2012-10-31

Sverigedemokraterna och svensk opinion

I dag skriver jag tillsammans med Marie Demker och Jonas Hinnfors på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om Sverigedemokraernas framryckning i opinionen under de senaste veckorna. Ett utdrag ur texten kan läsas nedan. Hela artikeln kan läsas här.

Sverigedemokraterna har under de senaste veckorna gjort en framryckning i opinionsmätningarna. Ekots sammanställning av olika mätningar under oktober ger partiet 7.7 procent. Tidigare har partiet några gånger varit nära 7 procent, men mest stått och stampat på ett opinionsstöd i närheten av valresultatet på 5.7 procent.


Sverigedemokraternas opinionsframgång har väckt starka känslor och debatt. Är uppgången en följd av att allt fler svenskar delar partiets syn på invandringspolitiken? Eller av att allt fler svenskar tröttnat på att invandrings- och integrationsfrågor frågor ”tystas ned” i debatten? Nej, så är inte fallet. Väljarundersökningar och rapporter från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar snarare att invandringsmotståndet minskar. Motståndet är inte obetydligt men det har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Dessutom uppfattar få människor invandring som en prioriterad politisk fråga. I valet 2010 nämndes till exempel flykting- och invandringspolitiken endast av nio procent av väljarna när de själva fick berätta om vilka frågor de uppfattat som viktiga för sitt partival. I stället var det sjukvård, sysselsättning, skola och utbildning, äldreomsorg och landets ekonomi som låg i topp. Sverigedemokraternas framgång i valet 2010 grundade sig i deras skicklighet att mobilisera den relativt lilla grupp som tyckte att flykting- och invandringsfrågorna var så viktiga att de påverkade deras partival.

Uppgången nu för Sverigedemokraterna har istället sin grund i att invandrings- och integrationsfrågor under senare tid haft en mer framträdande plats på den politiska dagordningen än vad de brukar ha. Trots försök till breddning är invandrings- och integrationspolitiken fortfarande Sverigedemokraternas enda profilfråga, och partiet gynnas därför av att dessa frågor debatteras.

Med debatten om invandrings- och integrationspolitiken följer alltid också en debatt om Sverigedemokraterna, om mediebevakningen av partiet och om partiets plats i svensk politik. Varför blir det så? Vi får ju inte en debatt om Folkpartiet när vi diskuterar utbildningspolitiken eller om Socialdemokraterna när vi diskuterar arbetsmarknadspolitiken. Skälet till att vi får en debatt om Sverigedemokraterna när vi diskuterar invandrings- och integrationspolitik är att Sverigedemokraterna faktiskt inte är ett parti som alla andra. Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga partier genom sitt ursprung i den nazi-influerade Vit Makt-rörelsen. Nazism och rasism ligger utanför det demokratiska samhällets domäner. Det faktum att Sverigedemokraternas ledning återkommande tvingas tillbakavisa anklagelser om rasism genom uteslutningar och ta avstånd från främlingsfientlig retorik inom de egna leden visar hur impregnerat partiet fortfarande är av sitt förflutna.
Självklart skall vi inte låta bli att debattera dessa viktiga frågor av oro för att debatten skulle gynna Sverigedemokraterna. Hur integrationen skall kunna förbättras bör i stället diskuteras på samma sätt och på samma villkor som andra viktiga frågor diskuteras.
Däremot finns det finns inget skäl till att låta diskussionen om integrationspolitiken handla om Sverigedemokraterna. Särskilt inte eftersom Sverigedemokraterna själva väljer att inte ta ställning i integrationspolitiska frågor utan i stället enbart fokusera på kravet om minskad invandring.16 kommentarer:

Olof sa...

"Däremot finns det finns inget skäl till att låta diskussionen om integrationspolitiken handla om Sverigedemokraterna."

Helt enig. Tyvärr tror jag dock det kommer att fortsätta. Båda blocken verkar hela tiden försöka finna skäl varför det andra blockets agerande, brist på agerande eller uttalande gynnar Sverigedemokraterna.

Anonym sa...

Det handlar om vad "vanligt folk" tycker.
Allt fler genomsnittssvenskar upplever att islam är en helt främmande kultur som tar för stor plats i Sverige. När media, akademiker och opinionsinstitut definierar verkligheten, känner många svenskar inte igen sig.
Den verkliga opinionsmätningen kommer på valdagen. Om politiken inte tar upp dessa känsliga frågor i tid, kommer troligen SD att få ännu fler väljare till nästa val.

Anonym sa...

