2012-10-14

Sverigedemokraternas framgång och mediebevakningen av integrationspolitiken.

Den senaste tiden har varit glada dagar för Sverigedemokraterna. Partiets enda profilområde - frågor kring invandring, flyktingmottagning och integration - har haft en framträdande plats i samhällsdebatten. I den senaste Sifo-mätningen får Sverigedemokraterna 7.7 procent, vilket är partiets bästa resultat i Sifo någonsin och två procentenheter mer är valresultatet 2010.

Mycket går således Sverigedemokraternas väg just nu. Partiet fick en extra hjälp på traven när SVT:s Agenda i samband med partiledardebatten förra söndagen anammade Sverigedemokraternas problemuppfattning och formulerade frågan Hur mycket invandring tål Sverige? Som Anna-Lena Lodenius påpekat är det en frågeformulering som precis som Sverigedemokraterna förutsätter att invandring är en belastning. Jag har svårt att se något annat politikområde där frågan skulle ställas på motsvarande sätt. Hur mycket jämställdhet tål Sverige? vore till exempel en helt otänkbar fråga (tipstack Lukas Romson). Eller Hur mycket klimatåtgärder tål Sverige? Agenda föll genom sin formulering ner till samma nivå som Expressen hårt kritiserade Kör ut dem-löpsedel från 1993.

Ledningen för Agenda försvarar sig med att frågan var tillspetsad och att frågan kan besvaras på många vis, "Hur mycket som helst! Ingen alls! Eller allt däremellan…". Men poängen är ju inte att frågan kan ha många olika svar. Poängen är att frågan ställs på ett sätt där det tas för givet att invandring är något negativt ("tål") och därigenom utgår från det som skulle bevisas. Genom att kopiera Sverigedemokraternas språkbruk och problemuppfattning abdikerar Agenda från sitt journalsitiska ansvar och bidrar aktivt till att flytta fram Sverigedemokraterna position i samhällsdebatten.

Det mediegranskande programmet "Medierna" i P1 hade i lördags ett inslag som kretsade kring temat "vi mäste våga prata om problemen med integrationspolitiken". Kanske lever Medierna och jag i detta avseende på skilda planeter, men visst är det väl just bilden av problem och tillkortakommanden som präglar medievakningen av invandrings- och integrationspolitiken? Det är ju knappast så att tv, radio och tidningar späckas av inslag som på ett solskensaktigt sätt beskriver läget inom dessa politikområden.

Ibland får jag för mig att medierna drabbas av ett slags dåligt samvete för sin bevakning av Sverigedemokraterna. Som om Sverigedemokraterna vore någon slags "underdog" som det är synd om (eftersom de är impopulära i breda kretsar och de övriga partierna väljer att inte samarbeta med dem) och som medierna därför av någon slags rättviseskäl måste lyfta fram. Så är det naturligtvis inte. Medierna skall bevaka och kritiskt granska Sverigedemokraterna på samma sätt som man bevakar och kritiskt granskar andra partier. Men inte anamma deras språkbruk eller låta Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning styra frågeställningarna.

Invandrings- och integrationspolitiken är viktiga frågeområden. Men den kritiska bevakningen ersätts alltför ofta av moralism och slagord som "för många" elller "för få". Sverige är ett av de mest generösa flyktingmottagande länderna i Europa. Jag vet heller inte vilket europeiskt land som skulle vara mer framgångsrikt i sin integrationspolitik än vad Sverige är. Svensk opinion har blivit allt mindre invandringsfientlig över tid. Här finns en stark grund att stå på för en seriös debatt om hur vi nu bäst går vidare i dessa frågor. Men en sådan debatt förutsätter starka och självständiga medier som förmår stå emot moralism och förenklade slagord. Annars slutar debatten i Expressens Kör ut dem-moras.

63 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan du skriva "Jag vet heller inte vilket europeiskt land som skulle vara mer framgångsrikt i sin integrationspolitik än vad Sverige är." Detta samtidigt som Sverige t.ex. har den högsta skillnaden i förvärvsarbete mellan inrikes födda och utrikes födda bland jämförbara länder i Europa? Politik handlar väl inte bara om god policy utan även om reellt utfall?

Anonym sa...

Jag kommer rösta på SD 2014 för första gången just för att alla partier vägrar att diskutera frågan. Du säger att frågan diskuteras och då vill jag gärna veta vad de ekonomiska konsekvenserna av den politiken som förs är. Att inte ens Anders Borg vår finansminister kan vara ärlig nog och svara på vad den vansinniga invandringen kostar oss svenskar enligt budgeten är en stor skandal. Därför går min röst till SD 2014. Istället för att svartmåla SD. Beskriv hur mycket pengar ni vill lägga på invandringen och se om väljarna håller med om att det är där våra gemensamma skattepengar ska läggas samtidigt som att den övriga välfärden för oss svenskar blöder. Det spelar idag ingen roll om man röstar sosse eller moderat. Invandringen ska fortsätta oavsett och det enda sättet att protestera är en röst på SD. Därför SD 2014.

Anonym sa...

Hade Agenda som rubrik haft : "muslimsk massinvandring är bra för Sverige" eller "inga problem med invandringen till Sverige" så hade du inte haft några invändningar trots en värdeladdad rubrik, Ulf.
Ditt försök till objektiv analys av mediadebatten om invandring misslyckas.

Anonym sa...

Helst vill du att media skall tiga helt om den svenska invandringspolitiken, Ulf.
Men den metoden har redan prövats och misslyckats.
SD är på väg mot 10% i väljaropionen.

Anonym sa...

Märkligt hur blinda och döva politiker, oavsett ”färg” är idag. Efter 20-30 år med nedskärningar i skola, sjukvård, äldreomsorg, och med politiker som basunerar ut årliga nya sparbeting inom alla områden, utom invandring, bistånd och EU-budget, så finns inget annat kvar att göra för oss som lever där ute i verkligheten. Rösta på SD i nästa val. Har aldrig gjort det tidigare. Trodde aldrig jag skulle komma att göra det heller. Men vi drabbas ju nämligen av era beslut. Sänkt a-kassa, sänkt sjukförsäkring, sparande inom sjukvården, med hälsofarliga köer som resultat. Sparande och experimenterande inom skolan som lett till att vi har en av västvärldens sämsta. Ja listan går att göra hur lång som helst. Analfabeterna från Afrika och ”mellan-östern”, kostar däremot enligt er politiker nästintill ingenting, de bara ”berikar den svenska kulturen”.

Statsvetarpodden sa...

Anonym 3:56 m fl: Det finns naturligtvis flera sätt att mäta framgång i integration och jag påstår inte att Sverige är bäst på allt. Men svensk invandringspolitik bedöms som bäst i världen av bl avBritish Council som har skapat indexet Mipex: http://www.rod.se/node/23812.

En ytterligare studie som pekar ut Sverige som ett framgångsland när det gäller integration jämfört med andra länder återfinns här: http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/Barn-av-innvandrere-gjoer-det-best-i-Stockholm

Anonym sa...

Det jag ser är att i samhället idag, är att det finns inga begränsningar när det gäller pengar som läggs på invandringen. För att ha råd med det så skärs välfärden ner för svenskar, och offentlig sektor åläggs sparbeting, varpå personer sägs upp och då kommer det in mindre skattepengar, varpå staten måste spara mer och säga upp personal i offentlig sektor, t ex de som undervisar i språk på Göteborgs universitet. Du känner säkert till att man planerar - om man inte redan har gjort det - nedläggning av flera viktiga språkämnen.

Anonym sa...

