2012-10-11

Gästskriver på Motargument, om kampen mot högerpopulismen

I dag gästskriver jag på Motargument, om bästa sättet att motverka högerpopulismen. Motargument.se är ett partipolitiskt, religiöst och organisatoriskt obundet initiativ som syftar till att skapa en tvärpolitisk samlingsplats för att bemöta rasistiska och främlingsfientliga påståenden och myter med argument, fakta och vetenskap. Ett utdrag ur artikeln återfinns nedan. Hela artikeln kan läsas här.

Svenska väljare anger sällan flykting- och invandringspolitiken som viktiga områden när de berättar vilka frågor som varit avgörande för deras partival. I stället är det sysselsättning, sjukvård, skola och utbildning, äldreomsorg och landets ekonomi som ligger i topp när väljarna bestämmer sig för vilket parti de skall rösta på. Sverigedemokraternas framgång grundar sig i deras skicklighet i att mobilisera den relativt lilla grupp som tycker att flykting- och invandringsfrågorna är så viktiga att det påverkar deras partival.

Jag har formulerat fyra tumregler att förhålla sig till om man vill motverka att Sverigedemokraterna eller andra högerpopulistiska partier vinner framgång i opinionen.

För det första bör de övriga partierna undvika att lyfta upp högerpopulisternas frågor på den politiska agendan, eller försöka vinna opinionsmässiga fördelar på att använda högerpopulisternas språkbruk.

För det andra bör man inte göra det högerpopulistiska partiet till en partipolitisk stridsfråga mellan sig.

För det tredje bör man inte bjuda in högerpopulisterna till debatt i forum dit de själva inte vunnit tillträde av egen kraft.

För det fjärde bör man inte bemöta hotet från högerpopulisterna med blocköverskridande överenskommelser.

Låt oss komma ihåg att den svenska opinionen i dag är betydligt mer positiv till invandrare och till flyktingmottagning än vad den var för ett par decennier sedan. Internationella undersökningar visar att svenskarna är mer positiva till invandring och flyktingmottagning än egentligen något annat folk i hela världen. De högerpopulistiska partierna i Europa har slutat växa. Det är viktigt att i mörkret också förmå se ljuset. Motstånd mot främlingsfientlighet är inte bara en nödvändig moralisk livshållning, det är också en verksamhet som har goda möjligheter att nå framgång.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Larv. Ju fler samhällsfunktioner som slutar fungera;försvar, polis, post, sjukvård pga kostnaderna för Sveriges exempellösa massinvandring desto fler sympatisörer till SD.
Man skall inte glömma att runt 45% av Sveriges folk, i opinionsundersökningar, är motståndare till en ökad invandring.

Anonym sa...

I stort sett läsvärda inlägg på motkraft. Men är det inte också för att, vinna respekt, även viktigt att kritisera vissa av de olika åsikter som finns på den s.k antirastiska sidan.
Jag menar alltså även om är sosse och vänster bör man väl kritisera de som står för införandet av "proletariatets diktatur"även om dessa även kallar sig vänster.
http://migro.se/invandringspolitiken-kostar-miljarder/ läs och förskräcks, inte vill man väl ha sådana åsikter på sin sida.

Roger Svensson sa...

”Motargument” är inte den första, och antagligen inte den sista, kampanjsidan som skapats för att motverka ”högerextremism/rasism” (f.ö. ett urvattnat epitet som nu används för att beteckna alla som vill ha en restriktivare invandringspolitik). Om man får döma av tidigare erfarenheter så är det upp som en sol och ner som en pannkaka som gäller för denna typ av kampanjer, den generar vanligtvis ingen nämnvärd trafik och de brukar till slut självdö. Angående detta försök kan man direkt konstatera att här tillåts inga kommentarer eller debatt vilket gör att den framstår som ytterligare en i raden av ointressanta propagandasidor där enbart folk med garanterat ”rätt åsikter” får komma till tals oemotsagda. Så mycket egentliga argument innehåller inte eller sidan, desto mer av rent tyckande, önsketänkande, spekulationer, halmgubbar och högst tveksamma slutsatser från selektivt utvalda ”fakta”. Dvs precis samma sak som man, med visst fog, anklagar sina meningsmotståndare för att ägna sig åt. Nej, den här kampanjen tillför absolut inget nytt, betydligt mer givande vore ett initiativ där både ”politiskt korrekta” och ”rasister” faktiskt fick framföra sina argument och bemöta varandra i sak. Men som det är nu verkar bägge grupperna, speciellt den förstnämnda som nog har mest att förlora, mer intresserad av att få sin världsbild bekräftad bland likasinnande än av att argumentera för sin sak …

Angående Ulf Bjerelds artikel så verkar den mer handla om hur man i stället borde gjort för att förhindra något som redan hänt. Det som förspråkas är dessutom den i huvudsak misslyckad strategi de etablerade partierna försökte använda mot Vlaams Belang i Belgien och mot Fremskrittspartiet i Norge, finns därför lite som talar för att den hade fungerat bättre här.

Sant är att invandring inte rankas bland de viktigaste frågorna bland väljarna. Men samtidigt är den, tillsammans med EU-frågan, den fråga där den förda politiken har sämst folklig förankring och det finns en stort demokratiskt underskott att utnyttja, betydligt större än Sd:s nuvarande väljarstöd. Studerar man t.ex. SOM-institutets undersökningar över tid så svarar 45 – 60% i dessa att det är ”bra förslag ta emot färre flyktingar” mot enbart 20 – 25% som tycker att det är ett ”dåligt förslag ta emot färre flyktingar”, här kan man inte eller utläsa någon trend mot att folk blivit mer positiva till den förda invandringspolitiken (däremot kan man se en trend att negativa attityder mot invandrare minskat något över tid).

Delvis sant är att de renodlat invandringskritiska/nationalistiska partierna har stagnerat i Europa, men det finns ju länder där de ökar kraftigt som t.ex. i Grekland. Men stagnationen beror med största sannolikhet på att de etablerade partierna har rört sig i riktning mot en betydligt restriktivare/selektivare invandringspolitik än tidigare och även i stor utsträckning börjat ifrågasätta multikulturalismen som politisk idé (när det gäller invandringspolitiken så ligger t.ex. dansk socialdemokrati betydligt närmare Sd:s linje än den linje som svensk socialdemokrati har). Sverige är faktiskt numer rätt ensamt, både i Norden och i Europa, med sin omfattande och frikostiga invandrings/flyktingpolitik. Någon trend mot att andra länder skall ta efter den går inte att se: Tvärtom så går utveckling i Europa, i finanskrisens spår, mot mer uttalad nationalism där länder i första hans ser om sitt eget hus och där det finns minskad vilja att hjälpa andra länder eller att ta emot människor som belastar de redan sinande gemensamma resurserna.

Jan Holm sa...

Att svenska valjare sallan anger flykting och invandringspolitik som ett viktigt omrade beror sakert pa amnets kanslighet. Att vara kritisk mot invandringspolitiken har ju ofta givit en rasiststampel. Att fortiga problemen med invandringen ar en dalig metod , eftersom detta bara leder till mer rasism och framlingsfientlighet.
Det ar knappast sa att den svenska oppinionen skulle vara mer positiv till invandrare och flyktingmottagning an de varit tidigare. Det har ju visat sig att man kan bevisa vad som helst med statistik och oppinionsundersokningar och medias ohederlighet borgar knappast for att det ar sanningen som fors fram.
Bara genom en arlig och oppen debatt i invandring och integrationsfragan , sa kan man motverka framlingsfientlighet och fa en invandringspolitik som ar demokratiskt forankrad .