2010-02-19

Kulturrasism i den Livets Ord närstående tidningen Världen idag?

Den Livets Ord närstående kristna tidningen Världen idag anklagas i en forskningsrapport för kulturrasism. Det är universitetslektorn Kristian Steiner vid Malmö Högskola som analyserat vilken bild av muslimer och av islam som redovisas på Världen idags ledarsida. Steiner presenterar sina resultat i tidskriften Tro & Liv (1/10, artikeln finns tyvärr ej på nätet).

Av de cirka 300 ledare som Steiner undersökt behandlar hela 20 procent muslimer, islam eller etniska grupper och nationer med muslimsk majoritet. Det vanligaste temat i de undersökta ledarna är att muslimer eller islam tillskrivs ansvaret för det problem som är artikelns utgångspunkt. Kritiken mot islam framförs i breda och oprecisa ordalag. Steiner exemplifierar bl a med en ledarartikel av Carin Stenström, som skriver att islam är en farlig religion, ett direkt hot mot den fria världen. De två vanligaste handlingarna som tillskrivs muslimer är att de mördar/massmördar eller kräver något på västerlandets bekostnad.

Steiner summerar sina resultat enligt följande: Världen idag låter sin bild av islam och muslimer präglas av hotfullhet, våldsamhet, brist på modernitet och rationalitet samt av oföränderlighet. (...) De missförhållanden och klandervärda handlingar som tidningen lyfter fram, gör man stora grupper, ibland alla, muslimer ansvariga för. Därigenom förvandlas traditionell och ibland helt nödvändig regimkritik till kulturrasism.

Steiners rapport är skrämmande läsning Det räcker med att byta ut "muslimer" mot "judar" eller "islam" mot "judendom" för att inse vidden av det hela.

Världen idag är inte vilken tidning som helst. Tidningen har hela 8 000 prenumeranter och här medarbetar bl a förre Expressen-journalisten Ulf Nilson. Näringslivsredaktör är Siewert Öholm. Tidningen och Siewert Öholm har tidigare försökt tysta och smutskasta Kristian Steiner. Det vore hedervärt om tidningens representanter i stället förmåddde samla sig till ett uns av självkritik och i kristen anda älska sin nästa - även om han eller hon råkar vara muslim.

23 kommentarer:

Anonym sa...

Tre frågor:

1) Vad är "kulturrasism"? Jag har för mig att rasism handlar om rs och att islam är en religion och inte en kultur

2) Vad är det för konstigt med att en religion tar avstånd från en annan och fördömer den? Två religioner kan ju inte vara sanna samtidigt. Med tanke på de värden som står på spel för de inblandade (evig frälsning) måste man väl förvånas över att inte tonen är hätskare än vad den är.

3) Hur kan det vara kontroversiellt att Dagen påstår att att islam utgör ett hot mot vårt sekulära västerländska samhälle? Alla religioner utgör per definition ett hot mot vårt sekulära västerländska samhälle.
Detta, vårt, samhälle har ju växt fram genom att vi har kastat av oss religionens ok!

/ATEIST

Andreas Bjurström sa...

Bra sagt Ulf!

Hampus Eckerman sa...

"Ateisten",

1) Kulturrasism betyder att ha fördomar om/tycker illa om hela kulturer. Det består av de två komplexa begreppen kultur och rasism. Kulturrasisten söker tillskriva en kultur vissa (negativa) värden. Dessa ställs mot den egna kulturen, som sägs sakna dessa värden.

2) Vad är det för bra med religioner som ligger i konflikt med varandra? Som ateist borde du vara mot att religioner attackerar varandra.

3) Felet var att Islam sågs som "en farlig religion, ett direkt hot mot den fria världen" och att "världen idag låter sin bild av islam och muslimer präglas av hotfullhet, våldsamhet, brist på modernitet och rationalitet samt av oföränderlighet".

/Också ateist

Anonym sa...

Hampus,

1) Så "rasism" ska tolkas som att man tillskriver något (kollektiv?) negativa värderingar? Innebär det att man t.ex. kan tala om partirasism - som i "moderater har negativa värderingar"?

Dessutom ser jag fortfarande inte hur islam går från att vara en religion till att bli en kultur. Jag misstänker att begreppet "kulturrasism" är ett skällsord som uppfunnits för att slippa ta debatter om vissa religioners natur genom att på förhand stämpla religionskritik som rasism. Detta är en mycket farlig utveckling som inte bör legitimeras.

2) Jag är självklart mot alla former av religion, fredliga såväl som krigiska. Dock finner jag det konstigt att konflikten mellan olika religioner inte är värre. Och ännu konstigare är det att människor ser det som konstigt att religioner ogillar varandra

Förhoppningsvis är det en indikation på att det numera inte finns särskilt många människor som faktiskt tror på det de säger sig tro på. Evig frälsning är ju inte ett värde man kompromissar med om man faktiskt tror på det!