Ulf: Precis. Vad British Councils index gör är att undersöka policy gällande möjlighet att få snabbt medborgarskap, rösträtt, deltagande i politik och lagar som bekämpar diskriminering. Gott så; därmed är Sverige duktiga i teorin och i praktiken när det gäller att bejaka invandrares rättigheter, uppmuntra demokratiskt deltagande samt att bekämpa diskriminering (något som vänstern brukar hävda att vi inte är duktiga på). Man kan säga att vi är duktiga i teorin och på pappret gällande rättighetskatalogen.

Men för att integration ska fungera i praktiken och legitimiteten för ett högt asylmottagande behållas så måste även andra delar fungera. Såsom att majoriteten av de som kommer hit inom rimlig tid kan etablera sig på arbetsmarknaden, lära sig språket och att deras barn lyckas i skolan. I dessa grenar misslyckas Sverige kapitalt idag, speciellt i jämförelse med andra länder. Därför är det mycket missvisande att skriva att inget annat land i Europa har mer framgångsrik integrationspolitik än Sverige. Sverige är sämst i grenarna som verkligen spelar roll för en generös invandringspolitiks fortsatta legitimitet.

Se bland annat RoD 19 maj 2011, Sverige sämst i hela OECD: http://www.rod.se/content/sverige-s%C3%A4mst-i-oecd-p%C3%A5-jobb-f%C3%B6r-invandrare

Lars sa...

Det vore väl konstigt om Agenda inte ställde sin fråga på det viset. Du konstaterar ju själv att:

"...men visst är det väl just bilden av problem och tillkortakommanden som präglar medievakningen av invandrings- och integrationspolitiken? Det är ju knappast så att tv, radio och tidningar späckas av inslag som på ett solskensaktigt sätt beskriver läget inom dessa politikområden."

Agenda-redaktionen har alltså på ett föredömligt sätt förhållit sig till verkligheten när de formulerade frågan i stället för att tramsa om det "gynnar SD". Den riktigt intressanta frågan är varför så många inom vänstern flyger i luften när dessa relevanta frågor ställs. Den nuvarande invandringspolitiken håller ju fullständigt på att tillintetgöra det goda samhälle som socialdemokratin under så stora ansträngningar byggde upp och bereder marken för ett verkligt nyliberalt systemskifte. Det är en tragedi och så fullständigt onödigt.

Lars sa...

"Men svensk invandringspolitik bedöms som bäst i världen av bl avBritish Council som har skapat indexet Mipex"

Svensk integrationspolitik bedöms som "bäst i världen", men då handlar det ju om att den ska vara så kravlös och ge invandrarna så många rättigheter som möjligt. Utfallet av politiken bedöms inte, men det tittar andra på och då är Sverige sämst i hela OECD när det viktigaste av allt mäts; invandrarnas sysselsättningsgrad jämfört med den infödda befolkningen.

Simsalablunder sa...

Oroar man sig för nyliberalt systemskifte, så kan knappast SD vara ett alternativ. SD:s ekonomiska politik är i allt väsentligt just nyliberal ekonomisk politik, byggd på neoklassiskt teoribygge.

Sedan är det förstås trams att bara prata om invandring som en kostnad.

Fler individer levandes i Sverige medför en ökad aktivitet i ekonomin i Sverige. Pengar som spenderas av individer blir till andras inkomst, som i sin tur innebär arbetstillfällen.

En kraftig inskränkning av invandring innebär en minskad aktivitet i ekonomin, så SD har att svara på hur de tänker finansiera och ersätta alla de arbetstillfällen som kommer att försvinna runt om i hela landet genom deras tänkta inskränkning på invandringen.

Det har de hittills sluppit undan med att förklara det.

Anonym sa...

Fullständigt självklart att fler individer som lever på bidrag och som genererar ökade utgifter hos rättsvårdande myndigheter innebär en kraftig nettokostnad för skattebetalarna.
Varför väjer media och debattörer för den enklaste förklaringen till SD´s opinionsframgångar?;
fler och fler människor anser att den dåligt reglerade invandringen till Sverige är ett problem.

Anonym sa...

Hej Ulf,

"Medierna skall bevaka och kritiskt granska Sverigedemokraterna på samma sätt som man bevakar och kritiskt granskar andra partier."

Tycker du inte att media gör just detta? SD är ju det hårdast granskade partiet i medierna, och än har jag inte sett någon etablerad journalist skriva NÅGOT positivt om de många förslag SD framför.

Det är en sak, men värst är medias förlöjligande av SD-politiker. Det är ett ogenerat förakt som visas mot snart 10% av den röstande befolkningen! Så fort SD går framåt fylls tidningar och TV av försök till smutskastning - men det kommer inte att fungera. Folk ser igenom det och blir förbannade på hyckleriet...

SD 2014, vi har plats för dig på tåget också Ulf :-)

Anonym sa...

Jag är övertygad om att partiet nått ut till väljarna med en bredare politik nu & det visar sig i oponionen. SD ökade även innan debatten förra söndagen så att påstå det vanliga - att SD ökar för att det pratats mer invandring - håller inte. Åkesson gjorde dessutom bra ifrån sig även när de övriga ämnena debatterades i samma debatt. SD ÄR inte längre ett enfrågeparti & det har många nu upptäckt. Mvh Niklas

Jan Holm sa...

Det finns naturligtvis en anledning till att SD gar framat i oppinionsmatningarna. For en gangs skull verkar media ta sitt journalistiska ansvar genom att stalla fragan om hur mycket invandring Sverige tal. Fragan ar naturligtvis ytterst relevant, eftersom Sverige ar ett av de mest generosa flyktingmottagande landerna i Europa och darmed ett av de lander som har en avsevard kostnad for detta. Eftersom pengar maste tas ur samma kassa , sa belastar givetvis kostnaden for invandringen andra sektorer av samhallet. Ekonomiskt lonsamt for flyktinginvandring ar det enbart for manniskosmugglare och flyktingprofitorer som tex sossen Jan Emanuel , som blivit mangmiljonar genom att utnyttja systemet och goda kontakter inom rorelsen. SD har val aldrig pastat att de vill kora ut nagra invandrare, daremot har de ju sagt att pengarna som nu anvands for invandring , skulle racka mycket langre och till fler utsatta manniskor , om hjalpen sattes in i det omedelbara naromradet. Da skulle dessutom hjalpen komma de manniskor till del som aldrig sjalva skulle ha rad att kopa flygbiljetter till Sverige eller ta hjalp av manniskosmugglare. Att tala om rasism och flyktingfientlighet for inte diskussionen framat , battre da att vara oppen for att prova nya losningar sa att den hjalp som riktas till flyktingar blir sa kostnadseffektiv som mojligt.

Lars Truedson sa...

Vet inte om vi varit på så olika planeter ändå.
Jag noterar nämligen att du när du avslutar din artikel helt ansluter dig till den slutsats som framfördes i Mediernas reportage, nämligen att debatten om invandrings- och integrationspolitiken ofta saknar konkretion och bara resulterar i moraliserande fördömanden.
Det är något märkligt med detta politikområde.
Så många läser in så mycket i olika formuleringar att vi slutar lyssna ordentligt på varann. Det du citerar i ditt stycke om Mediernas inslag sägs ju t ex inte i inslaget. Istället är det en gammal känd klagovisa från helt annat håll som du associerar till, kanske för att ordet "beröringsskräck" används i reportaget. Eller något annat. /Lasse Truedson, Medierna i P1

Ulf Bjereld sa...

Anonym 11:22 Jag tycker medierna granskar SD kritiskt, på samma sätt som medierna granskar andra partier kritiskt. Tack för erbjudande om plats på tåget, men jag är rädd att min station ligger på ett helt annat håll. :)

Ulf Bjereld sa...

