2008-03-12

Spelet om Iran

Kommendören för USA:s militära styrkor i Mellanöstern, amiral William Fallon, avgår. En artikel i den amerikanska tidskriften Esquire beskrev i förra veckan Fallon som en stark kritiker av president Bush hårdföra politik mot Iran. William Fallon själv hävdar att det inte finns några sakmotsättningar mellan honom och Bush, men att tidningsartikeln gör det i praktiken omöjligt för honom att fortsätta sitt arbete.

Fallons avgång är ett led i ett internt politiskt maktspel i USA, där neokonservativa krafter gärna vill se president Bush starta ett bombkrig mot Iran innan presidentskiftet genomförs i början av 2009. Själv är jag ytterst tveksam till att så blir fallet. President Bush är i dag alldeles för mycket av en "lame duck" för att kunna samla den politisk styrka och kraft som är nödvändig inför ett sådant angrepp. Men osvuret är alltid bäst. Några begränsade bombattacker skulle kunna bli ett stilenligt symboliskt avslut på Bush-eran i världspolitiken.

Jag får då och då frågan hur Sverige bör förhålla sig till Iran, givet det förtryck och de brott mot de mänskliga rättigheterna som otvetydigt präglar den iranska regimen. Frågan är alls inte enkel. En bojkott skulle möjligen ge samvetsfrid, och visa att Sverige starkt tar avstånd från de grymheter som kännetecknar delar av iransk politik. Att bojkotta och isolera blir att icka vara delaktig i förtrycket.

Men läsaren av denna blogg vet också att jag är skeptisk till bojkott och isolering som politiska påtryckningsmedel. De är sällan effektiva för att påverka staters agerande (även om undantag finns) och den samvetsfrid som bojkotten ger kan också leda till förnöjsamhet och politisk passivitet i övrigt. För mig är bojkott och isolering den breda vägen, den enkla. Men sällan den mest ändamålsenliga.

I stället handlar det om politiska påtryckningsmedel av traditionellt slag. Opinionsbildning, morot och piska i olika former, samt stöd åt demokratiska krafter i oppositionen. Det är ingen lätt väg och den kan ta sig de mest skilda uttrycksformer - såväl tyst diplomati som öppen och stark kritik. Jag är inte en tillräcklig kännare av de interna politiska förhållandena i Iran för att våga mig på en mer detaljerad vägbeskrivning här och nu.

Viktigast är att aldrig låta bli att försöka bistå förtryckta människor och folk. Aldrig låta bli. Aldrig.

24 kommentarer:

Johannes sa...

Vad säger då Ulf om nätverket "Bojkotta Israel" som ju är närstående till Palestina Grupperna i Sverige, vilka i sin tur samarbetar med Diakonia?

Ulf Bjereld sa...

Varje organisation har ju en självklar rätt att göra en egen bedömning i frågan om bojkott eller ej. Själv förespråkar jag inte någon bojkott mot Israel, och ej heller mot Hamas, Iran, Kina, Kuba eller USA t ex.

Johannes sa...

Så bojkott av demokratier å ena sidan och totalitära regimer och terroristorganisationer å den andra, har samma valör för Ulf.
Intressant att höra för oss demokrater.
Hur var det med det gamla Sydafrika Ulf? Skulle väst fortfarande ha fortsatt att ha handelsförbindelser med apartheidregimen?
Var sätter du gränsen för när bojkott är befogad?
Kan EU eller USA ge någon ledning?

Sixten sa...

Håller med Ulf Bjereld om att Sverige inte ska använda bojkott mot Iran eller i allmänhet mot andra länder.
Medborgare står det däremot fritt att bojkotta andra länder, t ex inte köpa apelsiner från Israel eller som tidigare produkter från Sydafrika.
Dessa två länder var och är det berättigat att bojkotta. USA naturligtvis också på grund av dess krigföring och terror mot andra länder. Men i det fallet är det orealistiskt - i dagens läge. Den indiska författaren Arundhati Roy visade på World Social Forum på ett alternativ. Att man i varje land skulle bojkotta de USA-företag som understödde krigen, typ Halliburton. Borde nog vara aktuellt med MacDonald.
Israel är en parallell till tidigare Sydaafrika. Köpbojkotter förekommer, men borde utvidgas till sportevenemang och annat utbyte. Engelska akademiker och speciellt läkare har varit aktiva för sådant. Förhoppningsvis kommer mer sådant.