Jag röstar på SD så länge vi har blockpolitik. Idag kan en röst på alliansen innebära att mp och en mängd marginalgrupper får större inflytande än valresultatet motiverar. Detta beror på det parlamentariska läget och smågruppers möjlighet att kohandla. Om alliansregeringen istället samarbetat förutsättningslöst över blockgränserna istället för att bara jaga sossar och om socialdemokraterna försökt hitta samförståndslösningar istället för att klaga på alliansen. Då hade jag tänkt annorlunda.
Det är naivt att tro all alla som röstar på SD hatar invandrare och likaså är det naivt att tro att SDs invandrarpolitik kommer att genomföras. SD måste ha egen majoriotet i riksdagen för att deras invandrarpolitik skall kunna genomföras och det är långt dit. Däremot kan ett SD i riksdagen framtvinga samarbetre mellan alliansen och socialdemokraterna, ty förr eller senare inser dessa att allt för mycket partistöd går deras partikassor förbi och hamnar i SDs partikassa eftersom alliansen och socialdemokraterna inte samarbetar. Det är ungefär samma mekanism som när två tonårspojkar slåss om en flicka och när slagsmålet är över går flickan iväg med en tredje pojke. Om alliansen och socialdemokraterna vill ha bort SD från riksdagen, då skall de samarbeta med varandra och sluta ge marginella intressegrupper inflytande.

Anonym sa...

Enligt Occams rakkniv är det den enklaste förklaringen till ett fenomen som skall användas.
Den enklaste förklaringen till SD´s framgång i opinionen är mobilisering av de 40% svenskar som vill minska invandringen, mot bakgrund av ett växande antal utomeuropeiska flyktingar till Sverige jämfört med resten av Europa.
Typiskt vänstern, att även på akademisk nivå, försöka sig på konstlade analyser.

Anonym sa...

Magnus Berg

Hej Ulf!

Jag har aldrig röstat på SD men nu kommer jag göra det och motivet till det kan vara en överraskning för dig och andra som ockuperat debattsidorna med exakt samma budskap.
De mantran som upprepas om SD har tappat sin trovärdighet och du tillhör en grupp som står för något som är mycket farligare än SD och jag tror att det endast kan vara din och andras aningslöshet som gör att ni fortsätter att fula ut och fördumma alla argument mot minskad invandring och framlyftatande av dess problem och negativa effekter.
Den enda effekt du får med dina försök till härskartekniker är att du raderar och säljer ut förtroenden tillit och sammanhållning.
Mycket relevant är att iaktta det ökande förakt för den pk-ism du företräder.
Den uppfattas med rätta som artificiell av allt fler och jag räds mer en ideologisk härskarelit inom politik och media som topprider och fördummar folk för det skapar motreaktioner som är mycket farligare än invandringspolitiken i sig.
Du är helt enkelt ansvarslös och förstår inte de relevanta reaktioner som skapas med ditt sätt att hantera problemet.Totalt okänsliga för vad stora grupper av folket faktiskt UPPLEVER och som har har noll med rasism att göra. Du vill bara springa och gömma dig när den idealiserade bilden av invandringen och mångkulturen frontalkrockat med verkligheten hos allt fler.
Du har en strategi som är ohållbar och ansvarslös. Att uppifrån spalter pissa på vanligt folk är ingen smart grej Ulf.
I sympati med mobbingen och förföljelsen av SD folk så väljer jag självklart att stödja den mobbade och förtalade istället för att stödja mobbaren. I Sovjet hanterade men oppositionella och oliktänkande som vi nu i Sverige legitimerat behandlingen av SD folk.
Jag måste väl vara "rasist" jag också Ulf?
Allt fler tappar inte bara förtroendet för invandringspolitiken allt fler hade redan innan tappat förtroendet för PK Sverige där ingen förmår kalla en spade för en spade längre och du tillhör numer en grupp som föraktas allt mer av allt fler.
Det är inte invandrarna som ansvarar för invandringspolitiken det är en sanning du som Stadsveare är väl medveten om och att hänga upp folk från Afrika emellan dig och dina kritiker är en taktik som redan är körd Ulf.Du syns där bakom i alla fall.
Paniken sprids i era led och jag kan bara säga att det finns inga som helst skäl till empati för er situation för den har ni satt er helt på egen hand och ni gräver er egen grop bara allt snabbare.

Erik sa...

Hej Ulf snacka om att ni vänstermarxister numer slår krumbukter på er för att bortförklara missnöjet med den veritabla kolonisering svenska folket idag utsätts för.
Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt era konster som mest påminner om "Bagdad Bob" under Irak-kriget.

Anonym sa...

"När migrationsfrågorna dominerar den politiska debatten ökar dessutom andelen väljare som tycker att dessa frågor är viktiga. På så sätt kan Sverigedemokraterna i opinionsundersökningar mobilisera en större andel latenta väljare än vad som annars är fallet."
Men är det så konstigt inget av partierna representerar sina väljarnas åsikter i de här frågorna. Det kan väl kallas väljarförakt.

Verkligheten sa...

Vilket skämt att Sd fortfarande skulle vara nazister. Sd är det enda parti som officiellt har erkänt staten Israels existens och det står tydligt upp emot den växande antisemitismen, tror inte Adolf skulle uppskatta det särskilt mycket.