Lars Trudeson: Tack för kommentar. Det är ju bra om vi är ense. :)

Jag har nu lyssnat på inslaget en gång till. Att jag associerade inslaget till "vi måste våga tala om det här"-jargongen beror dels på att reporterns själv använde ordet beröringsskräck (och därmed tycktes bekräfta de intervjupersoner som också använde det), samt att programledaren i sin introduktion av inslaget betonade att medierna ofta kritiseras för att vara "för fokuserade på det negativa i tillvaron, att det bara är problemen som får uppmärksamhet" (...) "undantaget är invandrings- och integrationspolitiken".

Men viktigare för att förstå min tolkning är kanske att jag var osäker på inslagets riktning, vad det var redaktionen ville lyfta fram. Du skriver att slutsatsen var att "debatten om invandrings- och integrationspolitiken ofta saknar konkretion och bara resulterar i moraliserande fördömanden". Den slutsatsen delar jag. Men i inslaget skyms den slutsatsen av en mängd andra problemställningar, till exempel om problemen inom invandrings- och integrationspolitiken tystas ner eller inte, om de bör tystas ner eller inte samt hur man bör gå till väga för att frågorna inte skall hamna i moralfältet. Jag såg i alla fall inte skogen för alla träd. Men visst, det kan ju handla om mig också.

Simsalablunder sa...

Man kan ur tråden här konstatera att SD och dess anhängare konstant isolerar invandring till att enbart vara en kostnad.

Någon i tråden anför nettokostnad utan att specificera storlek eller hur den har framräknats. SD som parti gör det inte heller.

Det är ett faktum att utbetalningar för invandring är direkt kopplade till intäkter någon annanstans i samhället, dvs de utbetalda pengarna går till konsumtion av varor och tjänster runt om i landet, på vilka det dessutom betalas skatt, moms, inkomstskatt, bensinskatt m.m.

Tar man bort dessa intäkter runt om i landet försvinner garanterat också arbetstillfällen.

Alltså kvarstår det för SD att redovisa hur man tänker ersätta de jobb som försvinner, genom ett införande av en kraftig minskad invandring.

Och det måste man göra innan man överhuvudtaget kan tala om att öka antalet jobb från nuvarande nivå genom att ta pengarna från minskad invandring.

Klarar SD inte av att redovisa detta tydligt, dvs så att det går att granska, ja då finns det inget kvar av det ekonomiska argumentet mot invandring.

Ser fram emot journalistik som granskar detta simpla.

Lars Truedson sa...

Tack - förstår hur du menar!

Anonym sa...

@Simsalablunder

Angående kostnaden, du förenklar resonemangen ganska grovt. Invandrare kan bidra positivt till samhället rent ekonomiskt, men det finns många olika slags invandring. Bland annat arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.

Sverige tar emot många i kategorin flyktinginvandring, och på senare år framförallt från länder utan fungerande utbildning: Afghanistan och Somalia dominerar. Fråga en kommunpolitiker som tar emot många flyktingar om denna typen av invandring är mest förenat med kostnader eller intäkter så skulle de nog ganska klart redovisa att det är mest förenat med kostnader. Så ditt resonemang håller inte utifrån den typen av invandring som Sverige har mestadels av. Se t.ex. situationen i Södertälje och Borlänge. Rödgröna politiker i Södertälje bad nyligen om att få slippa ta emot flyktingar en tid framöver, för man ansåg att man inte hade plats för fler just nu. Man saknade pengar och bostäder för att kunna finansiera det.

Arbetskraftsinvandring är en annan sak, framförallt av högutbildade individer, där skulle dit resonemang vara mer passande. Jag vet att invandrare kan bidra positivt, men den typen av flyktinginvandring som Sverige har nu är mycket kostsam för samhället totalt sett. Du måste våga se verkligheten, inte bara ha fina resonemang som endast fungerar i teorin.

Lars sa...

"Man kan ur tråden här konstatera att SD och dess anhängare konstant isolerar invandring till att enbart vara en kostnad."

Nej, det gör de inte. Däremot stöder de sig på den forskning som görs. T ex Jan Ekbergs som säger att nettokostnaden för invandringen ligger på 40-60 miljarder kr varje år (som kontrast gav den stora arbetskraftsinvandringen under 60-talet bara några miljarder i vinst under några år kring 1970). Tror du att det är hållbart i längden och kan försvaras med att invandringens stora belastning på de offentliga finanserna också skapar privat konsumtion? SD har mer eller mindre kopierat den omläggning av invandringspolitiken som den borgerliga regeringen i Danmark genomförde, och den har varit mycket lyckad och lett till både minskade kostnader och förbättrad integration.

Simsalablunder sa...

Anonym 6:31 em har att förklara och visa på var pengarna tar vägen _efter_ att de betalats ut, om de inte skulle gå till varor och tjänster.

Fast det blir nog svårt, för givetvis äter, bor, handlar m.m. flyktingar såsom alla andra människor i landet gör. Och det leder obönhörligen till arbetstillfällen.

Kort och gott, de pengar de har, dessa spenderar de ut i den svenska ekonomin, ute i kommunerna.

Försvinner detta spenderande, så försvinner garanterat också arbetstillfällen. Just därför har SD att redovisa hur de skall ersätta de arbetstillfällen som konsumtionsbortfallet innebär.

Detta är grundläggande ekonomiska realiteter som inte försvinner genom att man har flyktingstatus.

Anonym sa...

@Simsalablunder

Men kom igen nu. Menar du på fullt allvar att det inte är problematiskt för sammhällsekonomin/den kommunala ekonomin totalt sett att ha många bidragstagare? Eftersom flyktingar har svårt att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, hamnar många tyvärr i långvarit bidragsberoende. Det belastar den kommunala ekonomin, mer än det bidrar positivt. Det kan du nog gå och fråga vilken kommunal politiker som helst om.

Med ditt resonemang skulle vi inte behöva minska antalet socialbidragstagare, eftersom de enligt ditt resonemang handlar för de pengarna och ersätter dem med jobb. Det går inte ihop.

Det är trots allt så att man måste se helheten, och flyktinginvandring kostar samhället mycket pengar. Det är snarare så att de som förordar den flyktinginvandring som vi har idag måste förklara hur en del kommuner ska klara sin kommunala ekonomi. Eftersom det är många kommuner som tagit ett stort ansvar länge och som inte klarar av att ta emot fler just nu.

Se till exempel: http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1704162-sodertalje-klarar-inte-flyktingvag-fran-syrien

Simsalablunder sa...

Anonym 10:24 em

Det blir så mycket enklare att diskutera om du förhåller dig till det jag skriver och inte till det du själv hittar på.

Vi har att förhålla oss till given verklighet, dvs den vi idag lever i.

Om den verkligheten förändras, genom till exempel att man massivt inskränker invandringen, så har det implikationer på ekonomin i sin helhet och där igenom på arbetsmarknaden, såsom jag tidigare beskrev.

Ansvaret att besvara frågan hur man skall ersätta de jobb som garanterat försvinner genom en massiv inskränkning av invandring ligger hos de som lägger förslaget, i detta fall SD. Konstigare än så är det inte.

Simsalablunder sa...

Viktigt att påpeka att Jan Ekbergs rapport INTE tar upp den totala nettokostnaden i samhällsekonomin utan är isolerad till de "offentliga finanserna". SD använder den som om den omfattade hela samhällsekonomin, men Ekbergs rapport är alltså inte alls applicerbar här.

Han skriver också själv i rapporten: "Det primära syftet med denna rapport är att studera vilken betydelse en förändrad invandring har för de offentliga finanserna."