Arvin Khoshnood sa...

Hej igen Professorn

Tack för ert svar. Måste också säga att jag heller inte stöttar bojkott men ser samtidigt heller ingen annan väg. Ert inlägg gjorde att en annan fråga uppstod som jag hoppas att ni kan svara. Jag ber dock mycket om ursäkt för att jag tar er tid med mina frågor.

Ni skriver ” I stället handlar det om politiska påtryckningsmedel av traditionellt slag. Opinionsbildning, morot och piska i olika former, samt stöd åt demokratiska krafter i oppositionen.”

Håller med er angående opinionsbildning och stöd till demokratiska krafter i oppositionen. Hoppas därför att ni kan skriva flera inlägg om Iran och hjälpa oss i oppositionen med opinionsbildningen. Min fråga handlar om morot-piska politiken. Med tanke på de senaste avslöjningarna angående islamiska republikens flyktningsspionage i Sverige borde väl islamiska republiken piskas? Hur borde denna piskning gå till om inte genom bojkott och sanktioner?

Tack igen för att ni la tid på att svara på några av mina frågor.

Med vänlig hälsning
Arvin Khoshnood

Kerstin sa...

Och viktigt är också att inte stödja krafter som vill bomba människor till frihet. Döda har ingen glädje av någon frihet, heller inget behov av den.

Castor sa...

Men vad gör vi för och med Parvan Ardalan?? För denna MS-sjuka kvinnokämpe som tilldelats men inte får ta emot Olof Palme-priset behövs mer än "tyst diplomati". Jag saknar en svensk hållning här. Är det inte osannolikt tyst?

Guardian sa...

Damn you if you do – damn you if you don’t…

När folk tycker att man ska bojkotta Israel med hänvisning att det fungerade med Sydafrika - är det alltid fel.

Men när man inte förespråkar bojkott som medel – ja då är det plötsligt rätt med bojkott med hänvisning till samma Sydafrika…

Man ska väl aldrig sluta att förundras...

Johannes sa...

EU är Irans största handelspartner.
Om det entydigt kan visas att Iran fortsätter att försöka utveckla kärnvapen, skulle ett handelsstopp från EU´s sida vara ett mycket effektivt påtryckningsmedel på teokratin i Teheran.

När det gäller Israel, delar uppenbarligen inte EU de bojkottankar som PGS och nätverket Bojkotta Israel har.
De tunga aktörerna Tyskland, Frankrike och UK trycker på för en udvidgning av de handelsfördrag som redan finns mellan EU och Israel.

Anonym sa...

Måste hålla med Sixten att medborgare alltid har valet att enskilt bojkotta vilka länder och bolag de vill, även om jag inte håller McDonalds ansvarigt för annat än ohälsosam mat. Man har också valet att stödja dem man vill. Jag handlar med glädje jordanska, israeliska, irländska och andra produkter. Försöker minska på kinesisaka av hälso-och andra skäl. Efter norska LO's dumheter brukar jag inte i första hand köpa jarlsbergost. Men däri slutar mitt medhåll av Sixtens uttalanden av naturliga skäl.

När det gäller förespråkare för stater och organisationer är det av största vikt att de inte ses som ensidigt vinklade, att de förblir trovärdiga, om de vill göra gott i st. för i längden ont. Grupper som t.ex. uppmanar till bojkott av israeliska produkter medan de inte tar några som helst steg vad gäller grupper/länder som driver oförsonligt och öppet krig mot Israels invånare kan jag bara se som hycklare, folkfientliga, ignoranta eller what-have-you.