Att det går framåt i opinionen beror på att folk fått upp ögonen för hur media mörkar allt om Sd och deras frågor.
http://verklighetenzup.blogspot.se/2012/10/8-juli-medias-morkningskampanjer.html

Verkligheten sa...

Det är dessutom inte rasistiskt att tala om invandring och problem därikring. Den kostar enorma summor och det ÄR ett problem att så få kommer ut på arbetsmarknaden och att det tar så lång tid. Detta mörkar dock media.
http://verklighetenzup.blogspot.se/2012/09/27-mars-jag-grater-nar-jag-laser-sant.html

Med Sd:s politik skulle svenska kommuner avlastas samtidigt som 10 gånger fler flyktingar skulle kunna räddas. Vad är fel med det? Det är ju enbart en genomtänkt lösning som är bra för såväl Sverige som flyktingar.

Beholder sa...

Varje gång man läser om SD kommer samma typer och säger de aldrig röstat på SD och kommer göra det nu. Alla framför alltid samma argument. Sedan är ju en annan typisk kommentar att de inte är rasister och sedan dyngar de ut sig något härligt otrevligt om folk från mellanöstern. Kanske därför www.interasistmen.se blir så bra.

Anonym sa...

"Är uppgången en följd av att allt fler svenskar delar partiets syn på invandringspolitiken? Eller av att allt fler svenskar tröttnat på att invandrings- och integrationsfrågor frågor ”tystas ned” i debatten? Nej, så är inte fallet." tycker Bjereld. Jo, exakt så är det, folk stöder SD i större skaror just för att, trumvirvel, allt fler stöder SDs åsikter. Om en Professor inte kan lista ut det så kan vi inte lära honom någonting. Att media alltid och enbart låter SD-hatare komma till tals är ett led i bortförklaringar och lögner som media sprider. Därför har ingen förtroende för media eller för de vänsterextremister (s.k. "experter") som används för att envist sprida lögnerna. /Roger Gustavsson, expert på medias lögner, studerat dem i många år.

Jensan sa...

Jag är uttryckligt förvånad över att en professor inte klarar av att redogöra en stringent analys och dessutom gör förvirrade logiska felslut genom att blanda ihop begreppen.

Men för att komma till kärnan av min kritik: Ulf (m.fl) menar att orsaken till SDs framgångar i opinionen ej kan härledas till "fler svenskar har tröttnat på att invandringsfrågor tystas ned i debatten" och hänvisar till SOM-undersökningen som ett bevis för denna hållning.

Detta är dock inte i närheten av någon hållbar bevisföring. För det första så visar SOM-undersökningen på attitydförändringarna från 90-talet fram till, ja vilken SOM-undersökning hänvisar man till egentligen, medan opinionsundersökningarna visar på en förändring från 2010 till 2012.
För det andra är dessa något olika slutsatser inte heller oförenliga. SOM-undersökningen från 1993 visade på att 65% ansåg att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. (Observera att här avses flyktingar, vilket endast är en delmängd av den totala invandringen). År 2009 hade denna andel minskat till 46%. Men vad är det som talar emot att en större andel av flyktingmotståndarna har lyft frågans prioritet till att låta det bli avgörande för valet av parti?

Anonym sa...

Till Ulf Bjereld, hur ofta ifrågasätter du dina värderingar och kvaliten på den informtionen du får. Är du i varje läge säker på att du, i motsats till den majoritet av sosseväljarna som inte delar dina åsikter, alltid har rätt.
Läs det här, från en som inte kan avfärdas som främlingsfientlig eller outbildad
http://super-economy.blogspot.se/2012/10/open-borders-fantasies_31.html

Jan Holm sa...

Att SD gar framat i opinionsmatningarna ar naturligtvis ett massmedialt misslyckande. Trots att SD standigt framstalls som rasistiskt och framlingsfientligt i media , sa valjer anda fler och fler att stodja SD. Kanske har folk insett att det som ar viktigt i ett partival , sjukvård, sysselsättning, skola och utbildning, äldreomsorg och landets ekonomi, paverkas av en misslyckad invandrings och integrationspolitik.

Rupert sa...

"Vilket skämt att Sd fortfarande skulle vara nazister. Sd är det enda parti som officiellt har erkänt staten Israels existens"

NSDAP var ju också positiva till en judisk stat. De försökte ordna en, på Madagaskar förvisso. Men det sket sig och nazisterna dödade dem istället.

Dock är inte antisemitism något nödvändigt element i en rasistisk och fascistisk ideologi. Säger inte att SD är fascister och rasister (enbart det sistnämnda), men deras syn på judar är oväsentligt. Man kan ju lika gärna vara rasist mot kineser, muslimer, romer, afrikaner eller vilken mer eller mindre godtyckligt definierad kulturell grupp som helst.

Anonym sa...

Lite lustigt är det att opionsframgångar för alliansen eller de rödgröna beskrivs som ett ökat genomslag för deras politik resp. medan SD's ökade sympatiet förklaras av mediernas uppmärksamhet på partiets hjärtefrågor.