Samhällsekonomin inkluderar HELA landets ekonomi, inte enbart offentliga finansernas in- och utgifter. Offentlig konsumtion sker aldrig ut i tomma intet, utan sker mot den privata sektorn i form av köp av varor och tjänster. Rapporten tar alltså inte upp den offentliga konsumtionens effekter på den privata sektorn ekonomi.

Minskar man offentlig konsumtion, minskar man den privata sektorns intäkter. Utbetalt stöd till invandrare/flyktingar är direkt att ses som offentlig konsumtion, där utbetalt stöd används att köpa varor och tjänster främst i den privata sektorn, och på vilka det betalas skatt, som återgår till staten.

Dagsaktuell aggregerad efterfrågan i ekonomin minskar alltså om man som SD vill, kraftigt minskar invandringen.
Och minskad efterfrågan slår direkt mot antal arbetstillfällen i landet.

Anonym sa...

@Simsalablunder

Jag förhåller mig till vad du skriver, och jag säger att din argumentation inte går ihop. Kostnaden för flyktinginvandringen är långt mycket större än den konsumtion som flyktingar bidrar till. Därmed faller hela din argumenation. Två huvudsakliga anledningar till detta:

- Det tar väldigt lång tid för flyktingar att komma i arbete i Sverige.
- Majoriteten av de som kommer till vårt land idag som flyktingar har mycket dålig utbildningsbakgrund, kanske bara 1-3 års utbildning. De har mycket svårt att hävda sig på vår arbetsmarknad.

Varför har förespråkare för den nuvarande nivån på flyktinginvandring så svårt att förhålla sig till verkligheten?

Du förhåller dig inte till hela samhällsekonomin, där även kostnaden för flyktinginvandringen måste räknas in i totalen (även om flyktingar bidrar till konsumtion). Det finns ingen seriös ekonom som skulle hävda att den ökade konsumtionen leder till att de totala kostnaderna täcks.

Vi har många invandrare som bidrar positivt till samhället och samhällsekonomin. Men den typen av flyktinginvandring som Sverige har nu är mycket kostsam. Vilket situationen i en del av våra kommuner visar med all tydlighet.

Simsalablunder sa...

Om du nu vet att kostnaden för flyktinginvandringen är långt mycket större än den konsumtion som flyktingar bidrar med, ja då är det lämpligt att redovisa den kostnaden och hur den räknats ut.

Den uträkningen måste åtminstone då också omfatta den privata sektorn, skatt på dito varor och tjänster, investeringsgrad baserad på samlade efterfrågan, samt det nya offentliga konsumtionsutrymme skatteintäkterna innebär.

Vi kan konstatera att Jan Ekbergs rapport inte fungerar som uträkning till det, då den isolerat (genom en modell) enbart ser på de "offentliga finanserna" och helt utelämnar att den offentliga konsumtionen är en gigantisk injektion i den privata sektorn, som vid förändring direkt påverkar den privata sektorn.

Vidare påverkar inte dina två huvudanledningar faktumet att invandrare liksom svenskar konsumerar varor och tjänster, oavsett om de har arbete eller inte, har allt från hög till låg eller ingen utbildning alls.

Det är denna konsumtion, av varor och tjänster, som till allra största del uppbär vår ekonomi.

Frågeställningen handlar alltså om förändringen av konsumtion av varor och tjänster, som blir följden av kraftig inskränkning av invandring.

Så den privata sektorns intäkter kommer att påverkas negativt genom att den samlade efterfrågan minskar, vilket leder till färre investeringar och färre arbetstillfällen och givetvis mindre skatteintäkter.

Hur har SD tänkt lösa detta hur tänker de finansiera det?

Anonym sa...

@Simsalablunder

För det första verkar du utgå från att jag företräder SD. Jag skulle aldrig få för mig att rösta på SD och jag företräder dem därmed inte. Men Sverige är i behov av en faktabaserad och intelligent diskussion om invandringen enligt min mening. Det kan säkra ett fortsatt generöst mottagande.

Återigen, ingen har hela bilden av hur mycket vår invandring kostar. Jag har aldrig hänvisat till någon sådan studie i denna diskussion.

Vad jag dock kan konstatera är att vår flyktinginvandring kostar mycket pengar. Det kostar att leverera sjukvård, skola, socialbidrag, pensioner, bostäder och en rättsäker ansökningssprocess (migrationsverket och migrationsdomstolarna) till flyktingar som kommer hit. Sverige tar ett mycket stort ansvar idag för flyktingar runt om i världen.

Exakt hur mycket pengar det kostar vet nog ingen, men att påstå att detta ersätts fullt ut av "ökad konsumtion" till följd av flyktinginvandring är grovt förenklat. Ifall det vore så skulle vi ju kunna ta emot hur många som helst för att på det sättet få igång vår ekonomi.

Det finns givetvis många studier som visar hur invandring bidrar till samhället ekonomiskt. Men återigen, den typen av flyktinginvandring som Sverige har idag är mycket resurskrävande eftersom vi idag har ett mycket stort utanförskap i den här gruppen.

Något som tyder på att flyktinginvandring är mycket kostsamt är de larm som nu kommer från kommuner som tar ett stort ansvar, de ber att staten måste gå in med pengar för att de ska klara av det: Södertälje, Borlänge, Katrineholm, Växjö, Flen.

Om din teori är sann borde det väl inte finnas något behov av extra statligt stöd för flyktingar? Då skulle det ju ordna sig automatiskt med hjälp av ökad konsumtion.

Källor: http://www.expressen.se/nyheter/ullenhag-far-flykting-varning-av-kommuner/

http://www.expressen.se/nyheter/loftet-mer-statliga-pengar-for-flyktingar/

Simsalablunder sa...

SD finns på riksdagsnivå och har möjlighet att påverka makroekonomiskt genom statligt ingripande på olika sätt. Inskränkningen av invandring är en sådan statlig påverkan. Detta är utgångspunkten.

Om du anser att Sverige är i behov av en faktabaserad och intelligent diskussion om invandringen, då har du att förklara varför du ignorerar den påverkan utbetalda pengar för invandring har på konsumtion av varor och tjänster i landet som helhet.

Om du inte vet eller kan hänvisa till andras beräkningsgrunder som omfattar åtminstone också den privata sektorn, skatt på dito varor och tjänster, investeringsgrad baserad på samlade efterfrågan, samt det nya offentliga konsumtionsutrymme skatteintäkterna innebär, -hur kan du då överhuvudtaget tycka dig beräkna kostnaden?

Och hur kan du då istället, isolerat, hänvisa till enskilda kommuners kostnader som underlag, när det är detsamma som att utelämna ännu mer fakta, som leder till ännu sämre beräkningsunderlag för att kunna konstatera någon total nettokostnad?
Hur går det ihop med behovet av en faktabaserad och intelligent diskussion?

Var menar du att de enorma belopp, som du hela tiden hänvisar till, tar vägen? Vad händer med de pengarna efter att de betalats ut till konsumtion av varor och tjänster, dit bl.a. sjukvård, skola, bostäder, rättssäker ansökningsprocess ingår?

Vilka får en inkomst genom konsumtion av ovan tjänster? Vilka får en inkomst av att invandrare konsumerar varor och tjänster ute i samhället?

Elementa är att en utgift blir till någon annans intäkt. Och det slutar inte vid denna enda transaktion, utan samma förfarande fortsätter vidare mellan ytterligare andra personer, vidare ut i samhällsekonomin.
Stryper man det som är en utgift i ett led och en intäkt i annat, får man mindre efterfråga och färre arbetstillfällen.

Vill f.ö. påpeka att det INTE är jag, utan du som skriver "att påstå att detta ersätts fullt ut av "ökad konsumtion"".