3) Islam är en farlig religion som hotar västerländska värden, som fri sexualitet, tolerans mot homosexuella, likabehandling av kvinnor etc etc.

Sedan kan man ju konstatera att Dagen också är ett hot mot dessa värden. Men det hindrar inte att de i sak har rätt gällande islam.

/ATEIST

Anonym sa...

Som det skrivs om islam och muslimer i Världen idag skrivs det var och varannan dag i flera "vanliga" tidningar om Vatikanen/påven/katolska kyrkan. Och få upprörs över det.
Erik Johnsson

Ulf Bjereld sa...

Vem kunde tro att "Ateisternas krig" skulle utbryta kring denna bloggpost?! ;-) Jag återkommer med några mer samlade reaktioner lite senare.

Men jag vill korrigera ATEIST på en viktig punkt. Det är tidningen "Världen idag" som kritiken gäller. Tidningen Dagen är en mycket mer vidsynt tidning och skulle aldrig någonsin formulera sig på ett sådant sätt.

Anonym sa...

Ulf:

Mitt fel. Rätt ska vara rätt!

Dagen sympatiserar ju, till skillnad från Världen idag, med konservativa muslimska krav.

Senast stödde man domen mot AF i det beryktade målet med muslimen som vägrade skaka hand med en kvinna!

Så även Dagen utgör ett hot mot det sekulära samhället, om än på ett helt annat sätt än Världen idag.

/ATEIST

Hans sa...

Hej Ulf,

En fråga helt utanför ämnet, ledsen för det, men hoppas på svar: Är "Anders Urbas presenterar sin avhandling om den svenska valforskningen" öppet för allmänheten eller ej? MVH Hans

Ulf Bjereld sa...

Hans: Svar ja. Men anmäl ditt deltagande i förväg, till Henrik Oscarsson. Du finner hans e-postadress på Göteborgs universitets hemsida.

Hampus Eckerman sa...

"Ateist",

1) Kulturer i denna benämning är ofta starkt förknippade med etnicitet. Vad jag vet gäller inte det partitillhörighet, i alla fall inte gällande moderaterna.

2) Men är det inte bättre om religioner kan hålla fred, nu när de ändå finns? Ska vi då inte hoppas att Livets Ord får mindre inflytande och att fredliga varianter starkare inflytande? Precis som vi önskar liknande i alla religioner?

3) Din beskrivning om att hota "västerländska värden, som fri sexualitet, tolerans mot homosexuella, likabehandling av kvinnor" stämmer mer på Livets Ord och Världen Idag än det gör på Islam. Islam finns det många tolkningar inom. Livets Ord är en tolkning av kristendomen och en särdeles dålig sådan.

/Också ateist

Dessa mina minsta bröder sa...

Bra skrivet Ulf. "Världen idag" är ett trist exempel på en sk. "högerkristen" tidning.
Siewert Öholm som är journalist på tidningen , jag skrev tidigare om honom och hans artiklar i "Världen idag" citat" sin iver att försvara sin trosdogm skyr han inga medel, även lögnen är tillåten. se länk:

http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2009/11/diakonia-och-enogdhetens-apostel.html

BR sa...

"Din beskrivning om att hota "västerländska värden, som fri sexualitet, tolerans mot homosexuella, likabehandling av kvinnor" stämmer mer på Livets Ord och Världen Idag än det gör på Islam."

Fel!
I många muslimska stater är ovanstående fri och rättigheter t.o.m. så allvarligt hotade att de är straffbelagda.
Jag har däremot aldrig sett att Livets Ord förespråkar bestraffning av homosexualitet eller otrohet.

Lika allvarligt är att grundläggande demokratiska fri och rättigheter som fria val, yttrande, tryck, mötes och religionsfrihet inte existerar i stora delar av den muslimska världen.
Såvitt jag vet erkänner sig däremot den stora majoriteten av de kristna staterna och rörelserna (möjligen med undantag av stollarna i Biskop Williamsons Society of St. Pius X) till demokrati.
/BR

BR sa...

P.S.
Herrens Befrielsearmé i Uganda måste givetvis också räknas in bland antidemokratiska,kristna stollar.
D.S.= BR

Ulf Bjereld sa...

Med Hampus Eckerman är jag i denna fråga i det mesta ense - bortsett från det lilla faktum att jag är troende och Hampus ateist...

ATEIST: Angående konflikt mellan religioner. Du glömmer att det kristna kärleksbudskapet inspirerar oss att älska alla människor, oavsett deras tro eller deras handlingar. Människokärleken är gränslös och oändlig. I kärleken ryms också en respekt för andra människors tro och otro - även om man inte delar den. Du behöver inte vara orolig för de icke kristnas frälsning - du skall se att Gud har en plan där nåden på något sätt även kommer dem tillhanda. :)

Anonym sa...

