2011-05-08

Gapet mellan blocken minskar - svårbedömt politiskt läge

I dagens opinionsmätning från Demoskop (ännu ej på nätet) har avståndet mellan de båda politiska blocken i princip försvunnit. De rödgröna partierna får tillsammans 45.7 procent och den borgerliga alliansen får 46.1 procent. Moderaterna tappar fyra procentenheter, medan Socialdemokraterna ökar med 1.5 procentenheter. Även en mätning från Skop i dag pekar i riktning mot ett jämnt läge i opinionen.

I den politiska debatten har det inte varit någon supervecka för Socialdemokraterna. Håkan Juholts utspel om att den svenska flyginsatsen i Libyen inte skall få förlängt mandat har mött starkt motstånd inom arbetarrörelsen. Förre utrikesministern Jan Eliasson, SSU:s ordförande Jytte Guteland och Aftonbladets ledarsida finns bland dem som öppet kritiserat beslutet. Urban Ahlin har gjort tappra försök att försvara Juholts linje. Men Ahlins trovärdighet i försvaret av Juholt är begränsad, eftersom Ahlin tidigare gått i frontlinjen för att flyginsatsen skulle komma till stånd överhuvudtaget.

Nu kan det hända att Juholt hjälps ur knipan av att även Nato-landet Norge avbryter sitt deltagande. Frågan tycks heller inte i nämnvärd grad engagera den svenska opinionen. Men sättet att lansera ett uppenbart oförankrat och kanske heller inte helt genomtänkt förslag inger viss oro.

Även partisekreterare Carin Jämtin hamnade i bekymmer efter att ha förespråkat en ny svensk helgdag för att uppmärksamma det muslimska Eid-firandet. Men i Ekots lördagsintervju drog Carin Jämtin tillbaka sitt förslag utan andra argument än att hennes ursprungliga tankar ryckts ur sitt sammanhang. Hon betonade också att förslaget mött hård kritik.

Tiden får visa om turerna kring flyginsatsen i Libyen och införandet av en muslimsk helgdag är en form av inkörningskostnader för det nya ledarskapet inom Socialdemokraterna eller om det är ett tecken på en mer allvarlig brist på fingertoppskänsla. Det politiska livet i Sverige kommer inom kort sannolikt att övergå till det normala, med partiledardebatten i riksdagen mellan Håkan Juholt och Fredrik Reinfeldt i början av juni som en höjdpunkt. Opinionen tycks vara i tövan, med en svagt nedåtgående trend för de borgerliga allianspartierna. Vi kommer säkert att få vänta åtminstone till hösten för att kunna dra några mer säkra slutsatser kring hur nystarten för Socialdemokraterna kommer att påverka det politiska landskapet. En sak är säker - spännande tider väntar i svensk politik.

Inga kommentarer: