2013-04-07

Valet av VU på S-kongressen - så får det bara inte gå till

Socialdemokraternas partikongress i Göteborg har på det stora hela varit en framgång för partiet och för Stefan Löfven som politisk ledare. Väl förankrade och skickligt utmejslade kompromisser i viktiga frågor har bidragit till att hålla partiet samman somtidigt som de angivit en riktning för den framtida politiken.

Men tyvärr är det ett inslag under kongressen som skämmer helheten. Jag syftar på det sätt på vilket kongressen hade att välja partiets kanske mäktigaste organ, det verkställande utskottet. 

Beslutet om verkställande utskottets sammansättning inramades av kaos, tidsbrist och avsaknad av öppen debatt. På grund av djup oenighet om utskottets sammansättning fick ombuden tillgång till valberedningens förslag först en kort stund innan det att omröstningen skulle äga rum. Flera av de centrala delarna i förslaget var omotiverade. Till exempel så föreslog valberedningen oväntat och utan motivering att partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson inte skulle ha en ordinarie plats i partiets verkställande utskott. Det är möjligt att det fanns goda skäl till att partiets ekonomisk-politiska talesperson inte skulle ha en ordinarie plats i partiets mäktigaste organ. Men dessa skäl synliggjordes i så fall inte för de ombud som hade att ta stälning till förslaget. 

Partiets utrikespolititiske talesperson Urban Ahlin föreslogs som suppleant till verkställande utskottet. Det förslaget var också oväntat, eftersom Urban Ahlin för några dagar sedan offentligt och mycket tydligt sagt att han inte kandiderade på en plats. Inte heller här fick ombuden någon motivering till hur valberedningen resonerat. Inte ett enda ombud utnyttjade heller möjligheten att ställa en fråga till valberedningen om hur man resonerat. I stället antogs förslaget snabbt och enhälligt och följdes av långa, stående ovationer där såväl ombud som åhörare deltog. Mina associationer gick i en riktning dit en modern socialdemokrati definitivt inte hör hemma. 

Beslutet föregicks också av något så ovanligt - och olämpligt - som en oförberedd stadgeändring. För att få ihop förslaget tvingades valberedningen utöka det stadgereglerade antalet suppleanter från sju till åtta ledamöter. För mig är partiets stadga inget man hantera häpp häpp och ändrar bara för att få igenom sina förslag. En stadgeändring kräver omsorg och eftertanke, eftersom stadgan reglerar partiets långsiktiga arbete. Hur blir det nu på nästa kongress - skall stadgan ändras igen beroende på hur många kandidater valberedningen lyckats kompromissa in i sitt förslag? Jag jämför gärna en organsiations stadga med ett lands grundlag. Vi genomför inga oförberedda förändringar av grundlagen bara för att i hast baxa igenom enskilda politiska beslut. 

Trixandet med stadgan och kaoset inför beslutsprocessen var som honung i Alliansens mun. Hur skall socialdemokratin med trovärdighet kunna göra anspråk på att styra landet när valet av partiets egna viktigaste organ missköts på ett sådant här sätt.

Jag vill vara noga med att de personer som valdes säkert är lämpliga för sitt uppdrag. Jag skuldbelägger heller inte valberedningens ordförande för det kaos som uppstod. Berit Högman blev ett offer för de partistrukturer som dessvärre fortfarande präglar delar av partiarbetet. En av bovarna i dramat är kravet på geografisk representativitet och partidistriktens inbördes kamp om makt och inflytande. Berit Högman har varit tydlig med att hon försökt tona ned de geografiska representationsprinciperna, vilket är nödvändigt för ett parti som vill framstå som framtidsorienterat i vår digitaliserade värld. Tyvärr lyckades hon inte denna gången.

Jag förutsätter att partisekreterare Carin Jämtin påbörjar ett arbete för att undersöka vad som gick fel och hur partiet skall göra för att det inte skall hända igen. Det minsta vi kan begära inför nästa kongress är ett förslag som finns ombuden tillhanda två veckor före kongressen och en öppen diskussion om förslagets innehåll. Det vi nu upplevde var ingen demokratisk process värdig ett parti som gör anspråk på att ta över regeringsmakten.