Annat Sixten skrev är förkastligt. Israel är INTE en parallell till tidigare Sydafrika. Tala gärna med dagens ambassadörer från Sydafrika till Israel som upplevde apartheid eller med sydafrikanska journalister som modigt skrev mot apartheid när det begav sig. Man måste vilja läsa och kunna ta in annat än Ilan Pappes om man vill kunna göra en informerad bedömning. Apartheidmyten är "debunked". Om man vill tala om orättvisor i samhällen talar man om orättvisor. Vill man driva ensidig propaganda tar man till ord som apartheid.

Jag måste ta avstånd från detta inlägg som slank in i debatten. Det märks att uppvigling skördar offer. I debatter brukar detta sorts uttalande få gensvar av många slag, ofta av typen, "vill du bojkotta, by all means, sluta blogga då, eftersom israeliska innovatörer har bidragit till www."

Det enda jag vill säga är att man borde vara försiktig i vad man ber om. Kanske det slår tillbaka? Tänk om en brittisk uppviglare mot Israel behöver en benärgstransplatation och - fasa av alla fasor - måste sänka sig till att nyttja något israeliskt eller sionistiskt i processen att bli frisk. Det vore väl pinsamt?

Jag vill inte vara elak, Sixten, men det du skrev är inte acceptabelt och kräver svar på tal.

Adnan: Jag har liknande frågor. Hoppas ditt land blir fritt från förtryck - och fritt de ledare som gör andra länder illa - inom rimlig tid. Min granne - bor i USA - är iransk hjärtläkare och hans föräldrar kommer från Iran varje år i flera månader och är entusiastiska trädgårdsodlare. Jag fick augerginplant av dem i fjol! Mamman lagar underbar persisk mat!
Bästa välönskningar!

A-K

Anonym sa...

Ordmärkare som jag är: det ska naturligtvis vara auBergineplant, dvs eggplant. Ville inte på något vis antyda att auberginer är ograr, :), bäst gardera sig; älskar auberginer; är inte fördomsfull. Så bli inte kränkt (aka krängt), någon!

spleeno sa...

Jag håller med Kerstin, och vill tillägga att historiskt sett så har bombningar av fientliga stater inte fungerat för att vända deras medborgare mot sin regim. Det säkraste sättet att stärka regimen i Iran är att släppa bomber på dem. Ge dem inte möjligheten att slå ner på oppositionen som en femte kolonn! Det är visserligen illa i Iran just nu, men det kan bli värre. De ljusningar och öppningar som finns kan upphävas mycket snabbt ifall fel beslut fattas. Vad är poängen med att med symbolisk avsikt slå ut några forsknngsreaktorer i Iran? Regimen kan inte avsättas med bombkrig och ett markkrig är nog knappast en seriös tanke ens hos den galnaste bombhögern.

F.ö. förundras man över hur samma personer som förordar "klimatsmart" kärnkraft i Sverige föredrar ett Iran beroende av kolkraft.

Ulf Bjereld sa...

När det gäller isoleringen av Sydafrika säger jag som jag gjort många gånger tidigare på denna blogg: För att sanktioner skall vara verkningsfulla krävs åtminstone två saker. För det första måste det finnas en stark enighet i världssamfundet bakom sanktionerna. För det andra måste det finnas en stark enighet i den inhemska oppositonen om sanktionerna. Båda dessa villkor var uppfyllda i fallet Sydafrika.

När det gäller flyktingspionage så är det en kriminell handling och skall lagföras inför domstol. Om det finns starka misstankar, men de misstänkta har diplomatisk immunitet skall de omgående utvisas.

Instämmer helhjärtat i Kerstins kommentar: "Och viktigt är också att inte stödja krafter som vill bomba människor till frihet. Döda har ingen glädje av någon frihet, heller inget behov av den."

När det gäller Castors undran om Parvan Ardalan vet vi ju inte hur starkt den svenska regeringen agerar mot Iran bortom offentlighetens ljus. Vi kan bara spekulera. Jag måste tillstå att jag har mina onda aningar.

Anonym sa...