Jag har påtalat effekter av en kraftigt minskad invandring, dvs minskad aggregerad efterfrågan som leder till färre arbetstillfällen, och i samband med det ställt en högst berättigad fråga -hur har SD tänkt sig lösa dessa effekter?

Lars sa...

"Simsalablunder" fortsätter att gorma om privat konsumtion (som svenska skattebetalare får stå för) medan SD och regeringen, givetvis, har att förhålla sig till hur invandringen påverkar de offentliga finanserna (det är därför som Ekberg gjorde sin rapport till finansdepartementet). I "Simsalablunders" värld verkar det dock inte spela någon roll om invandringen fullständigt ödelägger de offentliga finanserna då varje försök att strama åt och genom det minska kostnaderna för invandringen påstås slå "direkt mot antal arbetstillfällen i landet". Snacka om att fullständigt vända upp och ner på begreppen och göra ansvarstagande för landet till något skadligt...

Anonym sa...

Det heter att ingen vet vad invandringen kostar och att man inte får debattera den heller. Faktum är ju att SD och andra gelikar inte vill veta kostnaderna heller. Vilka siffror som man än tar fram så säger man att dom är för låga. Att beräkna invandringens kostnader är svårt eftersom det beror på så många faktorer. Varför tar inte SD fram och presenterar beräkningar på detta? Jo för man vill inte, det är inte deras poäng.
Allt i samhället kostar men ej alltid lätt att räkna ut i slutändan. Ta t ex rehabilitering, den kostar pengar för samhället, typ xx miljarder men räkna ut samhällsnyttan av den är inte lika lätt. Samma är det med invandringen.
Om SD och deras gelikar ärligt kunde säga att man inte vill ta emot flyktingar vore det mera rakryggat.
Tobbe

Anonym sa...

Till simsalablunder, återställare a-kassa, fler offentliganställda, sänkta skatter osv. åtgärder som ökar privat och offentlig konsumtion istället för att öka antalet utanförskapsområden.

Simsalablunder sa...

Att påpeka att SD (och för all del även Alliansen) har att förhålla sig till HELA landets ekonomi, och inte enbart de offentliga finanserna, är knappast att gorma.
Finansdepartementet rapportbeställning av Ekberg förändrar inte det.

Jag förstår dock av Lars reaktion att påpekandet är ytterst obekvämt, för annars hade det väl kunnat bemötas sakligt.

Det är förövrigt svenska skattebetalare som står som mottagare när pengarna används till konsumtion av varorna och tjänsterna, om det nu har förbigått Lars. Det är därför frågeställningen existerar.

Dessutom diskuterar vi ju inte någon ödeläggelse, utan utgångspunkten är dagsläget. En åtstramning av de offentliga finanserna i dagsläget, innebär minskat antal arbetstillfällen i landet. Det är ekonomiska realiteter som inte försvinner genom prat om jag skulle "vända upp och ner på begreppen och göra ansvarstagande för landet till något skadligt".

Ett riktigt ansvarstagande skulle vara att tydligt förklara hur man tänkt sig lösa de effekter som uppstår om SD:s förslag realiseras.
Vi får hoppas att SD ställs mot väggen gällande det, för annars behöver de ju inte ta ansvar för vad det egna förslaget leder till. Och så vill vi ju inte ha det, eller hur?

Anonym sa...

Det är fullständigt självklart att kroniska bidragstagare är en belastning för ett lands ekonomi.
Vore det på annat sätt skulle ju en nations ekonomi linjärt bli starkare ju större inflyttningen av bidragstagare är.
Logik är inte Simsalablunders starka sida

Anonym sa...

@Simsalablunder

Det verkar inte gå att diskutera sakfrågor med dig, så jag citerar istället Bo Frank, moderat kommunalråd i Växjö (en kommun som tagit stort ansvar de senaste åren). Så kanske du förstår problemsituationen bättre. Såhär säger Bo Frank (M):

"För det första har staten under ett antal år anvisat näst intill dubbelt så många flyktingar som det funnits avtal om. För det andra så vägrar samma stat att betala kommunens skenande kostnader för socialbidrag som är en direkt följd av att man anvisat fler flyktingar än avtalats.

Utöver detta har Växjö kommun träffat avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Och kommunen har varit pådrivande för att möjliggöra anhöriginvandring av humanitära skäl. […]

Av 600 personer som kommit under de senaste 18 månader har fem fått arbete. Och kommunen måste betala socialbidrag då statens ansvar för försörjning gått över till kommunen.

Växjö kommun har nu för första gången någonsin högre arbetslöshet och högre socialbidrag än kommuner vi brukar jämföra oss med. Den genomsnittliga tiden det tar för människor att komma in på arbetsmarknaden ligger kring 9 år och uppåt för personer med bristfällig eller ingen utbildningsbakgrund. Sedan finns det alltid lysande undantag.
Och Sverige och Växjö har aldrig tidigare tagit emot så många människor med dålig eller obefintlig utbildning."

Berätta gärna för Växjöborna hur de ska kunna hantera den nuvarande situation.

Källa Smålandsposten: http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/vaxjos-flyktingmottagande%283347092%29.gm

Mats Dagerlind sa...

Man ska inte anamma Sverigedemokraternas språkbruk säger Bjereld. Vilket partis språkbruk ska man anamma då? Jag hör inte motsvarande kritik när media använder ord som utanförskap, arbetslinjen, solidaritet, hållbarhet osv som andra partier har myntat.

Metadebatten om ordet "tål" är i sammanhanget dessutom tramsig eftersom inget ämne någonsin diskuteras utifrån den exakta fråga som används för parollen och en politiker aldrig ger ett rakt svar på en direkt fråga. Det gjorde man inte heller här. Följaktligen hade ordvalet ingen betydelse för diskussionen, och hade den det så var det i så fall att tala om att det finns ett massinvandringskritiskt parti företrätt i salongen som anser att Sverige inte tål så mycket mer invandring och att Agenda ansåg att de övriga partierna borde bemöta detta.

Det tredje är att det är helt rimligt att betrakta invandringen som ett problem så länge nettokostnaden är 40-50 miljarder om året (Ekberg), så länge integrationen inte fungerar, så länge segregationen ökar, så länge kriminaliteten ökar och överrepresentationen av invandrare är stor och så länge invandringen har den profil den har idag.

Naturligtvis kan man differentiera och fråga hur mycket utomvästlig asylinvandring Sverige tål i stället för att tala generellt om all invandring. Men för att klaga på att detta inte görs i en löpformulering måste man ha väldigt låga tankar om medborgarnas intelligens. Det är lite som att protestera mot en löpsedelsrubrik där det står Reinfeldt på EU-toppmöte och invända att man borde skrivit Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt eftersom det finns många Reinfeldt.

Sammantaget är det bisarrt att personer som t ex Karin Pettersson på Aftonbladet kan sitta och ha synpunkter på hur SVT vinklar en fråga när hon företräder den kanske mest hårdvinklade redaktionen i Sverige. SVT har ett annat uppdrag än att motarbeta Sverigedemokraterna och självfallet måste de ibland också få formulera en frågeställning utifrån detta parti.

Vad är det för debattklimat man vill skapa om man inte får diskutera Sveriges exceptionellt höga invandring ur ett problematiserande perspektiv i en partiledardebatt i public service? Inte ett demokratiskt sådant i varje fall.

Simsalablunder sa...

Anonym 1:31 em

Det var då en riktigt märklig kommentar du nu levererar.

Jag har i denna tråd lyft en konsekvens av vad SD:s förslag om massiv inskränkning på invandringen innebär och att SD har att svara på hur de tänker sig lösa den konsekvensen.

DET är sakfrågan jag har förhållit mig till här i tråden.