Jag framför min kritik av partiets tillvägagångssätt vid val till VU för Sveriget Television (SVT) här.

11 kommentarer:

Åke Svensson sa...

Väl formulerat och jag kan bara instämma i din kritik. Mycket av problemet ligger i den geografiska representationen som bevakas minutiöst. Tänk om ex etniskt tillhörighet bevakades på samma sätt....
Åke S

Anonym sa...

JL

Socialdemokratin har blivit en organisation som slåss för sin egen överlevnad... Bättre villkor för partipampar och politiska tjänstemän...

Det var länge sedan man slogs för vanligt folk... Därmed inte sagt att alliansen är bättre, dom slåss för sina riskkapitalister. Verkligheten blir allt bistrare, arbetslösheten stiger liksom utanförskap och sociala problem...

Enligt våra stora ledare har vi snart arbetskraftsbrist, 40-talisterna har redan gått i pension.

Arbetslösheten kommer fortsätta uppåt och massinvandring av analfabeter från Somalia löser inga problem. Det skapar bara nya... Mångkulturen är ingen lösning det är ett allt större problem...

Till slut har vi ingen välfärd kvar, vilket är moderaternas mål... Assar Lindbeck uttalade sig nyligen om att vi inte har råd med invandringen... Detta tystas givetvis ned...

Sveriges dåvarande socialdemokratiske statsminister, Tage Erlander, sade 1965 i ett riksdagstal i samband med rasupplopp och bränder i USA:

Citat:
"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

Nu har vi rasupploppen och bränderna i Sverige fast detta döljs effektivt av våra medier. Hyckleri, dubbelmoral, halvsanningar och politisk korrekthet har tagit över...

Valet 2014 blir spännande. Dags för den 3 valförlusten i rad för S. Förhoppningsvis kommer moderaterna också tappa rejält...

Johan sa...

Man måste fråga sig "Varför?"

Inte bara svara att det krävdes geografisk representativitet, utan fråga sig vad det kravet representerar.

Johan sa...

Vad förklarar dessa uppenbarligen oväntat starka krav om bibehållen geografisk representativitet?

Kjel-Erik Karlsson sa...

Nån jävla ordning får det väl vara i ett parti som kallar sig demokratiskt och dessutom socialistiskt och solidariskt.Men även här har matagit över maner från kapitalet!

V sa...

Du har en väldigt behaglig röst och dialekt!

Lars sa...

Det verkar som om din träffande kritik även borde gälla valet av partistyrelse. Vilken tragikomisk soppa man skapat genom det, får man hoppas, förhastade valet av en viss ersättare där...

Anonym sa...

Nu rullas Socialdemokraternas flirt med muslimsk antisemitism i syfte att vinna muslimska väljare upp; Omar Mustafa invald i VU, Ilmar Reepalu invald i valberedningen på 4 år och Malmöpolitikern Adrian Baka i kommunfullmäktige.
Alltmedan Socialdemokrater för tro och solidaritet står vid sidan och applåderar religiös mångfald inom Socialdemokratin.
Man vill bara spy.

Anonym sa...

Socialdemokrater för tro och solidaritet hör till dem som i det längsta försvarat invalet av Omar Mustafa i VU samtidigt som ordförande Peter Weiderud betecknat Egyptens muslimska brödraskap som en motsvarighet till ett kritdemokratiskt parti.
Nu är Socialdemokrater för tro och solidaritet hopplöst komprometterat.

Åsa sa...

Hej Ulf! Ser att du har kommenterat lite här och var på facebook om att familjestadgan inte alls var ett dokument skrivet av islamiska förbundet. Du som verkar ha bra koll, SNÄLLA kan inte du skriva om detta i ett blogginlägg så att vi andra kan sprida vidare? Är ju helt sjukt vad dålig källkritik media har. Deprimerande nog även SAP verkar det som...

Anonym sa...

Stefan Löhven hade behov av att tacka sin mentor Elvy Söderström med en fortsatt plats i VU. Samma Söderström som blivit en veritabel katastrof i sin roll som kommunalråd. En roll hon använt till att göra kommunen till en av landets mest skuldsatta.