2010-02-15

Fusket inom de moderata provvalen

Uppdatering måndag kväll: I Studio Ett i P1 diskuterar jag och Svenska Dagbladets politiske chefredaktör P J Anders Linder det som inträffat. Vi är överens om mycket men träter om huruvida ett ökat inslag av personval skulle vara en lämplig åtgärd för att hantera problemet med provvalsfusk. P J Anders Linder är för personval, jag är emot. Kan avlyssnas här.

*

Jag gav tidigare i dag följande kommentar till TT:

Fusket inom de moderata provvalen kan bidra till ett ökat politikerförakt. Det är därför viktigt att Moderaterna reder ut frågan på allvar, gärna genom en oberoende utredare. Affären kommer knappast att påverka själva valrörelsen, mer än att den ytterligare kan stärka grunden för missnöjespartier.

Partierna i Sverige har under flera år haft problem med sjunkande medlemstal och sviktande folkrörelseförankring. Därigenom har partierna fått allt svårare att fullgöra sin roll som en länk mellan staten och medborgarna. I en allt mer individualiserad tid söker sig allt färre medborgare till kollektiva rörelser med ideologier som gör anspråk på att tacka in alla samhällsfrågor.

Partierna har försökt hantera denna utveckling bl a genom ett ökat inslag av personval. Men den här typen av affärer bidrar ju också till att undergräva legitimiteten även i personvalen.
Partierna måste utveckla nya arbetsformer som möter individualiseringen samtidigt som man även fortsättningsvis skall fylla funktionen av att ge röst åt olika samhällsgrupper och samla ihop de åsikter och krav som förs fram i samhällsdebatten. De partier som bäst förmår hantera denna ekvation har framtiden för sig.

1 kommentar:

Lars M Hermansson sa...

Fusket visar på den totala bristen på moral hos Moderata Samlingspartiet. De är säkert inte ensamma bland partierna om sådant här.
Moderata Samlingspartiet har ju dock visat på prov på dubbelmoral förr. T.ex. valstugereportagen 2002.
Personligen tror jag starkt på personval eftersom väljarna lätt kan rata oseriösa kandidater som inte håller måttet eller är lycksökare.
Dagens personval är dock alltför begränsat och de flesta som personvalts har ju också stått högt placerade på listorna. Samtidigt kunde kandidaterna tvingas att redovisa varifrån de fått sina kampanjmedel.