Att DU inte vill diskutera DEN sakfrågan är ju inte mitt fel.
Men jag förstår genom dina kommentarer att DU tycker det är synnerligen obekvämt att denna sakfråga ställs, eftersom du konstant undviker just denna sakfråga.

Vi lär nog inte komma längre än så.

Anonym sa...

@Simsalablunder
Och du har inte presenterat några som helst bevis för din tes. Inga siffror eller undersökningar, ingenting.

Här är en nyppublicerad artikel som stärker min tes och som faktiskt tar med det du efterfrågar. Enligt den artikeln kostar invandringen mellan 40-50 miljarder per år och då har man tagit med i beräkningen de positiva effekter på samhällsekonomin som skatter och socialförsäkringsutgifter från invandrare bidrar med (precis det du talar om). Jag citerar från artikeln (publicerad idag):

"Forskningen visar att invandringen kostar det svenska samhället mellan 40 och 50 miljarder kronor varje år:

– Jag har tittat på alla poster i den offentliga sektorns utgifter, till exempel bidrag och andra offentliga transfereringar. Liksom kostnader för exempelvis skola och sjukvård. Jag har jämfört dessa kostnader mot vad gruppen bidrar med i skatter och socialförsäkringsutgifter.

Skillnaden däremellan är mellan 40 och 50 miljarder kronor, säger Jan Ekberg."

Läs hela artikeln här: http://nwt.se/varmland/article1186433.ece

Lars sa...

"Dessutom diskuterar vi ju inte någon ödeläggelse, utan utgångspunkten är dagsläget. En åtstramning av de offentliga finanserna i dagsläget, innebär minskat antal arbetstillfällen i landet."

Ännu inte någon ödeläggelse men en stor belastning som börjar bli akut i många kommuner. En åtstramning av INVANDRINGEN leder alltså till en minskad belastning på de offentliga finanserna och att pengarna i stället kan gå till att förstärka välfärden...

"Ett riktigt ansvarstagande skulle vara att tydligt förklara hur man tänkt sig lösa de effekter som uppstår om SD:s förslag realiseras."

Effekter av vad? Ditt bisarra resonemang om att SD måste räkna på hur minskad konsumtion på skattebetalarnas bekostnad till följd av minskad invandring påverkar arbetstillfällen i landet? Tror du ens själv på det här? Det kanske finns en anledning till att journalisterna inte plockat upp din geniala frågeställning... Danmark har gjort det SD vill göra med lyckat resultat, mer behöver knappast sägas.

Simsalablunder sa...

Anonym 8:48 em

Elementa inom makroekonomi är inte "min tes".

Menar du att du inte känner till att människor konsumerar varor och tjänster och att det är avgörande för sysselsättningen i landet?

Eller bestrider du det? Bestrider du det, ja då har du att förklara var pengarna tar vägen. Ja visst ja, den frågan har jag ju redan ställt till dig och inte en enda gång har du brytt dig om att besvara den. Det är förstås talande nog.

Jan Ekbergs rapport har jag redan tagit upp i tråden. Det är bara att skrolla upp i tråden. En artikel baserad på hans rapport förändrar inte rapporten. Du hänvisar själv till Jan Ekbergs egna ord, där han precis säger vad den omfattar och därmed vad den exkluderar, nämligen efterfrågan som skapas genom utbetalningarna och dito konsumtion.

Simsalablunder sa...

Lars kan ju försöka förklara varför faktumet -att pengarna som betalas ut för invandring och som används till konsumtion av varor och tjänster ute i landet leder till jobb, är ett bisarrt resonemang. Lyckas Lars med det, kanske någon neoklassiker t.o.m applåderar.

Sedan får väl Lars ta och bestämma sig. Gör man en åtstramning för att "minska belastningen på de offentliga finanserna" och istället låter pengarna "gå till att förstärka välfärden", då har man ju inte minskat "belastningen på de offentliga finanserna!!

Belastningen är ju lika stor, och det måste ju för Lars vara något mycket hemskt, raka vägen mot "ödeläggelse", eftersom Lars menar att åtstramning är bra för de offentliga finanserna och ansvarsfullt.

Ja, det är lätt att förstå varför Lars tycker ekonomisk elementa är bisarrt, när tankegods som ovan är det som kommer ur Lars huvud.

Lars kan även begrunda detta bisarra:
När man på 90-talet sparkade offentliganställda, sjönk konsumtionen och därmed efterfrågan i hela ekonomin, vilket ledde till att företag fick slå igen, pga av den minskade efterfrågan.

Var kom de offentliganställdas lön ifrån fram till dagen då de fick sparken? Skattebetalarna?

Sparkandet av de offentliganställda var, för att använda Lars ord, "en minskad belastning på de offentliga finanserna", bara så att Lars vet.

F.ö. är Danmark knappast något exempel på ett lyckat resultat, de har även de efterfrågeproblem i sin ekonomi.

Simsalablunder sa...

Mats Dagerlind gör som alla andra sverigedemokrater, påstår att nettokostnaden är 40-50 miljarder.

Men den siffran berör bara de offentliga finanserna och inte faktumet att de 40-50 miljarderna spenderas ut i landets ekonomi, och då till allra största del till den inhemska privata sektorn.

Det är alltså INTE en nettokostnad baserad på landets ekonomi, vilket är det viktiga.

Därmed är det inte alls rimligt att dra slutsatsen att invandringen är ett problem för landets ekonomi utifrån den siffran.

Anonym sa...

@Simsalablunder

Det är självklart så att konsumtion driver ekonomin framåt. Men du ser ju inte hela samhällsekonomin, eftersom du måste sätta den ökade konsumtionen genom arbete/bidrag gentemot vad flyktinginvandringen i det här fallet också kostar samhället.

Professor Jan Ekberg skriver ju precis om det du efterfrågar. Han har jämfört kostnaderna mot vad invandrare bidrar med i skatter och socialförsäkringsutgifter (alltså hur bidrag alternativt arbete/skatter positivt bidrar till samhället genom konsumtion bland annat). Ändå kommer han fram till en differens på 40-50 miljarder. Jag citerar professor Ekberg igen för du verkar inte förstå:

"– Jag har tittat på alla poster i den offentliga sektorns utgifter, till exempel bidrag och andra offentliga transfereringar. Liksom kostnader för exempelvis skola och sjukvård. Jag har jämfört dessa kostnader mot vad gruppen bidrar med i skatter och socialförsäkringsutgifter.

Skillnaden däremellan är mellan 40 och 50 miljarder kronor, säger Jan Ekberg."

Återigen, du har inte presenterat några som helst siffror för vad du hävdar. Konsumtion bidrar positivt till ekonomin ja, men du måste ta med vad bidragen och de övriga samhällstjänsterna kostar samhället också. Det handlar om grundläggande ekonomi.

Om jag får 10 000 av staten att spendera, jag då kommer jag att bidra till konsumtion och i förlängningen jobb. Men samtidigt har det kostat staten 10 000 kr, det kan man inte bara gömma undan.

Anonym sa...

I sak har du ju rätt simsalablunder men hur kan du försvara den användning av offentliga medel vars främsta resultat har blivit ca 150 st utanförskapsområden.
Är det väl använda pengar?

Lars sa...

"Simsalablunders" resonemang blir bara mer och mer märkliga. Det är du som ska förklara varför SD ska utföra en omöjlig beräkning över hur en minskad belastning på de offentliga finanserna genom åtstramad invandring, så att man i stället kan förstärka välfärden, "slår direkt mot arbetstillfällen i landet". Har detta gjorts någonstans någongång?

"Gör man en åtstramning för att "minska belastningen på de offentliga finanserna" och istället låter pengarna "gå till att förstärka välfärden", då har man ju inte minskat "belastningen på de offentliga finanserna!!"