Håller i huvudsak med Ulf Bjerelds senaste inlägg. Men måste få svara på A-K - den gamla bekantingen.
Israel är för närvarande den enda stat som kan jämföras med Sydafrika när det var en apartheidstat. Tyvärr.
Och logiskt sett är det då riktigt att bojkotta Israel. Det är min och många andras åsikt.
På gång är bojkott i många andra länder och tendensen är växande. Förhoppningsvis växer det till en sådan styrka att framtida regeringar i Israel gör som i Sydafrika. Dvs förhandlar ärligt med palestinier och upphör med apartheid.
Och därmed räddar sin befolkning från Algerietexemplet, dvs en utvandring ... till vad?
Sixten Andréasson

G. Tikotzinsky sa...

Ulf,

Om, eller rättare sagt när, det kommer en tillförlitlig* rapport om att Iran har en månad kvar till the point of no return - vad föreslår du då? En punktinsats med syfte att förstöra atominfrastrukturen, eller fler förhandlingar?

*Frågan gäler inte vad som är tillförlitligt eller tvivelaktigt. Frågan är tänkt som en scenarioanalys.

Anonym sa...

Sixten, du har rätt till din åsikt men det är bara en åsikt. I det här fallet innebär åsikten en anklagelse som är falsk och propagandisktisk. Den har nyttjats och utnyttjats till leda, komplett med bl.a. ett uttalande från Nelson Mandela som visade sig vara påhitt. Apartheidmyten håller inte vatten. Att andra delar din åsikt gör den inte rätt. Klart är att denna myt måste vara mycket viktig för dig att tro på. Om du vill kan du få länkar till artiklar som tar upp ämnet. Frågan är hur mottaglig du är. Som du verkar finna Pappes trovärdig - trots all belagd kritik han fått - finns nog lite hopp att modifiera din syn. Bojkotta gärna ensidigt, Sixten. Men det inger inte respekt att man kollektivanklagar ett folk och en nation.

Mvh,

A-K

G. Tikotzinsky sa...

Gäsp! Som vanligt kan vi konstatera att alla som har en dator och skriver kommentarer på Ulfs blogg uppenbarligen inte bojkottar israeliska varor. Så bojkotta på apelsinerna bara! Jordbruket utgör bara några få procent av Israels exportinkomster. Ju snabbare de rycker upp träden och bygger high-tech industriområden i stället, desto bättre är det.

spleeno sa...

g. tikotzinsky: man kanske i det ögonblicket kan gratulera Israel och USA till möjligheten att lära sig vad diplomati består i och värdet av att respektera internationell rätt?

G. Tikotzinsky sa...

Spleeno,
Var och en får själv ta ställning till om han/hon vill leva i en värld där Iran med sin nuvarande regim har atomvapen och raketer som kan nå 3,000 km.

Världen ÄR orättvis. Ibland måste man använda våld för att avlägsna strategiska hot som man inte kan leva med.

Ulf - får vi höra din åsikt i scenariot jag beskrev?

Johannes sa...

De som vill bojkotta israeliska produkter och skriver det på sina datorer, säger, sms:ar det på sina mobiler, telefonkonfererar om det eller svär över Israel framför TV´s utrikesrapportering, gör i själva verket motsatsen.
Ibland kan verkligen ironi vara träffsäker.

Bulten i Bo sa...

Om, eller rättare sagt när, det kommer en tillförlitlig* rapport om att Iran har en månad kvar till the point of no return...

Inom parantes är jag lite förvånad att de israelvänliga kommentatorerna här har så lätt att falla in i anglosaxiskt tungomål, men aldrig hebreiskt.

Men frågan var bara, vad menas med "point of no return" i detta fall. Och hur vet man vilka antal dagar man befinner sig från denna tidpunkt?

Anonym sa...

Ulf: Om att "Aldrig låta bli": Jag blev just varse om en samlad judisk fredlig internationell aktion i solidaritet med dem som lever under ständigt hot av terror i Israel och speciellt Sderot. Det skulle vara fantastiskt om individer i Sverige som är emot terror loggade in den 20:e mars. How about it, Ulf?

