2010-02-07

Henrik Brors (DN) och opinionsjournalistikens svåra konst

Avståndet mellan de politiska blocken minskar i opinionen och är nu så litet att det inte ens är statistiskt säkerställt. Det visar DN/Synovates januarimätning.skrev Dagens Nyheters politiske reporter Henrik Brors i en artikel den 29 januari i år. Bakgrunden var en enskild mätning från Synovate där det rödgröna försprånget i opinionen hade minskat till 2.9 procent. I artikeln diskuterar Henrik Brors olika förklaringar till varför det rödgröna försprånget försvunnit och vad det kan få för konsekvenser för den fortsatta politiska debatten. Inte någonstans i artikeln markerar Henrik Brors insikt om att andra mätningar som genomförts vid ungefär samma tillfälle pekar i en helt annan riktning, eller att det är omöjligt att dra slutsatser utifrån en enskild mätning.

En som upprördes av Henrik Brors sätt att hantera opinionsundersökningen är professorn i journalistik Jesper Strömbäck. Under rubriken Missvisande opinionsjournalistik, DN skriver Jesper Strömbäck på sin blogg att Henrik Brors gör en rad fel när han redovisar undersökningen, framför allt att han undanhåller läsarna att förändringarna inte är statistiskt säkerställda utan tvärtom ger bilden av att viktiga förändringar har skett; och han antyder att förändringarna åtminstone delvis beror på att Mona Sahlin och de rödgröna har börjat ge besked om sin politik, utan att det finns något som helst stöd för det i opinionsundersökningen.
Statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson är också utomordentligt kritisk mot DN:s och Henrik Brors rapportering, vilken han i programmet Medierna i P 1 (6/2) karaktäriserar som "oärlig" och att den "brister i saklighet".

Det är naturligtvis bekymmersamt när den politiska reportern på landets största morgontidning inte förmår eller vill referera opinionsundersökningar på ett professionellt sätt. I SVT Agenda kl 21.15 i kväll möts just Jesper Strömbäck och Henrik Brors i en debatt om opinionsjournalistik. Debatten lär bli en intressant och sevärd tillställning. Kanske återkommer jag efter debatten med en uppdatering av denna post.

Uppdatering kl 21.55, efter inslaget i Agenda. Henrik Brors kom lindrigt undan, även om Jesper Strömbäck gjorde en gedigen insats. Det som kom bort i debatten är tidningarnas oskick att dra för långtgående slutsatser utifrån en enskild mätning. I Henrik Brors fall fick man i den ovan nämnda artikeln dessutom intrycket att ett önsketänkande låg i botten.

5 kommentarer:

Johan sa...

Det är ju just det som är problemet - att de drar allt för långtgående slutsatser av resultaten. Att de kanske inte redovisar allt (signifikansnivå, urval etc) är väl inte hela världen - är man inte någorlunda bekant med statistik så tror jag ändå inte att man lär sig något via denna information. Och är man någorlunda bekant med statistik så är man ju medveten om att det finns brister med alla undersökningar.

Leif E Ström sa...

Hej Ulf!
I din profil finns en önskan om frimodighet av dina skribenters inlägg. Ärlighet i politiska frågor är lika sällsynta som inom religionen. I dessa miljöer finns enbart visioner som nås via förändringar av folks tankar och handlingar. Att du som professor i statsvetenskap förundras över att Henrik Brors redovisning för enbart ett mätresultat ser jag som pliktskyldigt och på gränsen till naivt. Om du inte hade varit partiansluten och inte heller varit
aktiv kristen kanske dina examina hade resulterat i något mer produktivt för oss övriga svenskar. Vad som i dag saknas i den svenska debatten är en belysning av alla de nya krafter som agerar utanför etablissemanget och är utan megafoner. Kan de vara så att det finns inga statsfinansi-erade stöd för den aktiviteten? Riksdagspartierna har enligt mig exklusiv äganderätt till journalisternas belysning av de stora politiska frågorna. Under en mandatperiod dränks de folkvaldas huvudsakliga uppdrag att representera folkviljan i ett brus av blockpolitiskt käbbel. För att anknyta till mätningar så använder sig Lena Melin på Aftonbladet av precis samma knapphändighet då hon presenterar sina resultat. Men med en skillnad, upplägget presenteras som ett klotterplank då läsarna skall kommentera artikeln. Det är väl inte så Ulf att du tror att Henrik och Lena avgör kommande val?
Avslutningsvis, jag är rädd för att den rätta belysningen och de forum för ställningstaganden är på väg att försvinna. På 35 år har 150000 förtroendevalda försvunnit och den lokala aktiviteten är en delvis isolerad aktion. Resultatet av årets val kommer att leda till en blockpolitisk kohandel av sällan skådat slag. Svekdebatterna kommer hålla Henriks och Lenas klaviatur glödheta under fyra år. Kan du inte vända på kuttingen och låta folks förväntningar styra politikernas handlingar i det här valet?

Jan Wiklund sa...

Någon påstod att DN hade erkänt att man bedrev politik även i nyhetsrapporteringen. Har du nån aning om när, var och hur?

Anonym sa...

Tack for intiresny Blog

Henrik Brors sa...

Du har på många sätt helt rätt,
och samtidigt inte.

Läs min blogg så förstår du!

http://henrikslillahorn.blogspot.com/2010/09/idag-skrev-jag-om-nasta-val-mmm.html

Kram-HB