Spelar du dum? Jag talar om en åtstramning av INVANDRINGEN vilket minskar dess belastning och gör att pengar som nu måste överföras från svensk- till invandrarbefolkningen i stället kan gå till att förstärka välfärden.

"När man på 90-talet sparkade offentliganställda, sjönk konsumtionen och därmed efterfrågan i hela ekonomin, vilket ledde till att företag fick slå igen, pga av den minskade efterfrågan."

Och det är jämförbart med utebliven kostsam invandring?

"F.ö. är Danmark knappast något exempel på ett lyckat resultat, de har även de efterfrågeproblem i sin ekonomi."

Jag talar om en lyckad omläggning av invandringspolitiken vilket har minskat kostnaderna och förbättrat integrationen. Varför kämpar du så febrilt mot det?

Anonym sa...

Simsalablunders argumentation utdragen innebär att ju fler bidragsberoende invandrare- ju bättre för ett lands ekonomi.
Den hemsnickrade nationalekonomin är mycket, mycket personlig.

Simsalablunder sa...

Lars får ju ta och bestämma sig. Tidigare skrev Lars att "invandringen fullständigt ödelägger de offentliga finanserna".
Sedan skrev Lars "Ännu inte någon ödeläggelse men en stor belastning"

Är det eller är det inte en belastning som fullständigt ödelägger de offentliga finanserna?

Är det en belastning, så kommer flytten av pengar till förstärkning av välfärd fortsatt vara en belastning på de offentliga finanserna, eftersom pengaflytten sker inom de offentliga finanserna.

Exemplet med de sparkade offentliganställda var förstås till för att illustrera vad skattebetald efterfrågan har för påverkan och betydelse på antal anställningstillfällen runt om i landet. Dvs en minskad efterfrågan, genom offentlig "sparande", slår blint mot hela landet.
Men det flög visst långt över huvudet på Lars.

Omläggning av invandringspolitiken i Danmark har försämrat efterfrågan i ekonomin. Det vet man.
Minskad efterfrågan leder till färre arbetstillfällen. Det vet man.
Ansvariga för den effekten i Danmark har sluppit undan ansvar. Så vill vi förstås inte ha det i Sverige. Varför kämpar Lars så febrilt emot det?

Huruvida integrationen blivit bättre råder det dessutom delade meningar om. Så näe, Danmark är ingen vidare exempel.

Simsalablunder sa...

Anonym 1:26 em
Det är hela ekonomin jag ser till, det är också därför jag lyfter att SD skall förklara hur de tänker lösa de problem i andra delar av ekonomin, som uppstår genom deras förslag.

Jan Ekberg skriver inte det jag efterfrågar.
Det står ju till och med ordagrant i ditt citat: "– Jag har tittat på alla poster i den offentliga sektorns utgifter".

Han skriver också "Det primära syftet med denna rapport är att studera vilken betydelse en förändrad invandring har för de offentliga finanserna."

Hur tydligt behöver du ha det skrivet för att se det?

Eller förstår du inte att det är en helt avgörande skillnad mellan _hela landets ekonomi_ (samhällsekonomin) och de _offentliga finanserna? Att Jan Ekberg tar upp vissa skatteintäkter ändrar inte det. Tog han inte upp skatt på lön och skattepliktig ersättning såsom t.ex a-kassaersättning m.m. som invandrare betalar, ja då skulle ju rapporten inte ens vara i närheten av att uppfylla det han själv skriver är syftet med rapporten, nämligen -att studera vilken betydelse en förändrad invandring har för de offentliga finanserna.


Men Jan Ekbergs rapport tar inte upp den privata sektorn, dit merparten av pengarna går, där allehanda konsumtionsskatter återfinns, skatter såsom mervärdesskatt, bensin/dieselskatt, energiskatt, miljöskatt etc. skatter som den konsumerande invandraren betalar, men som inte registreras till person, men lika fullt betalas.

Lägg därtill de skatter som återfinns och betalas av mottagarsidan, alltså de som säljer själva varorna och tjänsterna.
Lägg ytterligare till att det blir nytt konsumtionsutrymme i nästa led, som det åter betalas allehanda skatter på och så håller det på.
Det är en omsättning på många miljarder det handlar om men som Jan Ekbergs rapport inte berör, än mindre tar upp effekterna av.

Så någon samhällsekonomisk nettokostnad är det definitivt inte de där 40-50 miljarderna.

Beräkningsgrunden för vad bidragen och de övriga samhällstjänsterna netto kostar samhället är alltså det jag pekar på. Jag utökar det till att omfatta privat sektor, inte bara offentlig sektor. DET är grundläggande ekonomi, något du har uppenbara problem med.

För att peka på effekter som SD:s förslag leder till behöver jag inte leverera "egna siffror". Det är SD som är svaret skyldigt att redovisa sitt eget förslags konsekvenser.

"Om jag får 10 000 av staten att spendera, jag då kommer jag att bidra till konsumtion och i förlängningen jobb. Men samtidigt har det kostat staten 10 000 kr, det kan man inte bara gömma undan."

Ja, dessa dina två avslutande meningar illustrerar att du inte alls förstår dig på ekonomiska realiteter.

Handlar du en cykel för de 10.000kr du fått av staten, så betalar du 25% i mervärdesskatt. Cykelhandlaren tjänar på affären och kan ta ut lite lön. På den lönen betalar cykelhandlaren skatt, och för resterande köper han bensin och betalar bensinskatt, betalar vägskatt för att få köra sin bil och åker och köper mat, öl och kläder som han betalar skatt på.
Och så håller det på i flera led.

Staten får alltså tillbaka på de första utbetalda 10.000 kr i alla leden. Några 10.000 kr har du inte kostat staten hur mycket du än tror det.

Simsalablunder sa...

Anonym 5:58 em
Ditt absurdum argument är just bara absurt. Bättre då att förhålla sig till verkligheten idag.

Gör man det, ser man vilket samhällsekonomiskt fuskbygge den påstådda nettokostnaden på 40-50 miljarder är.

Anonym sa...

Återigen har inte Simsalablunder påvisat några som helst bevis för hans egen tes. Han avkräver bara andra bevis och siffror. Om nu hans tes stämmer borde ju kommuner som tar emot många flyktingar bada i pengar.

Men så är det inte i verkligheten. I verkligheten ber dessa kommuner staten om hjälp eftersom de inte klarar av samhällsekonomin själva. Din teori håller inte i praktiken.

Anonym sa...

Förstår inte heller saimsalablunder resonemang. Varför är det bättre att satsa befintliga statliga pengar på en politik vars främsta bedrift är att ha lyckats skapa 150 utanförskapsområden. Vore det inte bättre att kunna återställa a-kassa med dessa pengar och lika bra för samhällsekonomin.

Lars sa...

Att försöka reda ut "Simsalablunders" alla misstolkningar av vad som skrivs tycks vara hopplöst och bemöts bara med nya. Jag har åtminstone forskningen på min sida när jag konstaterar att invandringen är en stor belastning på de offentliga finanserna och stramar man åt asylsökar- och anhöriginvandringen får man både minskade kostnader och förbättrad integration, vilket Danmark visat. Men "Simsalablunder" har uppenbarligen höga tankar om sig själv och dömer ut landets ledande forskare om invandringens kostnader genom att påstå att det är ett "fuskbygge"... Det som "Simsalablunder" fortsatt ska svara på är varför SD ska utföra en omöjlig beräkning över hur utebliven kostsam invandring skulle "slå direkt mot arbetstillfällen i landet". Allt baserat på att vi "gått miste" om invandrare som skulle ha kunnat konsumera på skattebetalarnas bekostnad...

Simsalablunder sa...

