i fel vallokal eller utan identitets-
kort blir man avvisad. Rasistiskt?

Anonym sa...

Anonym 10:47

Muslimer förespråkar inte kusingifte lika lite som kristna. Folk som lever i samhällen bestående av stammar har en tendens att gifta sig med kusiner och därav oönskade resultat. Tyvärr lever denna sed kvar i vissa länder som nu har fått upp ögonen för genetisk testning innan giftermål.

Anonym sa...

@Anonym 3:24

Självklart inte, men subtilitet är väl nu inte vad vare sig SD eller Avpixlat är kända för? Kusingifte i en tradition där "släkten" kan vara de femhundra närmaste är heller inte samma sak som incest. Frågan är ju varför vi har en så fördummande debatt om just muslimer?

Jag vill nämligen inte prata om "muslimers" familjer (som om det skulle gå att säga hur 1,5 miljarder människor lever). Jag vill prata om det faktum att rasistiska myter från Milosevic-regimen blomstrar i Sverige. Om SD och liknande fascistpartier fick styra i Europa skulle Utöya och Srebrenica verka harmlösa. Det är jag säker på.

Många i Sverige verkar tycka att rasism mot muslimer är "religionskritik" och inte rasism. Då glömmer man dock att rasism mot svarta inte har någon mer biologisk grund än svepande, hatiska generaliseringar mot muslimer. Den som påstår något annat är, per definition, rasist. Och ja, det inkluderar dig Ulf Bjereld. Här tycker jag att statsvetare som Bjereld och Johansson Heinö har ett ansvar att ta.

Sverigedemokraterna är inte "främlingsfientliga" och skeptska till andra kulturer. Ryssar har, i genomsnitt, helt andra värderingar än svenskar. Ändå är de välkomna till Sverige och Sverigedemokraterna FÖR ATT DE ÄR VITA. Vita människors sexism, homofobi och rasism HYLLAR Sverigedemokraterna. Då är det plötsligt icke-PK och "national-konservativa värderingar".

I Serbien etablerades på några år sanningen att muslimer (både ateister och troende) var en egen, speciell inavlad "ras". Detta KAN hända igen och KOMMER antagligen hända i t ex Danmark och Norge.

Anonym sa...

Anonym 12:01

Vem har talat om incest (blodskam)? Men om en grupp har upprepade kusingiften så blir det inavel med dess konsekvenser. Dessa är förbjudna i över hälften av Amerikas stater. Enligt islamisk lag är de tillåtna och
förkommer många gånger mer än i västvärlden. Kanske det svarar på din andra fråga.
Nio extrema höger partier, inklusive SD, har gått ihop till nästa val, vilket verkar olycksbådande. Det danska partiet lär inte gå med då de anser FN(Front National) vara alltför antisemtiskt!
Sen har vi de som tycker att religionskritik är rasism och vill ha en lag som förbjuder det, vilket inte håller. Ang vita så räknas också araberna dit. Vad som händer i Norge och Danmark kan också hända i Sverige och övriga Europa.

Anonym sa...

Märkligt att man i kommentarer kan sitta och hitta på vad SD tycker och tänker? Om någon kommenterar en syndikalistsida eller en Mp sida och uppmuntrar till våld! är då alla vänstersynpatisörer och miljöpartister våldsbenägna galningar??
Samma individer som inte vill vi ska generalisera älskar själva att generalisera.

Anonym sa...

Raser existerar inte bland oss människor, vilket forskning kunnat fastslå ända sedan 50-talet. Rastänket är en social konstruktion.

Många tror att ras har och göra med hudfärg. Men på vilket sätt är det logiskt att anta att endast hudfärger kan delas in i raser? Raser är ju något som skapas utav att man delar in människor i olika grupper som påstås ha biologiska skillnader, där vissa är bättre och vissa sämre. Vad är det som säger att detta tänkesätt bara fungerar när man utgår från olika hudfärger? Man skulle väl lika enkelt kunna dela in kristna, muslimer och judar i olika grupper och rangordna dessa?