2010-02-11

18 svenska soldater köper sex på bordell i Tyskland

En grupp på 18 svenska yrkesanställda elitsoldater har köpt sex på en bordell i Würzburg i samband med en militärövning i Tyskland. Juridiskt tycks de inte ha begått något brott, då de besökt bordellen på sin fritid. Må så vara. Men nog borde väl Försvarsmakten kunna formulera ett regelverk som hindrar dras anställda från att köpa sex under en tjänsteresa?

Folkpartisten Erik Svansbo beskriver kritiken mot soldaternas bordellbesök som "ett arv från kristen moralism" och beklagar sig över att ingen tar de sexköpande männens parti. Det tycks som att Folkpartiet har en del att jobba med internt i synen på jämställdhetsfrågorna. (Tipstack till Bulten i Bo.)

Män och våld och sex och krig - har vi hört det förut? Men blir kanske situationen än värre om vi har en yrkesarmé i stället för en värnpliktsarmé? Göran Greider ger uttryck även för mina tankar i denna fråga: Många män samlade kring vapen och ordergivning har alltid gjort mig orolig. Och när det rör sig om män som frivilligt valt den karriären känner jag mig extra orolig.

Om män och kvinnors förhållningssätt till våld och våldsanvändning formulerade jag mig en gång i boken Kön och politiskt våld (Gidlunds, 1998). Finns ännu att läsa och beställa.

9 kommentarer:

Erik Hultgren sa...

Du får gärna förklara på vilket sätt Folkpartiet "har en del att jobba med internt i synen på jämställdhetsfrågorna". Att de har en debatt där de inte per automatik ser sexsäljande kvinnor som offer, utan faktiskt kan ha en diskussion från båda sidor, borde väl snarare gynna jämställdheten?

Andreas Bjurström sa...

Eller så är det kanske tvärtom? Att jämställdhetsfrågorna nu diskuterats så länge i sverige att sexualmoralism byggd på tradition och PK inte är den enda möjliga ståndpunkten? Frågan fördjupas, utvecklas, och bryts upp i olika inriktningar och ståndpunkter ... hegemonisk moralism och PK-positioner bryts ned, argument krävs, även av de som tar status quos alla normer för givna ...

Läs t.ex. Petra Östergren för en problematiserande syn på frågan, som inte tar ställning redan innan analys och diskussion. En god forskare behöver viss öppenhet. Den feministiska debatten blir mer intressant för vad dag som går, just för att den vågar utveckla sig själv, kritisera sig själv, nå bortom sig själv, men ändå bottna i sig själv ....

Ulf Bjereld sa...

Erik: När folkpartisten Erik Svansbo på sin blogg (som rankas som den tredje mest inflytelserika av alla folkpartistiska bloggar) formulerar sig om prostitution på ett sätt som är så oreflekterat och så naivt i sin syn på frågan om makt och sexualitet - ja, då tycker jag faktiskt att Folkpartiet har en del att jobba med i jämställdhetsfrågorna.

Lisa sa...

Jag brukar hålla med dig om det mesta Ulf, men här har du tyvärr drabbats av en rejäl släng av förlegad, kristen och konservativ moralpanik.

Om du tycker att man har problem med sin "jämställdhetssyn" om man inte automatisk och kategoriskt vill fördöma en man som köper sex av en kvinna - då måste du rimligen också tycka att det varit höjden av "jämställdhet" om det varit 18 svenska kvinnor som köpt sex av tyska män.
Och den som har en sådan enorm dubbelstandard när det gäller vad människor av olika kön får och inte får göra har väldigt mycket att jobba på när det gäller sin syn på jämställdhet.

Du har fullständigt rätt i att män i svensk media ofta förknippas med våld, krig och sex (jag finner det f.ö. intressant att både feminister och kristna fundamentalister är så rörande överens om att sex är något fult och hemskt som helst borde förbjudas helt och hållet). I detta fall är det du som helt omotiverat slänger in orden "krig" och "våld" i sammanhanget. Försöker du insinuera att de 18 svenska soldaterna förutom att ha haft sex, även krigat och brukat våld nere i Tyskland?

1800-tals-attityden att alla kvinnor är oskyldiga offer och alla män är skyldiga förövare (som i tid och otid ska förknippas med hemska krig, hemskt våld och hemskt sex) är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

Olaus Petri sa...

Undrar vad Greider tycker om Hugo Chaves militärpornografiska fosterlandsläggning?

Och kanske har han rätt om detta med ordergivningkulturer och jämställdhet? Det är bara att se på uniformsnomenklaturan på Kuba för att komma till insikt om att när militarism och socialism förenas så utestängs både kvinnor och vissa etniciteter från maktens korridorer. Idel män och spanjorer runt Castro-klanen.

Ulf Bjereld sa...

Lisa: Att en kvinna köper sex av en man är något helt annorlunda än när en man köper sex av en kvinna. Könsmaktsordningen innebär att dessa händelser inte är jämförbara. Prostitution kan aldrig frikopplas från frågor om makt.

Moralpanik brukar definieras som hastigt uppblossande och överdrivna opinionsyttringar riktade mot centrala värden och/eller den sociala ordningen. Men vem skall avgöra om en reaktion mot ett fenomen är "överdriven" eller ej? Här blir ju åsikt i sakfrågan avgörande, och därför är begreppet "moralpanik" inte analystiskt användbart.

"Kristen" moralpanik? Du vet ju lika väl som jag att motståndet mot prstitution är starkast inom vänstern, där den övervägande delen är starkt sekulär. Det samma gäller ju för många av de liberaler som slagits för sexköpslagen.

Va! sa...

Hur i hela friden kom Hugo Chavez och Kuba in i diskussionen???

Olaus Petri sa...

Kanske var Chavesgliringen lite långsökt för ett otränat öga, men den ger ändå en vacker relief till greidercitatet i Ulfs postning.

Anonym sa...

Va? Sa...

Hugo Chavez kanske enligt Olaus Petri har varit somligas inom ytterlighetsvänstern darling och nye hjälte? Till den grad Hugo Chavez äger en militärpornografisk fosterlandsläggning kanske det är legitimt att föra det på tal, som ämnet handlar om militära eskapader?

Annars kan ju Greider skriva om jordbävningen i Haiti som enligt Chavez skapades av andra militära eskapader, från USA naturligtvis. Dessbättre finns nog inte många inom vänstern som hyllar Chavez i Sverige men några få är ju för mycket. Skulle Greider vara en Chavez-fan, OP? Kan han vara så borta?

A-K Roth