Hemma vid datorn kan man vara med och följa presentationerna med kick-off i Sderot och rallys i Jerusalem, London, New York, Los Angeles, Sydafrika och Australien.

Från meddelandet:

"/*Alan Dershowitz*/, the renowned American international lawyer and author of
“The Case for Israel” and /*Irwin Cotler*/, the former Canadian Minister of
Justice, will kick off the event broadcasting live from Sderot, Israel at 11
p.m. local time, 5 p.m. EST...

...From Sderot we will jump to live webcasts of rallies in Jerusalem, South
Africa, London, New York, Los Angeles and Australia. Be there in person or
online. Everyone will be counted.

Invited speakers include South Africa’s former President, /*Nelson Mandela*/;
Israel’s Chief Rabbi */Yonah Metzger/*; /*David Trimble*/, former First Minister
of Ireland; the Chief Rabbi of the United Kingdom, /*Sir Jonathan Sacks*/; and
/*Marvin Hier*/, Director of the Simon Wiesenthal Center.

On Purim
night, March 20th, 11 p.m. Israel time, log on to http://www.together4israel.org
and be counted. Give courage and strength to our brothers and sisters who live
under fire."

Aldrig låta bli! 20 mars är ett utmärkt tillfälle att visa medmänsklighet mot ansatta människor. 11 p.m. israelisk tid torde vara 22:00 svensk tid?

Mvh,

A-K

Anonym sa...

Jamen, A-K Roth från Ångermanland - för de flesta i MellanÖstern (tror jag) är den 20 mars femårsdagen av USAs oberättigade angrepp på Irak. Med dess oerhörda följder: miljoner döda, sönderslagen infrastruktur, kaos och terror, förstörelse av kulturens vagga. Allt detta fruktansvärda kan inte uppväga störtandet av Saddam Hussein.
Du vill väl inte att i framtiden någonsin folken i Sverige eller Israel ska genomgå detta elände?
Därför tillbaks till folkrätten och att ingen stat får aangripa och ockupera ett annat land. Och självklart gäller det just nu speciellt Iran. Som inte har angripit något annat land sen....
USA ut ur Irak och stoppa fler krig!
Sixten med hälsning och hopp om förnuftets seger

Anonym sa...

Hej igen, Sixten. Ja, låt förnuft och empati segra. Folket i Irak har sannerligen haft sin del av terrorattacker, decennier av förtryck, tyranni, krig och nu sekt-våld, sectarian violence.

Som du kanske har märkt av mitt inlägg, syftade det på Ulfs anmodan att bistå folk i nöd och att aldrig(!)låta bli, så jag uppmärksammade en grupp man sällan talar mycket om i svenska media. Jag tyckte Ulfs uppmaning lät empatiskt. Lite empati behövs sannerligen i detta ärende också. Samtidigt ska man inte glömma andra som har det hemskt. Men varför inte tänka även på terrorförföljda israeler en gång? (Nu riktar sig inte uppmaningen i länken till andra än judar. Kan man i den kollektiva judiska erfarenheten ha haft dåliga erfarenheter om omvärldens agerande under kris?)

Iran skrev jag ingenting om! Om Irans styrande är fredligt sinnade mot omvärlden eller juste mot sina medborgare får du tala med någon iranier om, t.ex. Adnan ovan. Jag har väl inte förespråkat något krig mot Iran! Men Sixten, som du drog upp Iran, kräv att Iran stoppar sina regelbundna krigiska och hatiska utspel och sitt terrorsponsrande så kanske vi slipper motaktioner! Du läste väl vad Adnan skrev om ett Iran som spionerar på iranier som flytt till andra länder?

FYI: Den 20 mars är den dag Purimafton faller på i år eftersom judiska helger går efter mån-kalendern. Nästa år faller den på samma mån-datum men inte 20 mars. Ibland får judarna en hel skottmånad för att rätta till årstiderna så då har flickorna många dagar på sig att fria och skaffa karl. :) (Obs, det sista om flickorna påhitt, för säkerhets skull!)

A-K