Ulf:

Jag rekommenderar dig starkt att gå och se filmen Agora som snart går upp på bio (såg den själv på filmfestivalen).

En i det närmaste dokumentär skildring av hur det kristna kärleksbudskapet har tolkats tidigare i historien.

Hampus:

Jag rekommenderar dig en titt på dagens Agenda för en tolkning av islam. Notera att det inte rör sig om en tolkning som någon perifer sekt som Livets ord står för, utan en tolkning som är accepterad av sex av världens stater.

/ATEIST

Anonym sa...

"... det kristna kärleksbudskapet inspirerar oss att älska alla människor, oavsett deras tro eller deras handlingar. Människokärleken är gränslös och oändlig. I kärleken ryms också en respekt för andra människors tro och otro."

I praktiken har de kristna handlat helt annorlunda. Kristna har dödat kristna och utövare av andra religioner i Jesu namn utan avbrott genom nästan två årtusenden. Så sent som för några få år sedan höll protestanter och katoliker på att slå ihjäl varandra i parti och minut i Ulster.

GT

Ulf Bjereld sa...

ATEIST: Visst har kristna människor begått många ohyggliga våldsdåd genom historien. Men dessa våldsdåd bleknar dock i jämförelse med de våldsdåd som genomförts i namn av ideologier som bygger på den ateistiska världsåskådning som du bekänner dig till. Som Gert Gelotte skriver i GP i dag:

"I religionernas historia, och nutid, finns mycket mörker. Men även om vi söker oss mot mörkrets hjärta så var inkvisationen ett förskoleseminarium jämfört med Lenins Tjeka och Stalins NKVD. Och vad är mulla Omar och Usama bin Ladin som terrorister jämförda med Hitler, Pol Pot eller Mao? 'Platt intet', för att citera en Lutherpsalm.

Det är alltid fundamentalismen som är farlig, oavsett vilka kläder den bär.

Anonym sa...

Delvi sant Ulf. Men vad du glömmer är att kommunism och nazism inte bygger på trosföreställningen att Gud inte finns.

Det är inte så att dessa läror bygger på budskapet "Gud finns inte - därför bör vi döda".

Budskapet har varit "det råder klass/raskrig - därför bör vi döda". De ateistiska inslagen har varit rätt perifera.

Och vad gäller nazismen vet jag inte ens om ateistism är rätt definition. VI vet ju att flera ledande nazister var spritister och intresserade sig för olika bisarra idéer om det ockulta. Knappast en ateistisk hållning!

/ATEIST

Tony sa...

"Det vore hedervärt om tidningens representanter i stället förmåddde samla sig till ett uns av självkritik och i kristen anda älska sin nästa - även om han eller hon råkar vara muslim."

Det är här problemet finns hos persones som dig, Ulf B. Islam är problemet, inte muslimen i allmänhet.

Man kan kalla det för "islamofobi", "kulturrasism" eller vad man vill. Världen idag har ändå rätt om islam och vad som händer i islam dominerade länder. Det gör hela snacket om olika fobier eller rasismer att bli otroligt löjligt. Islam i dess texter är en farlig religion för varje individ på denna jord, särskilt för judar och kristna.

Andreas Bjurström sa...

Givet att det faktiskt sker en samhällsutveckling över tid (den liberala tron) borde inte islam (i sina skrifter ej praktik syftar jag på här) vara en "bättre" religion än kristendom?

Utvecklingen från gamla till nya testamentet är ju enorm. Det gamla gottar sig i auktoritär fruktan, förespråkar slaveri och etnisk rensning osv. Det nya har kärleksbudskap och förlåtelse etc(även om det nya också har en hel del positivt att säga om slaveri och massmord).

Jesus var progessiv på sin tid (2000 år sedan). var inte islam en progressiv uppdatering? Och nu är vi låsta med ett dussin uråldriga religioner .... Hur ta oss ur detta fängelse?

Anonym sa...

Andreas, gamla testamentet, tvärtemot vad du tror, har i sina böcker ett stort budskap om kärlek och rättvisa mot främlingar, fattiga, änkor och barn. Det budskap Jesus kom med bygger ju på judendomen men är naturligtvis ett dokument från en mycket gammal tid. Sedan har ju judendomen och kristendomen genomgått reformation. Inom deras mainstream tror ingen bokstavligen på uråldrade teser. Och det tror jag inte mainstream muslimer gör heller.

A-K Roth

Anonym sa...

A K Roth

"Sedan har ju judendomen och kristendomen genomgått reformation."
Men tyvärr inte Islam.
EL

Mattias Johansson sa...

Hej Ulf,

Jag stötte på det du skrev och även att det har gått mycket lång tid sedan dess ville jag skicka en kommentar :)

Jag, liksom troligen också du, har ju inte hela bilden men följande känns väldigt sakligt och långt ifrån smutskastande:

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6089&Itemid=160

Eller, vad tycker du?

Gud välsigne dig broder,

Mattias Johansson.