Anonym 11:56 fm
Var någonstans menar du att det saknas bevis?

1. Betalar du inte moms på cykeln du köper för 10.000 kr (pengar du fått av staten)?

2. Tjänar inte cykelhandlaren på affären och kan ta ut en lön som denne betalar skatt på?

3. Konsumerar inte cykelhandlaren för lönen och betalar då inte cykelhandlaren skatt på det denne handlat?

4. Fortsätter inte detta förfarande i flera led, dvs det cykelhandlaren spenderar har också en mottagare som också betalar skatt på det denne tar emot?

5. Får inte staten tillbaka skatt i alla led på de 10.000 kr du fick av staten initialt?

Så låt höra nu, vad är det i praktiken som inte håller i det jag skrivit ovan?

Vet inte du inte att skilja på kommuners ekonomi och hela landets samlade ekonomi?
Kommunens finanser omfattar ju inte ens den privata sektorn inom den egna kommunen!
Och ändå envisas du med att tro att du kan dra en rimlig slutsats om ekonomin på nationell nivå baserat enskilda kommuners redovisning. Det är ju ett uselt underlag för att få en helhetsbild om hur det står till i samhällsekonomin.

Om du verkligen undrar var skattepengar (som återgår till staten) tar vägen, samtidigt som kommuner har svårt att få det att gå ihop, kan du börja med att grunna lite över hur det kommer sig att staten under många år kunnat ta in ett enormt överskott skatt, alltså ett överuttag som inte gått till offentlig konsumtion av något slag, samtidigt som man gjort stora skattesänkningar.

Fundera även på till vilka den absoluta merparten av skattesänkningarna gått till och ställ det i relation till hur mycket deras konsumtion kan tänkas vara i landet, samt hur mycket nyinvesteringar skattesänkningen bidragit till.

I samband med det, grunna även på vad frysta statsbidrag till kommunerna har för påverkan på deras finanser.

F.ö. skall kommuner inte klara av samhällsekonomin själva. De är del av samhällsekonomin.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4llsekonomi

Simsalablunder sa...

Någon forskning har förstås Lars inte på sin sida gällande invandringens kostnader i relation till hela landets ekonomi.

De offentliga finanserna (som Lars numera bör veta) är inte detsamma som HELA landets ekonomi, långt därifrån.
Och det är det som är av intresse när man diskuterar vad invandring kostar landet Sverige.

Att du upprepar dina tidigare logiska felslut förändrar ju inte det.

Att använda Jan Ekbergs siffror som om de visade invandringens nettokostnad för samhällsekonomi är att likna vid fusk, ett fuskbygge s.a.s.

Danmark är förstås fortsatt inget vidare exempel, varför har jag redan förklarat.

Någon omöjlig beräkning är det inte att räkna på vad en strypning av offentliga finanserna innebär. Det finns ekonomiska modeller för detta. Svårare är det att förutse var i landet de oönskade effekterna uppstår.

SD skall givetvis hållas ansvariga för vad deras förslag innebär. Konstigt att det är så känsligt för Lars.

Simsalablunder sa...

Anonym 5:07 em
Bättre för samhällsekonomin vore förstås att både återställa a-kassa, satsa på en bättre integration i form av full sysselsättning, samt behålla en generös invandring. Det skulle öka omsättningen i ekonomin och det skulle vara bra för den privata sektorn, som idag har svårt med sjunkande efterfrågan.

Anonym sa...

Till simsalablunder, man kan naturligtvis lova allt till alla, alltid och att några mytiska dynamiska effekter kommer lösa allt till det bästa.
Dessvärre tror jag att invandring styrs av samma ekonomiska lagar som all annan verksamhet.
Man kan naturligtvis kalla sig antirasist och tro på en fri invandring. Problemet med detta är att man också per automatik blir något av en antihumanist.
Tror någon att t.ex assistentreformen ens skulle vara tänkbar med en fri
invandring.

Simsalablunder sa...

Anonym 11:56
Nu tror jag ju inte på att några mytiska dynamiska effekter kommer lösa allt till det bästa, utan pekar på hur samhällsekonomin fungerar.

Genom det kan man avslöja myten om att nettokostnaden för invandringen skulle vara 50-60 miljarder för landet Sverige. Och nu när du vet om det, skall du väl inte sprida den myten vidare?

Sedan kan man undra vad du menar när du _tror_ att invandring styrs av samma ekonomiska lagar som all annan verksamhet. Vilka ekonomiska lagar är det som åsyftas i din tro? Är det tron på lagen om hur pengar försvinner ner i ett svart hål?

Du kan även passa på att vederlägga ovan 1-5, när du är igång.

Anonym sa...

Vårt att notera: Simsalablunder har fortfarande inte presenterat en enda siffra eller undersökning som bevis för varför vi ska tro på hans/hennes påstående om att invandringen inte kostar 40-50 miljarder mer än vad den drar in till samhället. Inte en ENDA siffra eller källa har han/hon använt. Det är bra gjort, för då kan man inte pröva Simsalablunders tes.

Istället sätter Simsalablunder all sin tilltro till ökad konsumtion genom ökade bidrag och i vissa fall arbete. Han/hon låter nästa som en nyliberal i sin tilltro till de dynamiska effekterna. Alla ökade kostnader för skola, vård, omsorg, pensioner, handläggningsprocessen hos Migrationsverket och Migrationsdomstolarna samt kraftigt ökade socialbidragskostnader mm väljer Simsalablunder att helt bortse ifrån.

Simsalablunder väljer att inte presentera en enda siffra för vad invandringen kostar eller drar in till samhälet.

Flyktinginvandring måste fungera i praktiken, det gör den inte idag för många kommuner. Det kan vem som helst se och kontakta kommunala företrädare om (såväl borgerliga som Socialdemokrater). Jag väljer att tro på hur verkligheten ser ut i kommuner som Växjö, Södertälje, Katrineholm, Malmö, Eskilstuna, Flen, Borlänge mfl. - istället för Simsalablunders teorier utan anknytning till verkligheten.

Simsalablunder sa...

Jag har presenterat en beräkningsgrund. Beräkningsgrunden kräver inga egna siffror.

Genom beräkningsgrunden förstår man enkelt att 40-50 miljarder inte är netto för Sveriges samlade ekonomi. Det är beräkningsgrunden du har att vederlägga.

Så om du försöker dig på att vederlägga beräkningsgrunden, var menar du då att den felar? Tänker du svara på det? Använda gärna ditt eget exempel, den med bidraget på 10.000kr.

Begreppet "dynamiska effekter" har du missuppfattat. Det begreppet handlar om tron på att incitamentstrukturen förändras till det bättre genom skattesänkningar. Och det är ju inte alls det jag talar om.

Fortsätt du att grunna på var pengarna tar vägen i kedjan jag tidigare nämnt. Lägg också till bankernas dränering av resurser, via räntor på lån. Tänk dig t.ex. att cykelhandlaren har lån kopplade till sin verksamhet och huslån, tänkt dig även att andra i kedjan har det liknande. Bara räntorna är ett intet oävet svinn av resurser ur de där ursprungliga 10.000 kr du fick i bidrag av staten och som du undrade var de tog vägen.

Andreas sa...

Befolkningstillväxt leder till ekonomiska, sociala och ekologiska kostnader, det finns gott stöd för det i forskningen.

Gaijin sa...

Fantastiskt att Simsalablunder har upptäckt en ekonomisk perpetuum mobile. Presentera det omedelbart för Södertäljes kommunalråd å det snaraste då hon lever i villfarelsen att det kostar pengar med stor invandring av bidragsberoende flyktingar!

bo sa...

Simsalablunder Den här cykeln som antagligen kommer från utlandet, var den gratis för cykelhandlaren?