2013-04-02

S inför kongressen - vinna nästa val eller framtiden? Uppdaterat 5 april: Se längst ned.

I dag skriver jag på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt om Socialdemokraternas svårigheter att kombinera den kortsiktiga jakten på valseger 2014 med den långsiktiga nödvändigheten att förnya och modernisera partiet. Frågan aktualiseras i samband med att Socialdemokraernas partikongress i Göteborg öppnas i morgon onsdag.

Ett utdrag ur artikeln återfinns nedan. Hela artikeln kan läsas här.

Socialdemokratins nedgång har inte orsakats av enskilda misstag. Nedgången är heller ingen partiledareffekt. Socialdemokratin är ett barn av industrisamhället och rörelsen fostrades i motsättningen mellan arbete och kapital – det vi i dag kallar för vänster och höger. I inget annat land i världen har vänster-högerdimensionen strukturerat det politiska livet lika starkt som i Sverige. Vänster-högerdimensionens styrka är den viktigaste förklaringen till att de svenska Socialdemokraterna inte utan fog ibland betraktas som världens mest framgångsrika parti, åtminstone om vi håller oss till den industrialiserade, demokratiska världen. Det är svårt att hitta något annat parti som suttit vid makten lika länge och vars politik präglat samhällsutvecklingen lika starkt som de svenska Socialdemokraterna.


Men industrisamhället är på väg att fasas ut och ersättas av det vi i brist på bättre kallar för kunskaps- eller informationssamhället.  Detta nya samhälle är betydligt mer individualiserat än vad industrisamhället var. Medborgarna är inte nödvändigtvis mer egoistiska eller högerorienterade än vad industrisamhällets medborgare var. Stödet för en stark offentlig sektor är oförändrat stort, motståndet mot vinstuttag i välfärdssektorn likaså. Medborgarna är solidariska individualister.  


Socialdemokraterna har misslyckats med att utveckla en modern politik och en organisationsform som överför arbetarrörelsens grundvärden om frihet, jämlikhet och solidaritet till dagens samhällskonflikter. Om Socialdemokraterna inte lyckas förstå det nya individualiserade samhälle som växer fram – med nya frågor och nya sociala urbana grupper i kreativa yrken – blir partiet ett forntidsparti i stället för ett framtidsparti.


Ibland hör jag i den interna debatten att om Socialdemokraterna bara kommer tillbaka i regeringsställning så kommer den nödvändiga förnyelseprocessen att kunna komma igång på allvar. Tillvaron i opposition skapar en sådan oro att förnyelse ses som ett riskprojekt.

Kanske är det så. Men jag ser också ett scenario där socialdemokratin möter sin återkomst i regeringsställning med liknöjdhet och självtillräcklighet. Den politik och organisationsform som ledde fram till valseger 2014 visade sig ju vara framgångsrik, varför då ändra? Socialdemokratins självbild blir att man är ett vanligt parti, ett parti som alla andra. Det är just en sådan domesticering av socialdemokratin som borgerligheten drömmer om.


Skall den svenska socialdemokratin åter bli världens mest framgångsrika parti och sätta lika skarpa avtryck i 2000-talets som 1900-talets samhälle måste ambitionen vara högre än så. Det vore värdefullt om den stundande partikongressen kunde sända en tydlig signal till partiledningen att förnyelsearbetet måste fortsätta. Annars riskerar en valseger 2014 att bli en phyrrhusseger.

Uppdaterat 5 april: Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet Östergötland, skrev en replik på min artikel. Min slutreplik återfinns här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

En mycket intressant och viktig artikel...
Delar av socialdemokratin förmår tydligen inte ändra sin grundsyn i en rad viktiga politiska frågor trots att verkligheten blivit mer komplex och att insikter förändrats. Resultatet blir att det inte går att föra en vettig idédebatt utan låsningar. Under tiden utvecklas världen - utan socialdemokratin vid rodret! Kan det vara så att en äkta socialdemokrat har sitt politiska liv som del av sin identitet (som ofta formades i en radikal tidsanda på 70-talet). Och som alla vet är identitet inget man ändrar i första taget, här krävs mycket mer än en bra debatt...

Anonym sa...

Det gamla beprövade privilegiesamhället vann utmärkt två val utan att ändra innehåll ett smack. Allt som behövdes var retorik ("modernt, valfrihet, 1000 spänn mer i plånboken, bidragssamhället", etc). Att ballongens innehåll bestod av instängd flatulens från 1800-talet, välkryddat med malthusianism, laissez-faire och tokförsvar av privategendom är det få som bryr sig om. Bara man får twittra, blogga och skriva om sina affekter på Facebook. Det uppenbara logiska lösningen är därför Nya Socialdemokraterna! Och vapnen blir verklig frihet, reell jämlikhet och äkta solidaritet i kollektivets tjänst. Vilka flosklerna sen blir som folk kan tjafsa om på sociala media kanske Per Schlingmann kan hjälpa till med?

Anonym sa...

"nya sociala urbana grupper i kreativa yrken" undrar hur stor denna grupp är och hur deras erfarenheter kan jämföras med stora grupper som av tradition eller egenintresse röstat på s-
Kanske är det journalister och opinionstyckare som som menas med kreativa yrken och att s skall ta mp roll som största parti bland dessa.
Vore det inte bättre att återföra en större del av politiken till politiken och därigenom till väljarna